Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho hình thang ABCD có ∠A = ∠D = 90◦ CD = 2AD = 2AB, cho AC = 2√5.a) Tính ∠ACD, AB, AD, CD.b) Vẽ DH⊥AC. Tính DH.

Bạn đang xem: Hình thang abcd có a=d=90


*

a: XétΔADC vuông trên D có

( anwidehatACD=dfracADDC=dfrac12)

nên(widehatACDsimeq27^0)

Áp dụng định lí Pytago vàoΔACD vuông trên D, ta được:

(AC^2=AD^2+DC^2)

(Leftrightarrow5cdot AD^2=20)

(Leftrightarrow AD=2left(cm ight))

(Leftrightarrow DC=4left(cm ight))

b: XétΔADC vuông tại D tất cả DH là mặt đường cao ứng với cạnh huyền AC đề nghị ta có:

(DHcdot AC=DCcdot DA)

(Leftrightarrow DHcdot2sqrt5=2cdot4=8)

hay(DH=dfrac4sqrt55left(cm ight))Cho hình thang ABCD có ∠A = ∠D = 90◦,CD = 2AD = 2AB, đến AC = 2√5.a) Tính ∠ACD, AB, AD, CD.b) Vẽ DH⊥AC. Tính DH.


Cho hình thang ABCD gồm góc A =góc D = 90°,CD = 2AD = 2AB, mang đến AC = 25.a) Tính góc ACD.

b) Tính AB, AD,CD.

c) Vẽ DH vuông góc AC. Tính DH với chứng tỏ góc ABH = góc Ngân Hàng Á Châu ACB.


Cho hình thang vuông ABCD có AB // CD , A^ = 9O độ . cùng CD= 2AB . vẽ DH vuông góc vs AC. M là trung điểm HC . hội chứng minhBMD = 90 độ .


Cho hình thang cân nặng ABCD có ABtuy nhiên tuy vậy cùng với CD , cạnh ADvuông góc với mặt đường chéo AC. Kẻ đường cao AH, BK.Biết AH = 12cm; DH =9cm.

Xem thêm: 70 Bài Tập Toán Hình Nâng Cao Lớp 7 Có Lời Giải ), Bài Tập Hình Học Lớp 7 Nâng Cao (Có Lời Giải)

a) Tính AD; AC; HC; số đo của góc DAB

b) Tính AB; diện tích ABCH; chu vi ABCD

c) Từ K kẻ KM vuông góc AD; KN vuông góc AC. AMKN là hình gì? Tính MN


3. Cho hình thang ABCD AB//CD. Hai mặt đường chéo cánh AC cùng BD vuông góc cùng nhau. Vẽ con đường cao BH với vẽ hình bình hành ABEC. Biết BD=12; DH=7,2; Tính:a) Độ dài đoạn trực tiếp DEb) Tính diện tích hình thang ABCD

GIÚPhường MÌNH VỚI ######


mang đến hình thang ABCD ( AB//CD ) hai tuyến đường chéo ac cùng bd vuông góc cùng nhau . Vẽ con đường cao BH cùng hình bình hành ABEC . Cho biết BD =12cm , DH = 7,2 centimet .Hãy tính

a) độ nhiều năm DE

b)S abcd


Cho hình thang ABCD cógóc A=góc D=90 độ, AC vuông góc cùng với BD trên O

a,CM AD2=AB.CD

b,Cho AB=9centimet, CD=16cm . Tính diện tích hình thang ABCD

c,Tính OA, OB,OC , OD


Cho hình thang ABCD gồm AB // CD , AD = 12 centimet , CD = 16 centimet . Góc A = góc D = 90 độ , hai tuyến phố chéo AC vuông góc với BD tại O . Tính diện tích S ABCD


Cho hình thang ABCD tất cả AB//CD góc A băng 90 độ hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại O biết AB=4centimet , AD=10cm .Tính AC,BD,BC và ăn mặc tích hình thang ABCD .