- Chọn bài xích -Bài 1: Lũy thừaBài 2: Hàm số lũy thừaBài 3: LôgaritBài 4: Hàm số nón. Hàm số lôgaritBài 5: Pmùi hương trình nón và pmùi hương trình lôgaritBài 6: Bất phương thơm trình mũ và bất phương trình lôgaritBài ôn tập cmùi hương II

Xem toàn thể tư liệu Lớp 12: trên đây

Sách giải toán thù 12 Bài 3: Lôgarit giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán thù 12 để giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý với vừa lòng xúc tích và ngắn gọn, sinh ra kĩ năng vận dụng kết thức tân oán học vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Tân oán 12 Giải tích Bài 3 trang 61: Tìm x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 logarit

Lời giải:

a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.

b) Có những số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 hay là không ?

Lời giải:

a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

b) Không gồm số x, y như thế nào để 3x = 0, 2y = -3 do 3x > 0,2y > 0 với tất cả x, y.

Trả lời câu hỏi Toán thù 12 Giải tích Bài 3 trang 62: Hãy chứng minh những đặc thù trên

loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0

loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1

Lời giải:

Ta có:

aloga⁡⁡b = aα với α = loga⁡⁡b. Từ khái niệm ta tất cả aα = b yêu cầu aloga⁡⁡b = aα = b.

Đặt loga⁡aα = b. Theo khái niệm aα = ab yêu cầu α = b. Vậy loga⁡aα = b = α.


Lời giải:

*

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 63: Cho b1 = 23, b2 = 25.

Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 cùng so sánh những kết quả.

Lời giải:

log2b1 + log2b2 = log223 + log2 25 = 3 + 5 = 8.

log2b1b2) = log2(23.25 )= log2(2(3+5))= log2(28) = 8.

Vậy log2b1 + log2b2 = log2b1b2

Lời giải:

log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12.

Trả lời câu hỏi Tân oán 12 Giải tích Bài 3 trang 64: Cho b1 = 25, b2 = 23. Tính log2⁡b1 – log2⁡b2 , log2⁡b1/b2 và đối chiếu các kết

Lời giải:

*

Tìm một hệ thức liên hệ thân bố kết quả chiếm được.

Lời giải:

loga⁡b = log464 = log443 = 3.

Xem thêm: Chuyên Đề Hình Học Không Gian Cổ Điển, Chuyên Đề Hình Học Không Gian

logca = log24 = 2.

logcb = log264 = log226 = 6.

Vậy logcb = logca. loga⁡b

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không sử dụng laptop, hãy tính:

*

Lời giải:


*

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính

*

Lời giải:

*

*

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12):
Rút gọn gàng biểu thức:

*

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh những cặp số sau:


*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) Cho a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.