*
Thầy Trần Hữu Hiếu

- Giải Nhất toán cấp tỉnh các năm lớp 5, 9, 10, 11, 12.

Bạn đang xem: 30 chuyên đề bồi dưỡng hsg toán lớp 5

- Giải KK HSG Cấp Quốc Gia lớp 12.

- Nhiều năm tởm nghiệm giảng dạy, ôn tập học sinh tmê man gia thi các kỳ thi APMOPS, AMC, IKMC, IMAS, IMC, SASMO

- Tốt nghiệp loại giỏi lớp Kỹ sư tài năng - Đại học bách khoa Hà Nội - Tốt nghiệp Á khoa


*

Khóa học Toán cải thiện - Toán bốn duy lớp 5 với rộng đôi mươi siêng đề, dạng toán khác nhau sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức nâng cao lớp 5, tiếp xúc với các bài toán tứ duy, các dạng toán đa dạng, phong phú.

Tham gia khóa học này, học sinh còn được trang bị các kiến thức để có thể tự tin tham mê gia các kỳ thi chia sẻ Toán tiểu học như:

- Kỳ thi Toán quốc tếKangaroo (International KangarooMathematics Contest)

- Kỳ thi Toán Singapore và Châu Á (SASMO)

- Kỳ thi Toán nước Australia (Australian Mathematics Competition - AMC)

- Kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiểu học quốc tế (IMAS)

- Trang bị nền tảng kiến thức tsi mê gia thi Toán Châu Á Thái Bình DươngAPMOPS(Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools)

- Kỳ thi Toán bên trên Internet ViOlympic.

DANH SÁCHCÁC CHUYÊN ĐỀ


BÀI GIẢNG HỌC THỬ


2 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Sơn màu hình lập phương thơm
Nâng cao16388 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tỉ lệ khoảng không tam giác
Nâng cao8414 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

DÃY SỐ - QUY LUẬT


17 bài giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Tìm qui luật dãy số
Nâng cao32446 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao19611 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Tìm quy luật dãy số (tiếp theo)
Nâng cao15566 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Dãy hình tất cả quy luật
Nâng cao13290 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Xác định số bao gồm trực thuộc hàng xuất xắc không
Nâng cao12903 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tìm số số hạng của hàng số
Nâng cao12342 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tìm số hạng thứ n của hàng số
Nâng cao14278 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Tìm số hạng thiết bị n của dãy số (tiếp theo)
Nâng cao11493 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Tìm số chữ số của dãy số
Nâng cao7950 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Bài toán trang sách
Nâng cao8976 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 11: Dãy chữ - Dãy số lặp lại
Nâng cao6988 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 12: Dãy chữ - Dãy số lặp lại (tiếp)
Nâng cao6113 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 13: Xét dãy số phụ
Nâng cao7121 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 14: Xét dãy số phụ (tiếp)
Nâng cao5952 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 15: Viết các số tự nhiên theo qui luật
Nâng cao5282 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Pmùi hương pháp ghép cặp vào bài toán dãy số
Nâng cao9531 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Pmùi hương pháp ghép cặp trong bài toán tính tổng các chữ số
Nâng cao8119 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

SỐ VÀ CHỮ SỐ, HOÁN VỊ, SẮPhường. XẾP. CHỮ SỐ


11 bài bác giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Viết số tự nhiên và thoải mái từ những chữ số mang đến trước
Cơ bản10347 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 2: Tính số các số lập được từ các chữ số mang lại trước
Nâng cao8664 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 3: Tính số các số lập được từ các chữ số mang lại trmong (tiếp)
Nâng cao7251 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Tính số các số lập được (tiếp)
Nâng cao5484 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Tính tổng các số lập được
Nâng cao6494 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tính tổng các số lập được (tiếp)
Nâng cao5231 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Một số bài toán đếm số cách
Nâng cao4934 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Một số bài toán đếm số cách (tiếp)
Nâng cao3773 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số vào dãy số
Nâng cao4773 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Tìm số lần xuất hiện của chữ số trong dãy số (tiếp theo)
Nâng cao3769 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Tính tổng các chữ số của dãy số
Nâng cao3415 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

CHUYÊN ĐỀ CẤU TẠO SỐ


4 bài giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: Ttuyệt đổi chữ số của một số
Cơ bản10683 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Thêm, bớt, xóa chữ số của một số
Cơ bản8872 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Thêm, xóa chữ số của một số (tiếp)
Nâng cao6927 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Thêm, xóa chữ số của một số (tiếp)
Nâng cao6061 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

