Đề hanvietfoundation.org demo trung học phổ thông Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Chuyên ổn Sư Phạm TP.. hà Nội, mới nhất gồm lời giải cụ thể

Question 36. Mary lost the ticket. She didn’t go to the concert

A. If Mary had lost the ticket, she would have sầu gone to the concert

B. Had Mary not lost the ticket, she would have gone lớn the concert

C. Hadn’t Mary lost the ticket, she would have gone to the concert

D. If Mary hadn’t lost the ticket, she would go khổng lồ the concert

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 37: A magician is an enter tainer who performs a series of deceptive tricks based on the principles of physics, optics, và psychology.

A. skillful B. incomprehesible

C. misleading D. obvious

*
*
*
*
*
*

 Để coi lời giải chi tiết môn Anh của ngôi trường trung học phổ thông Chuyên ổn Sư Phạm Thành Phố Hà Nội và các ngôi trường trung học phổ thông không giống bên trên các nước học tập sinh click vào đây

Theo Thethaohangngay
Bạn đang xem: Lịch thi thử đại học sư phạm hà nội 2017

Đề hanvietfoundation.org thử tốt nghiệp THPT 2022 - Tất cả các môn


Đề hanvietfoundation.org thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Anh 2022


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề hanvietfoundation.org demo giỏi nghiệp THPT 2022 - Tất cả những môn


Đề hanvietfoundation.org thử xuất sắc nghiệp trung học phổ thông môn Anh 2022


Viết bình luận: Đề hanvietfoundation.org demo THPT Quốc gia 2017 môn Anh - trung học phổ thông Chuyên Sư Phạm Hà Nội Thủ Đô


Các tin mới nhất


Đang quan lại tâm


Tin tức mới nhất


Gửi bài tập - Có tức thì lời giải!
*

*

TIN TỨC
hanvietfoundation.org.COM


Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 10 Sgk Đại Số Trang 9 Sgk Đại Số 10, Bài 2 Trang 9 Sgk Đại Số 10

ĐIỂM hanvietfoundation.org
*