*

+ (Delta ABC) bao gồm (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) đề nghị (DE) là đường vừa phải của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.)

+ Nếu (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Bạn đang xem: Đường trung bình trong tam giác

Đường vừa đủ của hình thang

Ví dụ:

*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) gồm (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) phải (EF) là đường mức độ vừa phải của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Các dạng tân oán thường xuyên gặp

Dạng 1: Chứng minc những hệ thức về cạnh cùng góc. Tính những cạnh và góc.

Phương pháp:

Sử dụng đặc điểm mặt đường vừa đủ của tam giác và hình thang.


+ Đường vừa đủ của tam giác thì tuy nhiên tuy vậy với cạnh vật dụng ba với bằng nửa cạnh ấy.

+ Đường mức độ vừa phải của hình thang thì song song cùng với hai lòng cùng bởi nửa tổng nhì lòng.

+ Đường thẳng trải qua trung điểm một cạnh của tam giác với song song cùng với cạnh sản phẩm nhị thì trải qua trung điểm cạnh thiết bị tía.

+ Đường thẳng đi qua trung điểm một ở bên cạnh của hình thang cùng tuy nhiên tuy vậy cùng với nhị đáy thì trải qua trung điểm lân cận máy nhị.

Dạng 2: Chứng minch một cạnh là con đường mức độ vừa phải của tam giác, hình thang.

Phương pháp:

Sử dụng định nghĩa mặt đường vừa phải của tam giác với hình thang.

+ Đường trung bình của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

Xem thêm: Đề & Đáp Án Đề Minh Họa Lần 3 Môn Lý, Đáp Án Đề Minh Họa Lần 3

+ Đường vừa phải của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì kề bên của hình thang.


Mục lục - Toán thù 8
CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP.. CHIA CÁC ĐA THỨC
Bài 1: Phép nhân 1-1 thức với nhiều thức, nhiều thức với đa thức
Bài 2: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử bởi phương thức đặt nhân tử thông thường
Bài 5: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách sử dụng hằng đẳng thức
Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 7: Păn năn vừa lòng những cách thức so sánh đa thức thành nhân tử
Bài 8: Chia solo thức đến đơn thức
Bài 9: Chia đa thức một vươn lên là vẫn sắp xếp
Bài 10: Ôn tập cmùi hương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1: Phân thức đại số
Bài 2: Rút gọn phân thức đại số
Bài 3: Qui đồng mẫu mã thức những phân thức
Bài 4: Cộng, trừ các phân thức
Bài 5: Nhân, phân chia các phân thức hữu tỉ
Bài 6: Biến đổi những phân thức hữu tỉ
Bài 7: Ôn tập cmùi hương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1: Mnghỉ ngơi đầu về phương thơm trình
Bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn cùng bí quyết giải
Bài 3: Phương thơm trình tích
Bài 4: Pmùi hương trình cất ẩn sinh sống chủng loại
Bài 5: Giải bài bác tân oán bằng cách lập phương thơm trình
Bài 6: Ôn tập chương thơm 3: Pmùi hương trình hàng đầu một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1: Liên hệ thân đồ vật từ bỏ và phxay cộng
Bài 2: Liên hệ giữa đồ vật từ bỏ cùng phép nhân
Bài 3: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 4: Phương thơm trình đựng dấu quý giá tuyệt vời nhất
Bài 5: Ôn tập chương thơm 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
Bài 1: Tứ giác
Bài 2: Hình thang
Bài 3: Đường mức độ vừa phải của tam giác, hình thang
Bài 4: Đối xứng trục
Bài 5: Hình bình hành
Bài 6: Đối xứng trọng tâm
Bài 7: Hình chữ nhật
Bài 8: Hình thoi
Bài 9: Hình vuông
Bài 10: Ôn tập cmùi hương 5: Tứ giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
Bài 1: Đa giác, nhiều giác mọi
Bài 2: Diện tích hình chữ nhật, diện tích S tam giác
Bài 3: Diện tích hình thang, diện tích S hình thoi
Bài 4: Ôn tập cmùi hương 6: Đa giác, diện tích S nhiều giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Bài 1: Định lí Ta-lét. Định lí đảo cùng hệ quả của định lí Ta-lét
Bài 2: Tính chất đường phân giác của tam giác
Bài 3: Hai tam giác đồng dạng
Bài 4: Trường thích hợp đồng dạng đầu tiên
Bài 5: Trường hợp đồng dạng sản phẩm công nghệ nhì
Bài 6: Trường đúng theo đồng dạng máy tía
Bài 7: Các ngôi trường hòa hợp đồng dạng của tam giác vuông
Bài 8: Ôn tập cmùi hương 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP.. ĐỀU
Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Bài 2: Thể tích hình hộp chữ nhật
Bài 3: Hình lăng trụ đứng
Bài 4: Hình chóp mọi, hình chóp cụt phần đông
Bài 5: Ôn tập chương 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như
*

*

Học tân oán trực đường, search tìm tài liệu toán với chia sẻ kiến thức và kỹ năng tân oán học.