- Chọn bài bác -Các hàm số lượng giácPmùi hương trình lượng giác cơ bảnMột số dạng phương thơm trình lượng giác đối chọi giảnCâu hỏi và bài tập ôn tập chương thơm IHai nguyên tắc đếm cơ bảnHân oán vị, chỉnh hợp với tổ hợpNhị thức Niu-tơnBiến vắt và phần trăm của biến hóa cốCác luật lệ tính xác suấtBiến tự nhiên tránh rạcCâu hỏi với bài tập ôn tập chương IIPmùi hương pháp quy hấp thụ toán thù họcDãy sốCấp số cộngCấp số nhânCâu hỏi và bài bác tập ôn tập chương IIIDãy số gồm số lượng giới hạn 0Dãy số có số lượng giới hạn hữu hạnDãy số gồm số lượng giới hạn vô cựcĐịnh nghĩa cùng một vài định lí về giới hạn của hàm sốGiới hạn một bênMột vài quy tắc search số lượng giới hạn vô cựcCác dạng vô địnhHàm số liên tụcCâu hỏi với bài tập Ôn tập cmùi hương IVKhái niệm đạo hàmCác phép tắc tính đạo hàmĐạo hàm của những hàm số lượng giácVi phânĐạo hàm cấp cho caoCâu hỏi cùng bài bác tập ôn tập cmùi hương VCâu hỏi cùng bài xích tập ôn tập cuối năm


Bạn đang xem: Giới hạn vô cực của hàm số

*
*
*

*


Các định lí vào mục 3 $4 chỉ đúng đối với các giới hạn hữu hạn, không áp dụng được cho những số lượng giới hạn vô rất. Trong mục này, ta đang ra mắt một định lí tương quan đến số lượng giới hạn vô cực và nhì nguyên tắc search số lượng giới hạn vô rất. Vì lyên x* = – z, cùng lyên ổn –를 = 2 > 0, phải — lim (2x°— x° + 3.x — 5) = – xo. — b) Vi llặng |2x – x + 3 = 5 = +x nen yên =0. D — x – 2 – x + 3x – 5Ví dụ 2. Tìm lyên ổn 3.x-5A. — GidiVới x 0 yêu cầu lim/3.༣-5. – 4-༧༦. O סר – ל- —н1 Tlặng llặng NA? — 2A. V-*+○○ Quy tắc:2 Nếu lim f(x) = L = 0, lyên g(x) = 0 với g(x) > 0 hoặc g(x) 0 với tất cả 2- – x 2- ܕܚ- 1 x + -2. Do dó lyên — O )2 + y -2 (x- ܙ܂ x + x – 2 lấy ví dụ 4. Tìm llặng ;: – x – 2 A – 2 Gidi Vì llặng (A” – x–2)=4 > 0, lyên (Y – 2) = 0 cùng Y-2>0 với tất cả x > 2 đề nghị x – 2 x – 2 x + x – 2 lyên ổn ——~—- = + OO. D x – 2 x – 2 x+x = 2 H2 Tim lyên ổn F. A – 2- 2 Ví dụ 5. Tim lìm oo-ol. 1 -y – 7 1 ” – 1 + 1 Gidi Chia tử cùng mẫu của phân thức mang đến A” (A” là luỹ quá của x tất cả bậc cao nhất vào tử và mẫu của phân thức), ta được2 5 1 – ܚܕܝ — — 2 – 5x + o . — .0 ‘7 A- v6i moi x ܟx – A -1 i 2 3. . 5 Vi lyên 2 + = 2 > 0, llặng – + =0vਕੇ x -, -0 . – – A. 1 1 1 . ܦ ܢ — + =

*Xem thêm: Tra Cứu Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Yên Bái Năm 2021

Các dạng vô định