hanvietfoundation.org giới thiệu đến bạn đọc tệp tin PDF Sách giáo khoa Sinch học 12 (cài xuống miễn phí), nhằm góp các bạn tra cứu vớt nhanh hao kim chỉ nan, kiến thức và kỹ năng và nội dung lịch trình SGK Sinch học tập 12.

Mục lục Sách giáo khoa Sinch học 12:Lời nói đầu.Phần NĂM. DI TRUYỀN HỌC.Cmùi hương I. Cơ chế DT cùng biến tấu.Bài 1. Gen, mã DT và quá trình nhân song ADN.Bài 2. Phiên mã với dịch mã.Bài 3. Điều hoà vận động gen.Bài 4. Đột trở nên gen.Bài 5. Nhiễm dung nhan thể cùng bất chợt biến hóa kết cấu nhiễm sắc đẹp thể.Bài 6. Đột thay đổi số lượng lây lan dung nhan thể.Bài 7. Thực hành: Quan sát những dạng tự dưng đổi mới số lượng lây truyền dung nhan thể trên tiêu phiên bản cố định và thắt chặt cùng bên trên tiêu bản tạm thời.Chương II. Tính quy luật pháp của hiện tượng kỳ lạ di truyền.Bài 8. Quy hiện tượng Menđen: Quy biện pháp phân li.Bài 9. Quy dụng cụ Menđen: Quy lao lý phân li chủ quyền.Bài 10. Tương tác gene với ảnh hưởng nhiều hiệu của ren.Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen.Bài 12. Di truyền liên kết cùng với nam nữ và di truyền quanh đó nhân.Bài 13. Hình ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên lên sự biểu lộ của gen.Bài 14. Thực hành: Lai tương đương.Bài 15. Bài tập chương I với chương II.Chương thơm III. Di truyền học quần thể.Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể.Bài 17. Cấu trúc DT của quần thể (tiếp theo).Cmùi hương IV. Ứng dụng DT học.Bài 18. Chọn như là thứ nuôi với cây cỏ dựa trên nguồn biến tấu tổ hợp.Bài 19. Tạo tương tự bởi phương thức tạo tự dưng đổi thay và technology tế bào.Bài 20. Tạo như là nhờ vào công nghệ gene.Cmùi hương V. Di truyền học tập người.Bài 21. Di truyền y học tập.Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loại fan và một số trong những vấn đề buôn bản hội của DT học tập.Bài 23. Ôn tập phần Di truyền học tập.Phần SÁU. TIẾN HOÁ.Cmùi hương I. Bằng hội chứng với bề ngoài tiến hoá.Bài 24. Các dẫn chứng tiến hoá.Bài 25. Học tngày tiết Lamac và lý thuyết Đacuyn.Bài 26. Học thuyết tiến hoá tổng thích hợp hiện đại.Bài 27. Quá trình ra đời quần thể phù hợp nghi.Bài 28. Loài.Bài 29. Quá trình ra đời loại.Bài 30. Quá trình xuất hiện loài (tiếp theo).Bài 31. Tiến hoá béo.Chương thơm II. Sự gây ra cùng phát triển của sự việc sống trên Trái Đất.Bài 32. Nguồn nơi bắt đầu sự sống.Bài 33. Sự trở nên tân tiến của sinch giới qua những đại địa hóa học.Bài 34. Sự tạo ra loài fan.Phần BẢY. SINH THÁI HỌC.Chương thơm I. Cá thể cùng quần thể sinc đồ vật.Bài 35. Môi ngôi trường sinh sống và những yếu tố sinh thái.Bài 36. Quần thể sinc đồ gia dụng và quan hệ giữa các cá thể vào quần thể.Bài 37. Các đặc thù cơ phiên bản của quần thể sinc trang bị.Bài 38. Các đặc thù cơ bản của quần thể sinch vật (tiếp theo).Bài 39. Biến hễ con số thành viên của quần thể sinh đồ dùng.Chương thơm II. Quần làng sinh vật.Bài 40. Quần xóm sinc vật dụng và một vài đặc trưng cơ bản của quần thôn.Bài 41. Diễn nắm sinh thái.Chương thơm III. Hệ sinh thái, sinc quyển với đảm bảo môi trường.Bài 42. Hệ sinh thái xanh.Bài 43. Trao thay đổi trang bị hóa học trong hệ sinh thái xanh.Bài 44. Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển.Bài 45. Dòng tích điện vào hệ sinh thái và công suất sinh thái xanh.Bài 46. Thực hành: Quản lí với thực hiện chắc chắn tài nguyên ổn thiên nhiên.Bài 47.


Bạn đang xem: Ebook sách giáo khoa sinh học 12


Xem thêm: Tài Liệu Ôn Thi Đánh Giá Năng Lực 2021, Ôn Thi Đánh Giá Năng Lực

Ôn tập phần Tiến hoá và Sinch thái học.Bài 48. Ôn tập chương trình Sinch học tập cung cấp Trung học rộng rãi.