Khi nuôi cá phân tích vào hồ, một nhà sinc học tập thấy rằng: Nếu trên từng đơn vị chức năng diện tích S của mặt hồ gồm $n$ bé cá thì vừa đủ mỗi nhỏ cá sau đó 1 vụ trọng lượng $Pleft( n ight) = 360 - 10n$(gam). Hỏi phải thả từng nào con cá trên một đơn vị chức năng diện tích để cân nặng cá sau một vụ thu được rất nhiều nhất?
Bạn đang xem: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ một nhà sinh vật học thấy rằng

Phương pháp giải

- Lập hàm số trọng lượng cá thu được sau đó 1 vụ.

- Tìm GTLN của hàm số bên trên cùng tóm lại.


Lời giải của GV hanvietfoundation.org

Kăn năn lượng cá sau một vụ là:

$T = left( 360 - 10n ight)n = 360n - 10n^2$$,,,,, = - 10left( n^2 - 36n + 324 - 324 ight)$$,,,,, = - 10left( n - 18 ight)^2 + 3240$

$ Rightarrow T_max = 3240$ lúc $n = 18$.

Đáp án buộc phải chọn là: b


*
*
*
*
*
*
*
*

lúc nuôi cá thử nghiệm trong hồ, một nhà sinc học thấy rằng: Nếu bên trên mỗi đơn vị chức năng diện tích của khía cạnh hồ nước bao gồm $n$ nhỏ cá thì trung bình từng con cá sau đó 1 vụ trọng lượng $Pleft( n ight) = 360 - 10n$(gam). Hỏi đề nghị thả bao nhiêu nhỏ cá bên trên một đơn vị chức năng diện tích S nhằm khối lượng cá sau một vụ thu được rất nhiều nhất?


Dây truyền đỡ bên trên cầu treo có dạng Parabol (ACB) như hình vẽ. Đầu, cuối của dây được đã nhập vào các điểm (A), (B) trên từng trục (AA") cùng (BB") với độ cao (30, mm). Chiều nhiều năm đoạn (A"B") trên nền cầu bởi (200, mm). Độ cao ngắn thêm duy nhất của dây truyền trên cầu là (C"C = 5, mm). gọi (Q"), (P"), (H"), (C"), (I"), (J"), (K") là các điểm phân chia đoạn (A"B") thành những phần đều bằng nhau. Các tkhô nóng trực tiếp đứng nối nền cầu cùng với lòng dây truyền: (QQ"), (PP"), (HH"), (C"C), (II"), (JJ"), (KK") gọi là những Dây sạc cáp treo. Tính tổng độ lâu năm của các dây cáp sạc treo?


*Xem thêm: Đề Thi Thử Môn Sinh Chuyên Vinh Lần 3 Năm 2017, Đề Thi Thử Trường Thpt Chuyên Vinh Lần

*

Để đồ thị hàm số (y = mx^2 - 2mx - m^2 - 1) (left( m e 0 ight)) gồm đỉnh ở trê tuyến phố thẳng (y = x - 2) thì (m) nhận giá trị ở trong tầm làm sao dưới đây?