Đề kiểm soát 1 huyết Toán thù 9 Cmùi hương 2 Đại Số (Đề 13)

Đề 13:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn câu có xác định đúng:

A. Hàm số y = 1 – 3x là hàm số hàng đầu gồm thông số a = 1; b = - 3

B. Hàm số y = 5 – 2x là hàm số hàng đầu gồm hệ số a = -2; b = 5

C. Hàm số y = 2/x + 1 là hàm số số 1 có hệ số a = 2; b = 1

D. Hàm số y = x√3 - 2 chưa hẳn là hàm số hàng đầu.

Bạn đang xem: Kiểm tra chương 2 đại số 9

Câu 2: Hàm số y = (m – 3)x + 4 đồng biến chuyển khi:

A. m 3 D. m > - 3

Câu 3: Cho hàm số y = ax – 3 hiểu được lúc x = 5 thì y = 2. Hệ số a là:

A.a = 1 B.a = - 1 C.a = 3 D.a = 7

Câu 4: Hai con đường trực tiếp y = (m + 2)x – 5 với y = - 3x + 1 tuy vậy tuy vậy với nhau khi:

A.m = 5 B.m = -3 C.m = -5 D.m = 3

Câu 5: Đường thẳng y = (k + 1)x + 3 giảm trục hoành tại điểm bao gồm hoành độ bằng 1 là:

A.k = 1 B.k = -1 C.k = 4 D.k = -4

Câu 6: Đường thẳng y = (4 – m)x + 3 sản xuất với trục Ox một góc nhọn khi:

A. m - 4 C. m > 4 D. m Bài 1: (3 điểm)

a) Tìm hàm số số 1 biết thông số góc bằng biết thông số góc bằng -2 và vật dụng thị trải qua điểm M(1;3).

b) Vẽ thứ thị hàm số vừa tìm.

Bài 2: (3 điểm) Cho nhị hàm số y = (k + 3)x - 2 cùng y = (5 - k)x + 3.

a) Với cực hiếm như thế nào của k thì thứ thị nhì hàm số bên trên là hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy tuy nhiên cùng nhau.

b) Với giá trị làm sao của k thì trang bị thị nhị hàm số trên là hai đường trực tiếp giảm nhau.

c) Hai đường trực tiếp trên gồm trùng nhau được không? Vì sao?

Bài 3: (1 điểm)

Chứng tỏ rằng đường trực tiếp mx + 3 + (3m - 1)y = 0 luôn đi sang một điểm thắt chặt và cố định với mọi m. Tìm tọa độ điểm cố định và thắt chặt đó?

Đáp án cùng thang điểm

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.B

2.C

3.A

4.C

5.D

6.D

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:

a) Hàm số số 1 buộc phải tìm kiếm bao gồm dạng y = ax + b (a ≠ 0 )

- Vì hàm số gồm thông số góc bởi -2 đề nghị ta có: y = -2x + b

- Vì vật dụng thị hàm số đi qua điểm M(1; 3) nên:

3 = - 2.1 + b ⇔ b = 5

Vậy hàm số đề xuất kiếm tìm là y = -2x + 5

b) Vẽ đồ gia dụng thị hàm số y = -2x + 5

Cho x = 0 thì y = 5 ta ăn điểm A(0; 5)

Cho y= 0 thì -2x + 5 = 0 ⇔ x = 5/2 ta ăn điểm B(5/2 ;0)

*

Đường thẳng AB là vật thị hàm y = -2x + 5

Bài 2: Hai hàm số y = (k + 3) x - 2 cùng y = (5 - k)x + 3.

*

a) Đồ thị nhì hàm số y = (k + 3)x – 2 và y = (5 – k)x + 3 là hai tuyến đường thẳng song tuy nhiên cùng nhau khi và chỉ khi:

 

*

Vậy k = 1 thì đồ vật thị của nhị hàm số bên trên song tuy vậy với nhau.

b) Đồ thị nhì hàm số y = (k + 3)x – 2 với y = (5 – k)x + 3 cắt nhau Khi còn chỉ khi:

k + 3 ≠ 5 - k ⇔ k ≠ 1

Kết vừa lòng ĐK cùng với k ≠ 1; k ≠ -3 và k ≠ 5 thì đồ vật thị của nhị hàm số sẽ mang lại cắt nhau.

c) Hai con đường thẳng bên trên thiết yếu trùng nhau, chính vì tung độ nơi bắt đầu của hai hàm số đang mang đến khác nhau (-2 ≠ 3) .

Xem thêm: Tuyển Tập 60 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán 7 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 7

Bài 3:

Giả sử (xo; yo ) là vấn đề cố định và thắt chặt nhưng mà mặt đường thẳng mx + 3 + (3m – 1)y = 0 luôn đi qua.