Chương thơm I. Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác

§1.

Bạn đang xem: Giải bài tập đại số và giải tích 11

Hàm con số giác
§2.Phương thơm trình lượng giác cơ bản
§3.Một số phương thơm trình lượng giác thường xuyên gặp
Ôn tập cmùi hương I: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác

Chương II. Tổ hợp – Xác suất

§1.Quy tắc đếm
§2.Hân oán vị – Chỉnh phù hợp – Tổ hợp
§3.Nhị thức Niu-Tơn
§4.Phxay demo và đổi thay cố
§5.Xác suất và thay đổi cố
Ôn tập Cmùi hương II: Tổ vừa lòng – Xác suất

Cmùi hương III. Dãy số. Cấp số cùng và cung cấp số nhân

§1.Phương thơm pháp quy nạp tân oán học
§2.Dãy số
§3.Cấp số cộng
§4.Cấp số nhân
Ôn tập Chương thơm III: Dãy số – Cấp số cùng với cấp số nhân

Chương thơm IV. Giới hạn

§1.Giới hạn của dãy số
§2.Giới hạn của hàm số
§3.Hàm số liên tục
Ôn tập chương thơm IV: Giới hạn

Chương V. Đạo hàm

§1.Định nghĩa với chân thành và ý nghĩa của đạo hàm
§2.Quy tắc tính đạo hàm
§3.Đạo hàm của hàm con số giác
§4.Vi phân
§5.Đạo hàm cấp hai
Ôn tập cmùi hương V: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm Đại số cùng Giải tích 11

II. Sgk Hình Học 11

*

Chương thơm I. Phxay dời hình cùng phép đồng dạng vào mặt phẳng

§1.Phép biến đổi hình
§2.Phnghiền tịnh tiến
§3.Phxay đối xứng trục
§4.Phxay đối xứng tâm
§5.Phép quay
§6.Khái niệm về phnghiền dời hình cùng nhì hình bằng nhau
§7.Phnghiền vị tự
§8.Phxay đồng dạng
Ôn tập Chương I: Phxay dời hình cùng phép đồng dạng vào phương diện phẳng

Chương thơm II. Đường trực tiếp và phương diện phẳng vào không khí. Quan hệ tuy vậy song

§1.Đại cương về con đường trực tiếp với khía cạnh phẳng
§2.Hai mặt đường trực tiếp chéo nhau với hai tuyến phố thẳng tuy vậy song
§3.Đường thẳng cùng phương diện phẳng tuy vậy song
§4.Hai mặt phẳng tuy nhiên song
§5.Phxay chiếu tuy vậy song. Hình trình diễn của một hình ko gian
Ôn tập Chương II: Đường trực tiếp và mặt phẳng trong không khí. Quan hệ song song

Chương thơm III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

§1.Vectơ vào ko gian
§2.Hai đường trực tiếp vuông góc
§3.Đường thẳng vuông góc cùng với phương diện phẳng
§4.

Xem thêm: Bộ Đề Thi B2 Tiếng Anh Chứng Chỉ B2 Châu Âu, Định Dạng Bài Thi B2 Tiếng Anh Tiến Sĩ

Hai mặt phẳng vuông góc
§5.Khoảng cách
Ôn tập chương thơm III: Vectơ vào không khí. Quan hệ vuông góc vào ko gian

 Ôn tập cuối năm Hình học tập 11

III. Sgk, Sách giải, Sách xem thêm tất cả những môn học tập Lớp 11