*

(Delta ABC:) (left. eginarraylAB = AC\widehat A_1 = widehat A_2endarray ight} Rightarrow BD = DC)

*

Tam giác $ABC$ (hình vẽ) gồm tía mặt đường phân giác giao nhau trên $I$. lúc đó

(eginarraylwidehat A_1 = widehat A_2,widehat B_1 = widehat B_2,widehat C_1 = widehat C_2.\ID = IE = IFendarray)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Chứng minch hai đoạn thẳng cân nhau, nhị góc bằng nhau

Phương pháp:

Sử dụng những tính chất:

+ Ta sử dụng định lý: Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì bí quyết các nhị cạnh của góc đó

(left. eginarraylM in Oz\MA ot Ox;MB ot Oyendarray ight} )(Rightarrow MA = MB)

+ Giao điểm của hai đường phân giác của nhì góc vào một tam giác ở trên đường phân giác của góc sản phẩm công nghệ ba

+ Giao điểm những con đường phân giác của tam giác bí quyết đều cha cạnh của tam giác.

Bạn đang xem: Giao điểm 3 đường phân giác

Dạng 2: Chứng minc nhì góc bằng nhau


Phương pháp:

Ta thực hiện định lý: Điểm nằm phía bên trong một góc và biện pháp phần nhiều nhì cạnh của góc thì nằm tại tia phân giác của góc kia.

Dạng 3: Chứng minch tia phân giác của một góc

Phương pháp:

Ta sử dụng một trong các cách sau:

- Sử dụng định lý: Điểm ở bên trong một góc cùng giải pháp mọi hai cạnh của góc thì nằm trong tia phân giác của góc kia.

Xem thêm: Công Thức Tính Góc Giữa 2 Đường Thẳng Chi Tiết, Kèm Bài Tập, Góc Giữa Hai Đường Thẳng Trong Không Gian Lớp 12

- Sử dụng quan niệm phân giác

- Chứng minc hai góc bằng nhau nhờ vào nhì tam giác bởi nhau

Dạng 4: Bài toán thù về đường phân giác cùng với những tam giác quan trọng (tam giác cân, tam giác đều)

Phương pháp:

Ta áp dụng định lý: Trong một tam giác cân, đường phân giác của góc sinh hoạt đỉnh đôi khi là đường trung tuyến của tam giác đó.

Dạng 5: Các dạng toán khác


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
Bài 1: Tập hòa hợp Q những số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, phân tách các số hữu tỉ
Bài 4: Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số trong những hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
Bài 5: Lũy thừa của một trong những hữu tỉ
Bài 6: Tỉ lệ thức
Bài 7: Tính hóa học cơ phiên bản của hàng tỉ số đều nhau
Bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
Bài 9: Làm tròn số
Bài 10: Số vô tỉ. Khái niệm về cnạp năng lượng bậc hai
Bài 11: Số thực
Bài 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 2: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 3: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
Bài 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0)
Bài 5: Ôn tập chương thơm 2: Hàm số và đồ gia dụng thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
Bài 1: Thu thập số liệu, thống kê lại, tần số
Bài 2: Bảng tần số của dấu hiệu
Bài 3: Biểu đồ dùng. Số vừa đủ cùng cùng kiểu mẫu của tín hiệu
Bài 4: Ôn tập cmùi hương 3: Thống kê
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Bài 3: Đơn thức
Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Bài 5: Đa thức
Bài 6: Cộng trừ nhiều thức
Bài 7: Đa thức một biến hóa
Bài 8: Cộng trừ nhiều thức một trở thành
Bài 9: Nghiệm của nhiều thức một trở nên
Bài 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3: Các góc chế tạo ra bởi một con đường trực tiếp cắt hai tuyến phố trực tiếp
Bài 4: Hai con đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến đường thẳng tuy vậy song
Bài 5: Từ vuông góc đến tuy nhiên song
Bài 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Bài 2: Hai tam giác đều bằng nhau
Bài 3: Trường hòa hợp cân nhau đầu tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
Bài 4: Trường phù hợp đều nhau thiết bị nhì của tam giác cạnh-góc-cạnh
Bài 5: Trường vừa lòng cân nhau sản phẩm tía của tam giác góc-cạnh-góc
Bài 6: Tam giác cân nặng
Bài 7: Định lý Pytago
Bài 8: Các trường hợp đều nhau của tam giác vuông
Bài 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC
Bài 1: Quan hệ thân góc với cạnh đối diện trong một tam giác
Bài 2: Quan hệ thân đường vuông góc cùng mặt đường xiên, đường xiên và hình chiếu
Bài 3: Quan hệ giữa tía cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
Bài 4: Tính chất cha đường trung đường của tam giác
Bài 5: Tính chất bố đường phân giác
Bài 6: Tính hóa học mặt đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
Bài 7: Tính chất bố đường cao của tam giác
Bài 8: Ôn tập chương 7
*

*

Học toán trực đường, tìm kiếm kiếm tài liệu tân oán và chia sẻ kỹ năng và kiến thức tân oán học.