Bài 2. rất TRỊ CỦA HÀM sốA. KIẾN THỨC CẦN NAM VỮNGĐịnh nghĩa rất trịCho hàm số y = f(x) xác minh và liên tục bên trên khoảng (a; b) cùng điểm Xo e (a; b).- Nếu gồm số’ h > 0 làm thế nào để cho Xo e (a; b), (x0 - h; Xo + h) C2 (a; b) ta tất cả fix) 0 sao để cho Xo e (a; b), (x0 - h; Xo + h) c (a; b) ta có f(x) > f(x0) V X G (x0 - h; Xo + h), X Xo thì khi đó fix) đạt cực đái trên Xo cùng f(x0) là quý hiếm cực tiếu của hàm sô" f(x).Cực đại hay rất đái của f(x) Gọi bình thường là rất trị của fix).Điều kiện nhằm hàm sô gồm rất trịĐịnh lí 1: Cho hàm sô" y = fix) thường xuyên trên K = (xo - h; Xo + h), h > 0 với gồm đạo hàm trên K hoặc bên trên K không tồn tại đạo hàm tại X = 0 mà lại vẫn đạt rất tè tại điểm đó.GiảiTa có, số lượng giới hạn của tỉ sô" ~ nằm trong hàm sô" y = Vjlĩ tại Xo = 0 là: AxVI I •Avl 0 + Ax - VÕ a/Axlyên ổn = lim —= llặng ^-2-Ax->0 Ax Ax->() AxAxX2 + 2mx + m2 -1(x + m)y’ = 0 X, = -m -1 V X, = -m + 1Bảng biến thiên:Vậy hàm sô" đạt cực lớn trên X = 2 -m -1 = 2« m = -3.


Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 bài 2

Các bài học tiếp theo


Các bài học kinh nghiệm trước


Ttê mê Khảo Thêm
Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 18 Sgk Giải Tích 12, Bài 3 Trang 18 Sgk Giải Tích 12

Giải Bài Tập Giải Tích 12

Cmùi hương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐCmùi hương II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARITChương thơm III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNGChương IV. SỐ PHỨC

hanvietfoundation.org

Tài liệu dạy dỗ đến học sinh với cô giáo tham khảo, giúp các em học tốt, cung cấp giải bài tập toán thù học, vật dụng lý, hóa học, sinh học, giờ anh, lịch sử dân tộc, địa lý, soạn bài ngữ văn uống.