1-B2-A3-C4-B5-A6-A7-B8-B9-A10-D
11-D12-C13-B14-C15-A16-A17-A18-C19-B20-A
21-D22-C23-B24-D25-C26-A27-B28-B29-C30-C
31-C32-A33-D34-D35-A36-B37-D38-C39-D40-B

 

Bình luận nghỉ ngơi đây

bình luận
Bạn đang xem: Giải chi tiết đề minh họa 2019 môn hóa

*
Tweet on Twitter
*
Share on Facebook
*
Google+
*
Pinterest
*

*

*

*Xem thêm: Tính Thể Tích Khối Bát Diện Đều : Công Thức Tính Thể Tích Và Bài Tập

Tốt Nghiệp ĐHSP. TPhường.Hồ Chí Minh Chuyên lĩnh vực Hóa học tập - năm 1998Từ 1998 mang đến 2005 : GV trường trung học phổ thông BÌNH PHÚ Quận 6Từ 2005 đến thời điểm này : GV ngôi trường trung học phổ thông Lê Thánh Tôn Quận 7