CHỮ SỐ TẬN CÙNG


9 bài xích giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của một tổng
Nâng cao9587 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Tìm chữ số tận cùng của một tích
Nâng cao6782 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Tìm chữ số tận cùng của tích (tiếp)
Nâng cao5471 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Tìm chữ số tận cùng của một biểu thức kết hợp
Nâng cao5328 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 5: Tìm chữ số tận cùng của biểu thức phối hợp (tiếp)
Nâng cao3816 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tìm số chữ số 0 liền nhau tận cùng
Nâng cao4463 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tìm số chữ số 0 liền nhau tận cùng (tiếp theo)
Nâng cao3772 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Tìm số chữ số 0 liền nhau tận cùng (tiếp theo)
Nâng cao3524 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Áp dụng tính chẵn lẻ vào giải toán
Nâng cao3053 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

CHIA HẾT - CHIA CÓ DƯ


4 bài giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: Ôn tập tín hiệu phân chia hết mang đến 2,3,5,9
Cơ bản7509 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Ôn tập dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2,3,5,9 (tiếp)
Cơ bản5390 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Các bài xích toán thù về vận dụng dấu hiệu phân tách hết
Nâng cao5527 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Các bài bác tân oán vận dụng dấu hiệu chia hết
Nâng cao4727 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

PHÂN SỐ


13 bài bác giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: So sánh phân số bằng phân số trung gian
Nâng cao8668 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: So sánh phân số bằng pmùi hương pháp sử dụng phần bù
Nâng cao7103 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: So sánh phân số bằng pmùi hương pháp so sánh phần hơn
Nâng cao5202 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: So sánh phân số bằng phần bù, phần rộng mở rộng
Nâng cao5228 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Tính nkhô nóng dãy tổng những phân số tất cả qui luật
Nâng cao8262 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tính nkhô giòn hàng tổng các phân số tất cả qui vẻ ngoài (tiếp)
Nâng cao7978 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tính nhanh hàng tổng các phân số có qui luật
Nâng cao7862 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Tính nkhô nóng dãy tích những phân số gồm qui luật
Nâng cao5635 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Tính nkhô nóng dãy tích các phân số có qui luật
Nâng cao4749 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Tính nhanh khô dãy phân số có quy luật
Nâng cao4556 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 11: Tính nkhô giòn dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao4053 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 12: Tính nhanh hao dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao3907 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 13: Tính nhanh khô dãy phân số có quy luật (tiếp)
Nâng cao4516 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

SỐ THẬP PHÂN


6 bài bác giảngLuyện tập chăm đề
Bài 1: Viết số thập phân - so sánh số thập phân
Nâng cao3670 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Lập số thập phân
Nâng cao2635 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Các phxay tính số thập phân
Cơ bản2368 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán biến đổi dấu phẩy của số thập phân
Nâng cao2911 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán thù thay đổi dấu phẩy của số thập phân (tiếp)
Nâng cao2038 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tìm số thập phân theo điều kiện về chữ số
Nâng cao1826 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

BÀI TOÁN CÔNG VIỆC CHUNG


8 bài giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Bài toán công việc chung
Nâng cao12622 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán công việc chung (phần 2)
Nâng cao7515 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán công việc chung (phần 3)
Nâng cao6972 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán công việc phổ biến (phần 4)
Nâng cao6343 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán công việc chung (phần 5)
Nâng cao4628 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Bài toán công việc thông thường (phần 6)
Nâng cao3901 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán vòi nmong chảy vào, chảy ra
Nâng cao4639 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Bài toán vòi ncầu chảy vào tháo ra
Nâng cao34trăng tròn lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

TỈ SỐ PHẦN TRĂM


10 bài xích giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Tính tỉ số phần trăm, tìm số khi biết tỉ số phần trăm
Nâng cao11783 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Tính tỉ số phần trăm, tìm số khi biết tỉ số phần trăm
Nâng cao9193 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm
Nâng cao10142 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm
Nâng cao6866 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm (tiếp)
Nâng cao6818 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Bài toán lãi lỗ
Nâng cao6790 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán lãi lỗ (tiếp)
Nâng cao6159 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Bài toán lãi lỗ (tiếp)
Nâng cao5618 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Dạng toán dung dịch, hạt tươi, hạt khô cùng với những tâm trạng không giống nhau
Nâng cao6217 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Dạng toán thù hạt tươi, hạt khô
Nâng cao4931 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

GIẢ THIẾT TẠM


7 bài bác giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Pmùi hương pháp đưa thiết tạm thời đơn
Nâng cao8363 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
BÀI 2: Pmùi hương pháp giả thiết nhất thời solo (tiếp)
Nâng cao5060 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán thù mang thiết trợ thời 1-1 (tiếp theo)
Nâng cao4964 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán đưa thiết trợ thời 1-1 (tiếp theo)
Nâng cao3282 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán giả thiết tạm đối kháng (tiếp theo)
Nâng cao3886 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Bài toán giả thiết tạm kép
Nâng cao4614 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán giả thiết tạm kép (tiếp)
Nâng cao3663 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

TÍNH NGƯỢC


6 bài giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Bài toán tính ngược
Bài giảng này sẽ tiến hành chuyển lên vào thời gian tới
Bài 2: Bài toán tính ngược (tiếp)
Bài giảng này sẽ tiến hành gửi lên vào thời hạn tới
Bài 3: Bài toán tính ngược (tiếp)
Bài giảng này sẽ được gửi lên vào thời gian tới
*
Ôn tập tổng phù hợp các bài bác toán tính ngược
Cơ bản965 lượt họcTài liệuChưa học
0%
Hướng dẫn giải ôn tập tổng thích hợp - Chulặng đề tính ngược (phần 1)
Nâng cao1201 lượt họcVideoTài liệuChưa học
0%
Hướng dẫn giải ôn tập tổng thích hợp - Chuyên đề tính ngược (phần 2)
Nâng cao465 lượt họcVideoTài liệuChưa học
0%

HÌNH HỌC (TAM GIÁC, HÌNH THANG, HCN)


12 bài bác giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Tính diện tích tam giác
Bài giảng này sẽ tiến hành gửi lên vào thời gian tới
Bài 2: Tỉ lệ khoảng không tam giác
Nâng cao15151 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Tỉ lệ diện tích tam giác (tiếp)
Nâng cao9729 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Tỉ lệ khoảng không tam giác (phần nâng cao khó)
Nâng cao9911 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ khoảng không tam giác (phần nâng cấp khó)
Nâng cao5626 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Tỉ lệ diện tích tam giác (học sinh giỏi)
Nâng cao4798 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao3572 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tỉ lệ không gian tam giác (nâng cấp khó)
Nâng cao3619 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính diện tích bằng phương thơm pháp gián tiếp
Nâng cao3164 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính khoảng không bằng pmùi hương pháp gián tiếp (tiếp theo)
Nâng cao2886 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính chất khoảng không hình thang
Nâng cao4199 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Tính chất tỉ lệ không gian vào hình tứ giác (học sinh giỏi)
Nâng cao3215 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

HÌNH LẬPhường PHƯƠNG, HÌNH HỘP.. CHỮ NHẬT


4 bài giảngLuyện tập siêng đề
Sơn màu hình lập phương
Nâng cao8687 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Sơn màu hình hộp chữ nhật
Nâng cao4255 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Sơn màu hình lập phương (tiếp theo)
Nâng cao2998 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Xếp các khối lập phương thành hình khối
Nâng cao2960 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG


19 bài giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Bài toán chuyển động đều cơ bản
Cơ bản9459 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán chuyển động cơ bản (tiếp)
Nâng cao8221 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Mối liên hệ giữa quãng đường và vận tốc
Nâng cao9064 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán chuyển động ngược chiều
Nâng cao7118 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 5: Bài toán chuyển động ngược chiều (tiếp)
Nâng cao7384 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 6: Chuyển đụng cùng chiều
Nâng cao6468 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 7: Bài toán chuyển động cùng chiều
Nâng cao5891 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 8: Bài toán chuyển động đồng hồ
Nâng cao6336 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 9: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 2)
Nâng cao4948 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 10: Bài toán chuyển động đồng hồ (phần 3)
Nâng cao3526 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 11: Vận tốc trung bình
Nâng cao4480 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 12: Vận tốc trung bình (tiếp)
Nâng cao3296 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 13: Vận tốc vừa phải (tiếp)
Nâng cao3099 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 14: Chuyển động loại nước
Nâng cao4893 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 15: Chuyển hễ làn nước (Tiếp theo)
Nâng cao3104 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 16: Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể
Nâng cao3218 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 17: Chuyển động của đồ dùng có chiều nhiều năm đáng chú ý (Tiếp theo)
Nâng cao2995 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 18: Chuyển đụng vòng tròn
Nâng cao2691 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 19: Chuyển đụng vòng tròn (Tiếp theo)
Nâng cao2138 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

SUY LUẬN LOGIC


6 bài xích giảngLuyện tập siêng đề
Suy luận Logic - Phần 1
Nâng cao4639 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 2
Cơ bản2094 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 3
Cơ bản1775 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 4
Nâng cao1496 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 5
Nâng cao1395 lượt họcVideoChưa học
0%
Suy luận Logic - Phần 6
Nâng cao1810 lượt họcVideoChưa học
0%

