a. Một hình thang có diện tích 20m2, lòng Khủng 55dm cùng đáy nhỏ xíu 45dm. Tính độ cao của hình thang.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 5 tập 2

b. Tính vừa đủ cộng nhị đáy của một hình thang, biết rằng diện tích S hình thang bởi 7mét vuông với độ cao bằng 2m.

3. Một thửa ruộng hình thang có lòng nhỏ bé 26m, lòng lớn hơn đáy nhỏ nhắn 8m, lòng bé thêm hơn độ cao 6m. Trung bình cứ đọng 100mét vuông thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng kia ?

4. Viết số tương thích vào vị trí chnóng.

*

Cho hình chữ nhật ABCD gồm các kích thước như mẫu vẽ bên :

Diện tích phần sẽ đánh đậm của hình chữ nhật là………… cm2

Bài giải

1.

Diện tích hình thang ô trống thứ nhất :

 (S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150cm^2)

Diện tích hình thang ô trống trang bị nhị :

 (S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30m^2)

Diện tích hình thang ô trống lắp thêm bố :

 (S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93dm^2)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 (4 over 5m)

(1 over 2m) 

(2 over 3m) 

(13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2

2.

Xem thêm: Bồi Dưỡng Hsg Toán 9 Chuyên Đề Quỹ Tích Hình Học 9, Chuyên Đề Quỹ Tích

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 (2 imes 2000 over 55 + 45 = 40,left( dm ight))

b. Hotline đáy mập, lòng nhỏ dại, độ cao, diện tích của hình thang thứu tự là: a; b; h; S

(S = a + b over 2 imes h Rightarrow a + b over 2 = S:h)

Trung bình cùng nhì lòng của hình thang là:

( 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m

3.

Đáy béo của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = đôi mươi (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 (left( 34 + 26 ight) imes 20 over 2 = 600,left( m^2 ight))