- Chọn bài -Bài 1: Hai góc đối đỉnhLuyện tập trang 82-83Bài 2: Hai mặt đường trực tiếp vuông gócLuyện tập trang 86-87Bài 3: Các góc tạo bởi một con đường trực tiếp cắt hai đường thẳngBài 4: Hai mặt đường trực tiếp song songLuyện tập trang 91-92Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về con đường trực tiếp tuy nhiên songLuyện tập trang 94-95Bài 6: Từ vuông góc mang lại song songLuyện tập trang 98-99Bài 7: Định líLuyện tập trang 101-102Ôn tập chương thơm 1 (Câu hỏi - Bài tập)

Xem tổng thể tư liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương thơm 1 (Câu hỏi – Bài tập) giúp bạn giải những bài bác tập trong sách giáo khoa tân oán, học tập giỏi toán thù 7 sẽ giúp các bạn rèn luyện tài năng tư duy hợp lí và vừa lòng súc tích, hình thành kĩ năng áp dụng kết thức toán học tập vào cuộc sống với vào những môn học khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học (trang 102-103 SGK Tân oán 7 tập 1): 1. Phát biểu định nghĩa nhị góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Giải bài: ôn tập chương i sgk toán hình 7 tập 1 trang 102 104

Lời giải

Hai góc đối đỉnh là hai góc nhưng mà từng cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Câu hỏi ôn tập chương thơm 1 Hình Học (trang 102-103 SGK Tân oán 7 tập 1): 2. Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh.

Lời giải

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình Học (trang 102-103 SGK Toán thù 7 tập 1): 3. Phát biểu khái niệm hai tuyến đường trực tiếp vuông góc.

Lời giải

Hai đường trực tiếp xx’, yy’ giảm nhau cùng trong số góc tạo thành gồm một góc vuông được Hotline là hai tuyến phố thẳng vuông góc cùng được kí hiệu là xx’ ⊥ yy’

Câu hỏi ôn tập cmùi hương 1 Hình Học (trang 102-103 SGK Tân oán 7 tập 1): 4. Phát biểu khái niệm con đường trung trực của một đoạn trực tiếp.

Lời giải

Đường thẳng vuông góc cùng với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được hotline là mặt đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Câu hỏi ôn tập cmùi hương 1 Hình Học (trang 102-103 SGK Tân oán 7 tập 1): 5. Phát biểu tín hiệu (định lí) nhận ra hai đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên.

Lời giải

Nếu đường trực tiếp c giảm hai tuyến phố trực tiếp a, b với trong các góc chế tác thành tất cả một cặp góc so le vào đều bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a với b tuy nhiên tuy nhiên với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương thơm 1 Hình Học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 6. Phát biểu định đề Ơ – clit về mặt đường trực tiếp song tuy vậy.

Lời giải

Qua một điểm ngơi nghỉ quanh đó một con đường trực tiếp chỉ gồm một mặt đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên với mặt đường thẳng đó.

Câu hỏi ôn tập cmùi hương 1 Hình Học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 7. Phát biểu đặc thù (định lí) của hai đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy.

Lời giải

Nếu một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳng song tuy nhiên thì:

a) Hai góc so le vào bằng nhau;

b) Hai góc đồng vị bởi nhau;

c) Hai góc vào thuộc phía bù nhau.

Câu hỏi ôn tập cmùi hương 1 Hình Học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 8. Phát biểu định lí về hai đường trực tiếp rành mạch cùng vuông góc với cùng 1 mặt đường trực tiếp vật dụng tía.

Lời giải


Hai đường trực tiếp biệt lập thuộc vuông góc với 1 con đường trực tiếp trang bị bố thì bọn chúng tuy vậy tuy vậy với nhau.

Câu hỏi ôn tập cmùi hương 1 Hình Học (trang 102-103 SGK Tân oán 7 tập 1): 9. Phát biểu định lí về hai tuyến phố trực tiếp rõ ràng thuộc tuy vậy tuy vậy với một đường trực tiếp thứ bố.

