Giải bài xích tập trang 23 bài 5 số sấp xỉ. Sai số Sách giáo khoa (SGK) Toán thù 10. Câu 1: Viết ngay sát đúng theo hình thức làm tròn cùng với nhị, tía, tứ chữ số thập phân cùng khoảng chừng sai số hoàn hảo nhất...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán đại số 10


Bài 1 trang 23 sgk đại số 10

Viết ngay sát đúng (sqrt<3>5) theo chính sách có tác dụng tròn cùng với hai, ba, tư chữ số thập phân và khoảng chừng sai số hoàn hảo nhất.

Giải:

(sqrt<3>5≈ 1,71) với không nên số mắc phải (0,01);

(sqrt<3>5 ≈ 1,710) với sai số phạm phải (0,001);

(sqrt<3>5≈ 1,7100) với không nên số mắc phải (0,0001).

 

Bài 2 trang 23 sgk đại số 10

Chiều lâu năm một cái cầu là (l= 1745,25 m ± 0,01 m).Hãy viết số quy tròn của số giao động (1745,25).

Giải:

Độ đúng đắn của số đo là (frac1100m). Chữ số (5) nghỉ ngơi mặt hàng phần trăm phải không xứng đáng tin ta đề nghị quăng quật và theo nguyên tắc làm cho tròn. Cộng thêm (1) đơn vị chức năng vào mặt hàng tiếp đến ((2+1=3)).

Tóm lại những chữ số xứng đáng tin là (1; 7; 4; 5; 2) và chiều nhiều năm cầu viết dưới dạng chuẩn chỉnh là (d= 1745,30).

 

Bài 3 trang 23 sgk đại số 10

a) Cho giá trị khoảng của (π) là (a = 3,141592653589) với độ chính xác là (10^-10). Hãy viết số quy tròn của (a);

b) Cho (b = 3,14) và (c = 3,1416) là những cực hiếm giao động của (π). Hãy ước chừng không nên số hoàn hảo nhất của (b) cùng (c).

Giải:

a) Dạng chuẩn chỉnh của số (π) cùng với 10 chữ số chắc hẳn rằng (3,141592654) với không đúng số tuyệt đối hoàn hảo (∆_pi≤ 10^-9).

b) Viết (π ≈ 3,14) ta mắc phải không nên số tuyệt đối không thật (0,002). Trong phương pháp viết này có (3) chữ số đáng tin.

Viết (π ≈ 3,1416) ta phạm phải sai số tuyệt vời và hoàn hảo nhất không quá (10^-4). Viết điều này thì số (π) này có (5) chữ số đáng tin.

 

Bài 4 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện nay những phép tính sau trên máy tính xách tay thu về (trong kết quả rước (4) chữ số ở vị trí thập phân).

a) (3^7.sqrt14);

b) ( oot 3 of 15 .12^4)

Giải:

a). Nếu dùng máy tính xách tay CASIO fx-500 MS ta làm như sau

Ấn 

*

Ấn thường xuyên phím 

*
 cho tới Lúc màn hình hiện tại ra 

*

Ấn liên tiếp 

*
 để mang (4) chữ số phần thập phân. Kết trái chỉ ra trên màn hình là (8183.0047).

Xem thêm: Bất Đẳng Thức Trong Tam Giác : Quan Hệ Giữa 3 Cạnh Của 1 Tam Giác

b) 

*

Kết trái (51139.3736).

 

Bài 5 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện tại những phxay tính sau trên máy vi tính bỏ túi 

a) ( oot 3 of 217 :13^5) cùng với hiệu quả gồm (6) chữ số thập phân;

b) (left( oot 3 of 42 + oot 5 of 37 ight):14^5) cùng với tác dụng tất cả (7) chữ số thập phân;