NGUYÊN LÝ CHUỒNG BỒ CÂU


2 bài bác giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Nguim lý Dirichlet (phần 1)
Nâng cao7150 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Ngulặng lý Dirichlet (phần 2)
Nâng cao3862 lượt họcVideoTài liệuLuyện tậpChưa học
0%

BIỂU ĐỒ VEN


4 bài xích giảngLuyện tập chuyên đề
Bài 1: Mở đầu dạng toán biểu đồ Ven
Nâng cao5697 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán biểu đồ Ven
Nâng cao3982 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán biểu đồ Ven
Nâng cao2854 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 4: Bài toán biểu đồ Ven (cải thiện - khó)
Nâng cao2740 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

HỌC TOÁN TƯ DUY (LIVESTREAM)


19 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Giải đề số 01
Nâng cao2005 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 2: Giải đề số 02
Nâng cao963 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 3: Bài toán thù dãy số
Nâng cao694 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 4: Cấu tạo thành số
Nâng cao573 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 5: Tỉ lệ diện tích tam giác
Nâng cao761 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 6: Tính nkhô nóng phân số
Cơ bản5đôi mươi lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 7: Tính nkhô hanh phân số (tiếp)
Nâng cao370 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 8: Tính nkhô hanh phân số (tiếp theo)
Nâng cao343 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 9: Bài toán tư duy haông xã não
Nâng cao766 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 10: Bài toán thù tính ngược
Nâng cao412 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 11: Bài toán tính tuổi
Nâng cao470 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 13: Giải đề số 03
Nâng cao312 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 14: Giải đề số 04
Nâng cao343 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 15: Tỉ số phần trăm
Nâng cao346 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 16: Tỉ số Phần Trăm (tiếp)
Cơ bản275 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 17: Bài tân oán gửi động
Nâng cao399 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 18: Bài toán chuyển động (tiếp)
Nâng cao329 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 19: Bài toán thù chuyển động ngược chiều
Nâng cao472 lượt họcVideoChưa học
0%
Bài 20: Bài toán hoạt động cùng chiều
Nâng cao609 lượt họcVideoChưa học
0%

BÀI TOÁN HAI TỈ SỐ


3 bài xích giảngLuyện tập chăm đề
DẠNG 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG THAY ĐỔI
Nâng cao2739 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
DẠNG 2: HIỆU HAI SỐ KHÔNG THAY ĐỔI
Nâng cao1637 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
DẠNG 3: MỘT TRONG HAI SỐ KHÔNG ĐỔI
Nâng cao1529 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%

BÀI TOÁN THỪA THIẾU


3 bài bác giảngLuyện tập siêng đề
Bài 1: Bài toán thù thừa thiếu (phần 1)
Nâng cao2281 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 2: Bài toán vượt thiếu thốn (phần 2)
Nâng cao1185 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
Bài 3: Bài toán quá thiếu (phần 3)
Cơ bản1013 lượt họcVideoLuyện tậpChưa học
0%
× hanvietfoundation.org - Chia sẻ mê say
Tài khoản của doanh nghiệp chưa đủ ĐK để thực hiện phần này.

Xem thêm: Trường Thcs & Thpt Hai Bà Trưng Vĩnh Phúc Yên Là Chủ Trương Đúng


Nếu là thành viên VIP, phấn kích đăng nhập để vào học!
Đóng
× hanvietfoundation.org - Ẩn số toán học
Quý khách hàng đề xuất singin nhằm tiến hành tính năng này
Cthua
*
Video bài bác giảng
...
Cthua
× Video bài bác giảng

Some text in the modal.


Cthất bại
× Luyện tập bài bác giảng
Đang mang dữ liệu...
Câu trước Câu sauNộp bài bác Đóng
× hanvietfoundation.org
quý khách hàng gồm chắc chắn rằng mong nộp bài?
Nộp bài Đóng
× Xem bài xích đã làm
Đang lấy tài liệu...
Hỗ trợ
Phản hồi PHHS
Hướng dẫn
Liên hệ
Thành viên Đăng nhập
quý khách hàng yêu cầu đăng nhập để thấy khá đầy đủ những câu chữ, hoặc đăng ký tại chỗ này nếu như bạn chưa tồn tại tài khoản!
Email *
Mật khẩu *
Ghi ghi nhớ singin Đăng nhập
Đăng nhập cùng với Facebook Đăng nhập cùng với Gmail
Quên mật khẩuĐăng ký tài khoản
×Chọn Lever đề thi
Đề dễĐề nâng caoĐề khó