Lời giải

Hai mặt đường trực tiếp biệt lập thuộc song tuy nhiên với cùng 1 mặt đường thẳng thứ tía thì bọn chúng tuy nhiên tuy vậy cùng nhau.

Câu hỏi ôn tập chương thơm 1 Hình Học (trang 102-103 SGK Toán thù 7 tập 1): 10. Phát biểu định lí về một mặt đường thẳng vuông góc cùng với một trong hai đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên.

Lời giải

Một đường thẳng vuông góc với 1 trong những hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy tuy vậy thì nó cũng vuông góc cùng với đường trực tiếp tê.

Bài 54 (trang 103 SGK Tân oán 7 Tập 1): Trong hình 37, có năm cặp đường trực tiếp vuông góc và bốn cặp mặt đường trực tiếp tuy vậy song. Hãy quan lại ngay cạnh rồi viết thương hiệu các cặp mặt đường thẳng đó cùng kiểm soát lại bởi eke

*

Lời giải:

Năm cặp đường trực tiếp vuông góc là:

d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2; d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7

Bốn cặp mặt đường thẳng song tuy nhiên là:

d4 // d5; d4 // d7; d5 // d7; d2 // d8

a) Các đường thẳng vuông góc cùng với d trải qua M trải qua N.

b) Các con đường thẳng song song với e đi qua M, trải qua N.

*

Lời giải:

*

Từ hình mẫu vẽ ta có:

a) g ⊥ d; h ⊥ d

b) a // e; b // e

Bài 56 (trang 104 SGK Toán thù 7 Tập 1): Cho đoạn trực tiếp AB lâu năm 28mm. Hãy vẽ mặt đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Lời giải:

Cách vẽ: Lấy I là trung điểm AB

Qua I vẽ đường trực tiếp d vuông góc với AB

d là con đường trung trực của AB


*

Bài 57 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ mặt đường thẳng song song cùng với a trải qua điểm O

Lời giải:

Hình vẽ:

*
*

– Vẽ con đường trực tiếp c//a trải qua O. Vì a//b với a//c phải c//b.

– a//c bắt buộc

*
(nhì góc so le trong) bắt buộc
*

– b//c đề xuất

*
(nhị góc vào thuộc phía) phải
*

*

Bài 58 (trang 104 SGK Tân oán 7 Tập 1):
Tính số đo x trong hình 40. Hãy lý giải vì sao tính được như vậy

Lời giải:

*

Kí hiệu như mẫu vẽ ta có:

a ⊥ c, b ⊥ c nên suy ra a // b

Do kia x + 115o = 180o (nhị góc trong thuộc phía)

Nên x = 180o – 115o = 65o

Bài 59 (trang 104 SGK Toán thù 7 Tập 1): Hình 41 cho biết d // d’ // d” và nhì góc 60o, 110o. Tính các góc E1; G2; G3; D4; A5; B6


*

Lời giải:

Xem hình vẽ. Ta có thể tính bằng vô số cách, chẳng hạn:

*
*

Bài 60 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Hãy phát biểu những định lí được mô tả bằng những hình 42, rồi viết trả thiết Kết luận của từng định lí (coi Bài 5).


*

Lời giải:

a) Nếu hai tuyến phố thằng thuộc vuông góc với một con đường thẳng thiết bị bố thì hai đường trực tiếp kia tuy nhiên tuy vậy với nhau.

Xem thêm: Số Phức Có Modun Nhỏ Nhất - Tìm Số Phức Z Có Mô Đun Nhỏ Nhất Thỏa Mãn (Left

*

Hoặc: Nếu một con đường trực tiếp vuông góc cùng với một trong hai tuyến đường thẳng tuy vậy tuy nhiên thì nó sẽ vuông góc cùng với đường trực tiếp sót lại .

*

b) Nếu hai tuyến phố trực tiếp thuộc song tuy vậy với một con đường thẳng đồ vật tía thì hai tuyến phố thẳng đó song tuy nhiên với nhau.