- Chọn bài bác -Đề soát sổ 45 phút ít Toán 8 Chương 1 Hình Học (Đề 1)Đề khám nghiệm 45 phút Toán thù 8 Chương 1 Hình Học (Đề 2)Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình Học (Đề 3)Đề đánh giá 45 phút Toán thù 8 Cmùi hương 1 Hình Học (Đề 4)Đề đánh giá 45 phút ít Tân oán 8 Chương 1 Hình Học (Đề 5)

Xem toàn thể tư liệu Lớp 8: trên đây

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Cho tứ đọng giác ABCD bao gồm ∠A = 75o; ∠B = 85o ; các tia phân giác của các góc ∠C và ∠D giảm nhau trên I. Số đo góc ∠CID là:

A. 60o B. 70o C. 80o D. 90o

Câu 2: Cho ΔMNPhường. vuông tại M, đường cao MH. gọi K, I lần lượt là chân con đường cao kẻ từ H mang đến MN cùng MP. Call L là trung điểm của HPhường. Số đo góc ∠KIL là:

A. 30o B. 45o C. 60o D. 90o

Câu 3: Chọn câu bao gồm khẳng định không nên.

Bạn đang xem: Kiểm tra 45 phút hình 8 chương 1

A. Hai điểm A và B gọi là đối xứng nhau qua điểm O ví như O là trung điểm của đoạn AB.

B. Trong hình thoi gồm hai tuyến đường chéo cánh đều bằng nhau.

C. Trong hình thoi, hai tuyến phố chéo cắt nhau trên trung điểm của mỗi con đường.

D. Trong tam giác vuông, mặt đường trung con đường ứng với cạnh huyền bởi nửa cạnh huyền.

Câu 4: Chọn công dụng đúng:

Cho hình thang ABCD (AB // CD). hotline M, N lần lượt là trung điểm của AD cùng BC. Biết AB = 3cm với MN = 7centimet. Độ nhiều năm cạnh CD là:

A. 5centimet B. 10cm C. 11cm D. 20cm

Câu 5: Chọn kết quả đúng:

Cho hình bình hành ABCD biết ∠A = 110o . Số đo góc ∠C là:

A. 110o B. 70o C. 65o D. 55o

Câu 6: Chọn đúng (Đ), sai (S) điền vào chỗ chấm:

a) Tứ đọng giác bao gồm hai đường chéo đều nhau là hình chữ nhật. ….

b) Hình chữ nhật là tứ giác gồm toàn bộ các góc đều bằng nhau. ….

Bài 1: (3 điểm) Cho tam giác ABC (AB

a) Chứng minh tứ giác EFDH là hình thang cân nặng.

b) Chứng I là trung điểm của DF.

Bài 2: (4 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD (AB > AD). Trên cạnh AD, BC lầ lượt rước các điểm M và N thế nào cho AM = công nhân.

a) Chứng minc rằng: BM // DN.

b) gọi O là trung điểm của BD. Chứng minch AC, BD, MN đồng quy tai O.

c) Qua O vẽ mặt đường trực tiếp d vuông góc với BD, d cắt AB trên P.., cắt cạnh CD tại Q. minh chứng rằng PBQD là hình thoi.

d) Đường trực tiếp qua B song song với PQ với đường thẳng qua Q tuy vậy song cùng với BD giảm nhau tại K. Chứng minc rằng: AC ⊥ CK.


Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1: CCâu 2: DCâu 3: B
Câu 4: CCâu 5: ACâu 6: a) S b) Đ
Bài 1

*

a) Ta bao gồm DF là đường trung bình của ΔABC yêu cầu DF // BC xuất xắc DF // HE. Do đó DFEH là hình thang.

Mặt khác ΔAHC vuông tất cả HF là đường trung con đường đề nghị HF = AC/2

DE là mặt đường vừa đủ của ΔABC ⇒ DE = AC/2

Hình thang DFEH tất cả HF = DE buộc phải là hình thang cân nặng.

b) Ta bao gồm DF // BC (cmt) hay DI // BE; D là trung điểm của AD ⇒ I là trung điểm của AE với DI = BE/2

Trong ΔAEC bao gồm IF là mặt đường trung bình đề nghị IF = EC/2 mà EC = EB (gt) ⇒ IF = ID xuất xắc I là trung điểm của DF.

Bài 2: (4 điểm)

*

a) Ta bao gồm AD = BC; AD // BC (gt), AM = công nhân (gt)

⇒ AD – AM = BC – CN

Hay DM = BN

Lại bao gồm DM // BN

Do kia MNDoanh Nghiệp là hình bình hành ⇒ BM // DN

b) O là trung điểm của BD cơ mà ABCD là hình chữ nhật buộc phải đường chéo lắp thêm hai AC bắt buộc qua O.

Lại có tứ giác BMDN là hình bình hành buộc phải MN buộc phải trải qua trung điểm O của BD.

Vậy AC, BD, MN đồng quy trên O.

c) PQ ⊥ BD (gt). Xét các tam giác vuông POB và QOD có:

∠POB = ∠QOD∠ (đối đỉnh),

OB = OD

∠PBO = ∠QDO (so le trong).

Do kia ΔPOB = ΔQOD (g.c.g) ⇒ BP = DQ

Lại bao gồm BP.. // DQ đề nghị tứ đọng giác PBQD là hình bình hành

Mặt khác PBQD bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc bắt buộc là hình thoi.

Xem thêm: Chứng Minh Bất Đẳng Thức Bunhiacopxki Cho 3 So, Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Bunhiacôpxki

d) điện thoại tư vấn F là giao điểm của BK cùng QC. Ta gồm O là trung điểm của BD với OQ // BK (gt) đề xuất Q là trung điểm của DF.