Giải VNEN toán 7 bài 1: Biểu thức đại số . Quý hiếm của một biểu thức đại số - Sách lý giải học Toán 7 tập 2 trang 28. Sách này bên trong bộ VNEN của công tác mới. Tiếp sau đây sẽ phía dẫn vấn đáp và giải những bài tập trong bài học. Giải pháp giải bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu. Hy vọng các em học sinh nắm xuất sắc kiến thức.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A . Vận động khởi động

Đọc cùng tính cực hiếm của từng biểu thức sau :

A = 36 – 10 + 6 ; B = 36 – ( 6 + 4 ) ;C = 15 + 6 : 3 ; D = 4 . 32 – 5 . 6 .

Bạn đang xem: Giá trị của một biểu thức đại số

Trả lời:

A = 36 – 10 + 6 = 26 + 6 = 32 ;B = 36 – ( 6 + 4 ) = 36 – 10 = 26C = 15 + 6 : 3 = 15 + 2 = 17D = 4 . 32 – 5 . 6 = 128 – 30 = 98

B . Hoạt động hình thành kiến thức

1 . Triển khai các vận động sau

a ) Đọc và làm theo yêu cầu

Viết biểu thức biểu hiện chu vi của một hình chữ nhật có chiều rộng bởi 5cm và chiều dài bởi 8cm .Viết biểu thức thể hiện chu vi của hình chữ nhật gồm hai cạnh thường xuyên bằng 5cm và a centimet .Viết phép tính nhằm tính độ nhiều năm đoạn thẳng AB dưới dạng một biểu thức chứa chữ .

*

Trả lời:

Chu vi (P) = chiều lâu năm x chiều rộng lớn = 8 x 5 (cm)Chu vi (P) = chiều lâu năm x chiều rộng = 5 x a (cm)AB = x + y + 4 (cm)

c) Đọc còn chỉ rõ các phép toán trong những biểu thức đại số sau:

4x ; 2.(5 + a) ; 3.(x + y) ; x2 ;3x + 4 ; xy ; $ frac150t$ ; $frac1x - 0,5$

Trả lời:

4x : phép nhân 2.(5 + a) : phép nhân với phép cộng. 3.(x + y) : phép nhân với phép cộngx2 : lũy thừa3x + 4 : nhân cùng cộngxy : nhân$ frac150t$ : chia$frac1x - 0,5$ : chia và trừ

e) Viết biểu thức đại số biểu thị:

Quãng lối đi được sau x (h) của một xe hơi đi với vận tốc 40km/h;Tổng quãng lối đi được của một fan biết rằng người đó đi dạo trong x (h) với vận tốc 5km/h và tiếp đến đi ô tô trong y (h) với gia tốc 45km/h.Diện tích hình chữ nhật EFGH trong mỗi trường vừa lòng sau theo hai những khác nhau:

*

Trả lời:

S = v.t = 40.x = 40x.S = 5.x + 45.y= 5x + 45y.Diện tích hình chữ nhật EFGH trong:(1) SEFGH = EH.HG = a.(b+c) = a(b+c)(2) SEFGH = EH.HG = a.(b – c) = a(b – c)

2. C ) Sử dụng đặc thù phân phối nhằm viết tiếp vào vị trí trống ( . . . ) :

3 ( x + 5 ) = . . . ;

( 2 + x ) ) = . . . ,

4 ( x - 2 ) = . . . ; 

2x + 2 . 5 = . . . ;

3 . 4 + 4x = . . . ;

2x - 2 . 4 = . . . .

Trả lời:

3( x + 5 ) = 3x + 15 ;

( 2 + x )5 = 10 + 5x ;

4( x - 2 ) = 4x – 8;

2x + 2 . 5 = 2(x + 5) ;

3.4 + 4x = (3 + x)4 ;

2x - 2 . 4 = 2(x – 4);

3. C) Tính giá trị của biểu thức đại số :

3x - 5x + 1 tại x = - 1 .x2y tại x = - 4 với y = 3 .

Xem thêm: Kho Đề Thi Đại Học Cao Đẳng, Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt, Đề Thi Vào Lớp 10

Trả lời:

Giá trị của biểu thức 3x – 5x + 1 tại x = -1 là 3.(-1) – 5.(-1) + 1 = 3Giá trị của biểu thức x2y tại x = - 4 với y = 3 là (-4)2.3 = 16.3 = 48.