Đề đánh giá 1 tiết Hóa 10 Chương thơm 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong ngulặng tử, phân tử với điện tích âm là

A. proton. B. electron. C. proton, electron. D. nơtron.

Bạn đang xem: Kiểm tra hóa 10 chương 1

Câu 2: Các nguyên ổn tử 

*
có cùng

A. số kân hận B. số proton

C. số nơtron D. sốđơn vị chức năng điện tích phân tử nhân

Câu 3: Trong tự nhiên và thoải mái, Sb có 2 đồng vị là:

*
 chỉ chiếm 62% cùng
*
 chiếm 38%. Nguyên ổn tử kân hận trung bình của Sb là:

A. 122 B. 121,76 C. 121,70 D. 121,80

Câu 4: Phân lớp như thế nào dưới đây được Hotline là bão hòa?.

A. 1s2 B. 2p5 C. 3d5 D. 4p4

Câu 5: Cho thông số kỹ thuật e của những nguyên tố sau. Xác định nguim tố nào là sắt kẽm kim loại ?

A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p3 D. 1s22s22p63s23p5

Câu 6:Cho nguyên ổn tử 

*
. Số phân tử notron nguyên ổn tử đó là

9 B. 19 C. 10 D. 18

Câu 7: Một nguim tử tất cả 9 electron và phân tử nhân của nó có 10 nơtron. Số hiệu nguyên ổn tử Z là

A. 9. B. 10. C. 28. D. 19.

Câu 8: Cấu hình e của nguyên tử photpho (Z=15) là

A. 1s22s22p63s23p3 B. 1s22s22p63s23p6 

C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p63s23p5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tự luận (6 điểm).

Bài 1 ( 3 điểm). Viết cấu hình electron ngulặng tử của các ngulặng tố tất cả Z = 13, Z = 17, Z =10

Bài 2 (2 điểm) Nguyên ổn tố R có tổng số các hạt là 46, trong những số đó hạt với điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có năng lượng điện là 14

a. Hãy khẳng định A, Z và kí hiệu nguim tử của nguyên tố R.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Chương 1 Hình Học 8 (17, Đề Cương Ôn Tập Chương 1 Hình Học 8 Năm 2019

b, Viết cấu hình electron nguyên tử và dự đân oán tính chất của

Câu 3 (1,0 điểm). Đồng vào tự nhiên và thoải mái gồm 2 đồng vị là 

*
. Khối lượng nguyên tử vừa đủ của Cu là 63,54. Xác định % từng đồng vị.