Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 83 SGK Toán thù 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 83 SGK Toán 7 Tập 1. Lấy một tờ giấy gấp đôi lần như hình 3

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 2 Bài 2 trang 84 SGK Toán thù 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1. Tập suy luận

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 84 SGK Tân oán 7 Tập 1. Vẽ phác hoạ hai đường thẳng a với a’ vuông góc cùng nhau và viết kí hiệu.

Bạn đang xem: Hai đường thẳng vuông góc lớp 7

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 4 Bài 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 84 SGK Tân oán 7 Tập 1. Cho một điểm O và một đường trực tiếp a. Hãy vẽ con đường trực tiếp a’ trải qua O với vuông góc với con đường thẳng a.

Xem giải thuật


Bài 11 trang 86 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 11 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Điền vào địa điểm trống (...) trong những phát biểu sau:

Xem lời giải


Bài 12 trang 86 SGK Tân oán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 86 SGK Tân oán 7 tập 1. Trong hai câu sau, câu làm sao đúng? câu như thế nào sai? Hãy bác quăng quật câu sai bằng một mẫu vẽ.

Xem giải mã


Bài 13 trang 86 sgk toán thù 7 - tập 1

Giải bài bác 13 trang 86 SGK Toán thù 7 tập 1. Vẽ một quãng trực tiếp AB trên giấy trong hoặc giấy mỏng. Hãy vội tờ giấy để nếp gấp trùng với con đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Xem giải mã


Bài 14 trang 86 sgk toán thù 7 - tập 1

Giải bài bác 14 trang 86 SGK Toán 7 tập 1. Cho đoạn thẳng CD nhiều năm 3cm. Hãy vẽ con đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Xem giải thuật


Bài 15 trang 86 sgk tân oán 7 - tập 1

Giải bài xích 15 trang 86 SGK Tân oán 7 tập 1. Vẽ con đường trực tiếp xy với điểm O trực thuộc con đường trực tiếp kia trên giấy tờ trong (như hình a).

Xem giải mã


Bài 16 trang 87 sgk tân oán 7 - tập 1

Giải bài bác 16 trang 87 SGK Tân oán 7 tập 1. Vẽ mặt đường thẳng d" trải qua điểm A với vuông góc với đường trực tiếp d đến trước chỉ bởi êke.

Xem giải thuật


Bài 17 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 17 trang 87 SGK Toán 7 tập 1. Dùng êke hãy khám nghiệm coi hai đường thẳng a cùng a" sống hình vẽ (a, b, c) bao gồm vuông góc cùng nhau tốt không?

Xem giải thuật


Bài 18 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài xích 18 trang 87 SGK Tân oán 7 tập 1. Vẽ hình theo cách miêu tả bằng lời sau:

Xem giải mã


Bài 19 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 19 trang 87 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ lại hình bên với phân tích trình trường đoản cú vẽ hình.

Xem giải mã


Bài đôi mươi trang 87 sgk tân oán 7 - tập 1

Giải bài xích 20 trang 87 SGK Toán thù 7 tập 1. Vẽ đoạn trực tiếp AB dài 2cm với đoạn trực tiếp BC dài 3cm rồi vẽ con đường trung trực của mọt đoạn trực tiếp ấy.

Xem thêm: Chương 2 Chuyên Đề Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Lớp 10, Chuyên Đề Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương thơm 1 - Hình học tập 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề hàng đầu - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Cmùi hương 1 - Hình học 7

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 2 - Cmùi hương 1 - Hình học 7

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 2 - Chương thơm 1 - Hình học

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương thơm 1 - Hình học tập

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 2 - Chương thơm 1 - Hình học tập 7

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 2 - Cmùi hương 1 - Hình học 7

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài
*

Đăng ký nhằm thừa nhận giải mã hay với tư liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaixuất xắc.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật tốt tương tự như tài liệu miễn giá thành.