Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 3 khối hệ thống những kỹ năng đang học giành riêng cho các em học viên tìm hiểu thêm giúp những em học viên cải thiện khả năng giải Toán lớp 3, ôn tập với tập luyện kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho các kì thi đạt hiệu quả cao, mặt khác để giúp đỡ các em trường đoản cú học tập, tự nâng cấp kỹ năng và kiến thức môn Tân oán 3.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 3 kì 1


Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 3

1. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 3 - Đề 1 2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 3 - Đề 1 3. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 3 - Đề 2 4. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2 5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3 - Đề 3 6. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 3 - Đề 3

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong những 451 có mức giá trị là:

A. 5

B. 50

C. 500

Câu 2.

Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54

B. 53

C. 52

Câu 3.

Điền số tương thích điền vào vị trí chấm: 4m7cm = ...... cm.

A. 407

B. 470

C. 47

Câu 4.

Hình ABCD có số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 5.

126 x 3 = .... Số phù hợp điền vào chỗ chnóng là:

A. 368

B. 369

C. 378Câu 6. Gấp số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42

B. 24

C. 13II: Phần từ luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

Câu 8. Một cuốn sách truyện dày 128 trang. Bình sẽ phát âm được 1/4 số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình sẽ phát âm là bao nhiêu?

- Còn bao nhiêu trang sách cơ mà Bình chưa đọc?

Bài giải:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 9. Tìm x:

a) X x 5 + 8 = 38

b) X : 6 = 94 - 34

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phnghiền tính chuẩn cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343c) 848

d) 81

Câu 8:

Số trang sách Bình đang hiểu là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách nhưng Bình chưa phát âm là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9:

a, X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

b, X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Kết trái của phnghiền tính: 315 x 3 là:

A. 985

B. 955

C. 945

D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:Kết trái của phxay tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số phù hợp điền vào địa điểm trống là:

A. 10

B. 24

C. 604

D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Một hình vuông vắn có cạnh bởi 5cm. Chu vi hình vuông vắn kia là:

A. 20cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Một phép phân chia tất cả số dư lớn nhất là 8. Số bị chia là:

A. 7

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có mức giá trị là:

A. 420

B. 210

C. 440

D. 200

Câu 7. Tìm x

a) X : 5 = 115

b) 8 x X = 648

Câu 8. Tóm tắt:

Giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9. Một thùng đựng 25 llượng nước mắm. Người ta vẫn lấy ra

*
số lít nước mắm. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lsố lượng nước mắm?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10. Hình bên có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tđọng giác.

4. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 3 - Đề 2

Mỗi câu được một điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Tìm x: Mỗi phxay tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

a) X : 5= 115

X = 115 x 5

X = 575

b) 8 x X = 648X = 648 : 8X = 81

Câu 8. Mỗi câu trả lời với phnghiền tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn bé nhỏ trọng lượng là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả nhị nhỏ lợn khối lượng là : 125 +95 = 2đôi mươi (kg)

Đáp số: 2đôi mươi kg

Câu 9. Mỗi câu vấn đáp với phnghiền tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lsố lượng nước mắm đang kéo ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn lại là : 25 – 5 = 20 (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10. Hình mặt có:

- 5 hình tam giác.

- 3 hình tđọng giác.

5. Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 3 - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Bài 1. Các bài xích tập dưới đây gồm cố nhiên 4 câu trả lời A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987

B. 897

C. 789

D. 978

Câu 2: Kết quả của phxay tính

567 – 367 là :

A. 204

B. 200

C. 300

D. 304

Câu 3: Kết quả của phép phân chia 35 : 4 là:

A. 9

B. 9 (dư 2)

C. 9 (dư 3)

D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 =?A. 565

B. 555

C. 765

D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209

B. 290 cm

C. 209 m

D. 209 cm

Câu 6: Năm nay con 8 tuổi, tuổi mẹ vội 3 lần tuổi con. Hỏi bà bầu từng nào tuổi?

A. 11 tuổi

B. 21 tuổi

C. 22 tuổi

D. 24 tuổi

II. Tự luận

Bài 2. Tính quý giá biểu thức : (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một shop bán tốt 200 mét vải xanh, số mét vải vóc đỏ bán tốt bởi một nửa số mét vải vóc xanh.

Hỏi cửa hàng đó đã bán được tất cả từng nào mét vải vóc xanh với đỏ?

Bài giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

6. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. các bài tập luyện chắt lọc (3 điểm):

- Chọn đúng mỗi câu 0.5 điểm

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng từng bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

= 90 + 14

= 104

b. 123 × (82 – 80)

= 123 × 2

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

- Xác định đúng từng lời giải: 0.5 điểm.

- Xác định được phép tính và tính đúng: 1 điểm

- Sai đơn vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải đỏ shop buôn bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải xanh và đỏ cửa hàng bán tốt vớ cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

- Đặt tính với tính đúng mỗi câu một điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50.

............................

Xem thêm: Ôn Tập Chương 1 Đại Số 12 Trắc Nghiệm, Bài Tập Trắc Nghiệm Kiểm Tra Chương 1 Toán 12

Mời các bạn cùng tđê mê khảo: Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 môn Toán thù, Tiếng Việt lớp 3 được hanvietfoundation.orgxem tư vấn, tổng hòa hợp những dạng bài xích Tân oán, Tiếng Việt trọng tâm, giúp những em học sinh ôn tập, củng rứa, rèn luyện kỹ năng giải những dạng Toán, Tiếng Việt chuẩn bị tốt cho kì thi học tập kì 1 lớp 3.

bởi thế, Tìm Đáp Án đang gửi tới các bạn Tuyển tập 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3. Ngoài 50 đề thi học kì 1 môn Toán 3 trên, các em học viên có thể tham khảo môn Toán thù lớp 3 nâng cao cùng bài xích tập môn Toán thù lớp 3 không thiếu thốn khác, nhằm học tập giỏi môn Toán hơn với chuẩn bị cho các bài xích thi đạt tác dụng cao. Các em học viên có thể xem thêm đề thi học tập kì 1 lớp 3, đề thi học tập kì 2 lớp 3 tương đối đầy đủ.

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 20đôi mươi - 2021:

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 hanvietfoundation.orgbiên soạn:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 20đôi mươi - 2021:

Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm học 20đôi mươi - 2021

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 20trăng tròn - 2021: