Trên nửa con đường tròn đơn vị chức năng trung khu (O), ta xác định điểm $M$ sao cho (alpha = widehat xOMleft( 0^0 le alpha le 180^0 ight)). Giả sử điểm $Mleft( x;y ight)$. khi đó:

( msinaltrộn = y;,, mcosaltrộn = mx;) ( mtanaltrộn = dfracyx,,(altrộn e 90^0);) ( m cotalpha = ;;dfracxy;(alpha e 0^0,altrộn e 180^0))

Các số (sin alpha ,,cos alpha ,, an altrộn ,,cot altrộn ) được hotline là cực hiếm lượng giác của góc (alpha ).
Bạn đang xem: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

*

Từ khái niệm ta có:

gọi $Phường,Q$ thứu tự là hình chiếu của $M$ lên trục $Ox,Oy$ lúc đó (Mleft( overline OP ;overline OQ ight)).

Với (0^0 le alpha le 180^0) ta bao gồm (0 le sin altrộn le 1;,, - 1 le cos altrộn le 1)


*

a) Góc phụ nhau

(eginarraylsin (90^0 - altrộn ) = cos alpha & \cos (90^0 - altrộn ) = sin alpha ,\ ung (90^0 - alpha ) = cot altrộn \cot (90^0 - altrộn ) = an altrộn endarray)


b) Góc bù nhau

(eginarraylsin (180^0 - alpha ) = sin alpha và \cos (180^0 - altrộn ) = - cos alpha ,\ ung (180^0 - alpha ) = - ã alpha \cot (180^0 - altrộn ) = - cot alpha endarray)


*

4. Các hệ thức lượng giác cơ bản

(eginarrayl1) an alpha = dfracsin alpha cos altrộn (altrộn e 90^0)\2)cot alpha = dfraccos alpha sin alpha (alpha e 0^0;180^0)\3) ã alpha .cot altrộn = 1(alpha e 0^0;90^0;180^0)\4)sin ^2altrộn + cos ^2alpha = 1\5)1 + ã ^2altrộn = dfrac1cos ^2altrộn (altrộn e 90^0)\6)1 + cot ^2altrộn = dfrac1sin ^2alpha (alpha e 0^0;180^0)endarray)


*

Cơ quan tiền chủ quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Đại Học Môn Toán Các Năm Gần Đây, Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Toán 3 Năm Gần Đây

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung cấp các dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ Thông tin cùng Truyền thông.