... ..................................................... Lớp : .......... KIỂM TRA 45' i m L i phê của thầy, cơ giáo Đề b i I/ Trắc nghiệm: (3đ) khoanh tròn vào đáp án trước câu trả l i đúng: 1) Giá trị sin 30 0 bằng: A. 3 2 B. 1 2 ... ………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: I/ trắc nghiệm: m i ý đúng 0,5 i m Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B D D A A II/ Tự luận: Caâu 1 : (3 đ) a/ Tính x ? ta coù : 9 2 = x.15 x = 9 2 : 15 ... 4) Biết tg ∝ = 3 3 số đo góc ∝ là : A. 45 0 B. 90 0 C. 60 0 D. 30 0 5) Cho 0 0 35 ; 55α = β = . Khẳng định nào sau đó là không nên ? A. sin sinα = β . B. sin cosα = β . C. tg cotgα = β . D. cos =sinα...

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết hình 9 chương 1


*

... Tuần 33 Tiết 59 KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương thơm III) I. Mục tiêu: Về con kiến thức: - HS nắm rõ các nguyên tố cạnh, góc của một tam giác. - Quan hệ giữa mặt đường vuông góc – mặt đường xulặng – hình chiếu. - Tính ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học 7 Th i gian: 45 phút ít i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) Các câu sau đúng giỏi sai? Em hãy lưu lại X vào ô trống câu trả l i mà lại em lựa chọn. Câu Đúng Sai 1) Trong ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học tập 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) Các câu sau đúng xuất xắc sai? Em hãy ghi lại X vào ô trống câu trả l i cơ mà em lựa chọn. Câu Sai Đúng 1)...
*

... HS:................................................ KIỂM TRA CHƯƠNG I Lớp: 9B . Trường trung học cơ sở Nam Yên MÔN: HÌNH HỌC i m L i phê của thầy giáo ĐỀ: I/ . TRẮC NGHIỆM ( 4Đ): Hãy khoanh tròn các chữ c i tương ứng v i các đáp án đúng của những câu h i ... góc nhọn vào tam giác vuông. III/. BÀT TẬPhường. (4 Đ): 1). Anh Đấng mày râu snạp năng lượng chyên này mong mỏi trèo lên ngọn tháp để bắt sinh sống nhỏ chyên ổn ( hình i) . Vậy anh ph i leo lên từng nào mét so v i phương diện đất? ( Lưu ... sau: (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) 1). Xem hình 1 với cho thấy thêm cách làm làm sao sau đấy là sai? a. a 2 = b 2 + c 2 b. h 2 = b.c c. a.h = b.c d. b 2 = a.b’ 2). Xem hình 1, giải pháp ghi tỉ số lượng giác như thế nào...
*

... Họ cùng thương hiệu : Lớp 9/ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC - CHƯƠNG I I M I/ Trắc nghiệm : • i n vào nơi thiếu để có khẳng định đúng : 1/ DH = ...... 2 EH E 2/ DE ... 0 A 1 B II/ Tự luận : 1/ Cho ∆ ABC vuông t i A , AB = 8, AC = 6 . Kẻ mặt đường cao AH. Tính BC , AH , CH , HB 2/ Cho ABCD là hình bình hành D = 60 0 , DC = 2AD = 2a , I trung i m DC , HI AB , AK ... đúng 8/ a/ Sintrăng tròn 0 cotg40 0 d/ tg32 0 C = 60 0 2 10/ Sin 2 B + Cos...
*

... tháng năm 200 Kiểm tra : Toán I) Phần trắc nghiệm : ( 3 i m ) Hãy ghnghiền cột A v i cột B sẽ được bí quyết đúng. A B Trả l i 1. Diện tích mặt hình cầu. a. 2 rrl ∏+∏ 1 – 2. Thể tích hình trụ. b. ... Diện tích toàn phần hình nón. c. rh Π 2 3 – 4. Thể tích hình nón cụt d. 2 d Π 4 – 5. Diện tích xunh quanh hình trụ e. 3 3 4 r ∏ 5 – 6. Thể tích hình cầu f. hr 2 ∏ 6 – II) Phần tự luận: ( 7 i m) ... Cho ∆ABC ( Â = 90 o ) . Biết BC = 6 cm, ABC = 60 o cù tam giác một vòng xung quanh AC ta được hình nón. Tính thể tích hình nón. ( 1 i m ) Họ cùng thương hiệu : …………………………… Lớp :9A…. i m L i phê của thầy...
*

... ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Đề ưng thuận Môn: Hình học lớp 6 Đề số 1 Th i gian: 45’ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(4.0 i m) Chọn đáp án phù hợp r i ghi tác dụng vào b i (Ví dụ: 1.A) Câu 1. Đường thẳng có đặc i m ... A. IM = IN. B. IM + IN = MN. C. IM = IN = MN 2 . D. đáp án khác. Câu 8. Hai tia tầm thường gốc, ở cùng phía trên một đường thẳng là: A. nhì tia trùng nhau. B. nhị tia đ i nhau. C. hai tia khác nhau. ... những sệt i m sau ? A. gi i hạn tại 1 đầu. B. kéo d i m i về một phía. C. gi i hạn nghỉ ngơi hai đầu. D. kéo d i m i về nhì phía. Câu 2. Trong các cách viết sau phương pháp viết làm sao thực hiện không nên các kí hiệu ? A....
... TRUNG LẬP ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn: Hình học tập lớp 9 Đề số 1 Th i gian: 45’ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 i m) Chọn đáp án đúng r i ghi vào b i. 1.Cho hình vẽ 1, biết MA, MB là nhì tiếp tuyến đường của ... AC; E ∈ AB). a.Chứng minc ADHE, BCDE là những tứ đọng giác n i tiếp. b.Chứng minch AE.AB = AD.AC M A B O hình 1 A O B t hình 2 n c.G i I là trung khu con đường tròn ngo i tiếp tứ đọng giác BCDE. Biết góc Ngân Hàng Á Châu ACB bởi 60 ... đo nhì cung bị chắn. D.Đường kính i qua trung i m của dây cung thì vuông góc v i dây cung ấy. I. PHẦN TỰ LUẬN(6.0 i m) Cho tam giác ABC n i tiếp (O), các con đường cao BD với CE giảm nhau t i H (D...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học tập 9- Cmùi hương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ít ) Họ với thương hiệu Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… nămtrăng tròn 09 . Trả ngày tháng …nămtrăng tròn 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP giảm đường tròn t i S. Chứng minch rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP. là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết BA = 3 cm; góc ACB ... ngo i mặt đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 centimet ? b) Vẽ đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính nửa đường kính R của con đường tròn kia ? c) Vẽ đường tròn nội...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ít ) Họ và tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… nămđôi mươi 09 . Trả ngày tháng …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DPhường cắt con đường tròn t i S. Chứng minc rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết BA = 3 cm; góc Ngân Hàng Á Châu ... ngo i đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính nửa đường kính R của mặt đường tròn đó ? c) Vẽ mặt đường tròn nội...

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán Hình Lớp 11 Chương 1 Tiết), Đề Kiểm Tra 45 Phút ( 1 Tiết)


... ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I – TOÁN 7Th i gian : 90 phútB i 1: ( 1.5 i m )Cho hình vẽ, đến x = góc ABD. Tính giá trị x ?250XBCAED…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i ... ⊥ AB, cắt tia Bz t i C. a. Chứng minc OA // BC và AC // OBb. So sánh góc ACB và góc OAB, góc AOB và góc Acz. Hình vẽ (1 i m) Viết mang thiết - Kết luận ( 0.5 i m ) GTKLB i có tác dụng : xyznmO ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i 3: (1 i m ) Cho hình mặt, xOz và zOy là hai góc kề bù, tia Om và On theo lần lượt là phân giác của hao góc xOz cùng zOy. Chứng minh Om ⊥On……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………?3801320bOaBA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm new Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng tóm tắt văn bản trong thâm tâm bà bầu chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em thuộc bố mẹ đi thăm chiêu tập người thân vào đợt nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung và mục đích của ngành ruột khoang thuyết minch về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn uống trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn uống tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài xích cô bé bỏng buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu con trau bài ca nđính thêm đi trên bến bãi cat sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn uống học tập trung đại nước ta lớp 11 bài tập phần trăm thống kê lại gồm lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8