*

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học Bài 2 trang 9: Hãy kiểm tra các đặc điểm của phép cộng trên hình 1.8.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình lớp 10 bài 2

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán thù 10 Hình học tập Bài 2 trang 10: Vẽ hình bình hành ABCD. Hãy nhấn xem về độ nhiều năm với hướng của nhì vectơ AB→ và CD→.

Lời giải

*

Về độ dài: nhì vectơ AB→ và CD→ tất cả cùng độ dài

Về hướng: nhì vectơ AB→ và CD→ được đặt theo hướng ngược nhau.

Trả lời câu hỏi Toán thù 10 Hình học Bài 2 trang 10: Cho AB→ + BC→ = 0→. Hãy hội chứng tỏ BC→ là vectơ đối của AB→.

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 2 trang 11: Hãy giải thích vị sao hiệu của nhì vectơ OB→ và OA→ là vectơ AB→.

Lời giải

*

Bài 1 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho đoạn thẳng AB cùng điểm M nằm trong lòng A cùng B làm sao để cho AM > MB. Vẽ các vector

*

Lời giải:

*

– Trên đoạn MA, mang điểm C sao cho:

*

(Vì MA > MB đề xuất C thuộc đoạn AM).

– Ta có:

*

Bài 2 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Cho hình bình hành ABCD với điểm M tùy ý. Chứng minh rằng

*

Lời giải:

*

Vì ABCD là hình bình hành nên

*

Bài 3 (trang 12 SGK Hình học 10): Chứng minc rằng so với tứ đọng giác ABCD bất kỳ ta luôn có:

*

Lời giải:

*

a) Ta có:

*

b) Ta có:

*

Từ (1) và (2) suy ra:

*

Bài 4 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Cho tam giác ABC. Bên không tính của tam giác vẽ những hình bình hành: ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằng

*

Lời giải:

*

Ta có:

*

Do đó:

*

Bài 5 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ lâu năm của những vectơ

*

Lời giải:

*

Ta có:

*

call I là giao điểm của AC và BD.

Dễ thấy ABCD là hình thoi buộc phải I là trung điểm BD cùng vuông trên I.

*

Bài 6 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Cho hình bình hành ABCD gồm trung ương O. Chứng minc rằng:

*

Lời giải:

(Áp dụng qui tắc tính tổng, hiệu của hai vectơ nhằm chuyển đổi đến đpcm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 7 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Cho vectơ a, b là nhị vectơ khác vectơ 0. khi làm sao có đẳng thức

*

Lời giải:

*

a) Giả sử vẽ hình bình hành ABCD có các kích thước:

*

b) Tương từ phần a) ta có:

*

Khi đó hình bình hành ABCD là hình chữ nhật.

*

Bài 8 (trang 12 SGK Hình học tập 10): So sánh độ dài, pmùi hương và hướng của nhì vectơ a cùng b.

*

Lời giải:

*

Vậy nhị vectơ a cùng b là nhị vector cùng phương thơm, gồm cùng độ bự và trái hướng nhau. (đpcm)

Bài 9 (trang 12 SGK Hình học 10): Chứng minch rằng

Khi và chỉ lúc trung điểm của nhị đoạn trực tiếp AD cùng BC trùng nhau.

Lời giải:

– Chiều thuận: Nếu

=> AB // CD cùng AB = CD

=> ABCD là hình bình hành. Lúc kia AD với BC gồm trung điểm trùng nhau.

– Chiều nghịch: Nếu trung điểm AD và BC trùng nhau => tứ đọng giác ABCD là hình bình hành

Do đó:

Bài 10 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho bố lực

*

cùng ảnh hưởng tác động vào trong 1 đồ tại điểm M với thứ đứng yên ổn. Cho biết cường độ của hai lực F1, F2 số đông là 100N cùng ∠AMB = 60o. Tìm độ mạnh và hướng của lực F3.

Xem thêm: Sách Giải Toán Hình 10 Nâng Cao Toán 10, Các Dạng Bài Tập Toán 10 Cơ Bản Và Nâng Cao

Lời giải:

*

Vẽ nhị tia MA, MB thế nào cho ∠AMB = 60o. Từ điểm M vẽ tia đối MC của tia MD sao để cho MC = MD.