- Chọn bài xích -Bài 1 : Hệ tọa độ vào ko gianBài 2 : Phương trình phương diện phẳngBài 3 : Pmùi hương trình con đường trực tiếp trong ko gianÔn tập cmùi hương 3 Hình học tập 12Câu hỏi trắc nghiệm chương thơm 3 Hình học 12Ôn tập thời điểm cuối năm Hình học 12

Xem tổng thể tư liệu Lớp 12: tại đây

Sách giải tân oán 12 Bài 1 : Hệ tọa độ vào không khí khiến cho bạn giải những bài xích tập trong sách giáo khoa toán, học tập xuất sắc tân oán 12 sẽ giúp đỡ chúng ta tập luyện năng lực suy đoán hợp lí với đúng theo ngắn gọn xúc tích, sinh ra kĩ năng áp dụng kết thức toán học vào cuộc sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Tân oán 12 Hình học tập Bài 1 trang 63: Trong không khí Oxyz, cho một điểm M. Hãy so sánh veckhổng lồ OM→ theo ba vecto lớn ko đồng phẳng i→,j→, k→ vẫn mang lại trên các trục Ox, Oy, Oz.

Bạn đang xem: Hệ tọa độ trong không gian lớp 12

Lời giải:

OM→ = xi→ + yj→ + zk→

Trả lời thắc mắc Toán thù 12 Hình học Bài 1 trang 64: Trong không khí Oxyz, mang đến hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ gồm đỉnh A trùng cùng với cội O, bao gồm AB→, AD→, AA’→ theo máy từ thuộc phía với i→ , j→ , k→ và có AB = a, AD = b, AA’ = c. Hãy tính tọa độ những vecto AB→ ,AC→ , AC’→ cùng AM→ cùng với M là trung điểm của cạnh C’D’.

Lời giải:

*

AB→ =(-a,0,0); AC→ =(-a,b,0); AC’→ =(-a,b,c); AM→ =(-a/2,b,c)

Trả lời thắc mắc Tân oán 12 Hình học Bài 1 trang 66: Với hệ tọa độ Oxyz vào không khí, cho a→ = (3; 0; 1), b→ = (1; -1; -2), c→= (2; 1; -1). Hãy tính a→.( b→ + c→) và |a→ + b→ |.

Lời giải:

*

Lời giải:

phương thơm trình mặt cầu là: (x – 1)2 + (y + 2)2 + (z – 3)2 = 52

Bài 1 (trang 68 SGK Hình học tập 12): Cho cha vectơ: a→ = (2; -5; 3), b→ = (0; 2; -1), c→ = (1; 7; 2)

a) Tính tọa độ của vectơ d→ = 4a→ – 1/3 b→ + 3c→

b) Tính tọa độ của vectơ e→ = a→ – 4b→ – 2c→

Lời giải:

a) Ta có: 4a→ = (8; -20; 12)

-1/3 b→ = (0; -2/3 ; 1/3)

3c→ = (3; 21; 6)

Vậy d→ = 4a→ – 1/3 b→ + 3c→ = (11; 1/3; 55/3)

b) Ta có: -4b→ = (0; -8; 4)

-2c→ = (-2; -14; -4)

Vậy e→ = a→ – 4b→ – 2c→ = (0; -27; 3)

Bài 2 (trang 68 SGK Hình học tập 12): Cho bố điểm A(1; -1; 1), B(0; 1; 2), C(1;0;1). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Số Phức Nâng Cao, Bài Tập Số Phức Đầy Đủ Các Dạng

Lời giải:

*

Bài 3 (trang 68 SGK Hình học 12): Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ biết A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1; -1; 1), C"(4; 5; -5). Tính tọa độ các đỉnh còn lại của hình vỏ hộp.

Lời giải: