Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 76 SGK Tân oán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 76 SGK Toán thù 8 Tập 1. Vẽ tam giác ABC bất cứ rồi đem trung điểm D của AB

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 SGK Tân oán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 SGK Tân oán 8 Tập 1. Vẽ tam giác ABC bất kì rồi đem trung điểm D

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 77 SGK Tân oán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1. Tính độ nhiều năm đoạn BC bên trên hình 33.

Bạn đang xem: F2 duong trung binh cua tam giac

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 78 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 Bài 4 trang 78 SGK Tân oán 8 Tập 1. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Qua trung điểm E của AD kẻ con đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy với nhì lòng, đường trực tiếp này giảm AC làm việc I, giảm BC làm việc F (h.37)...

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 5 Bài 4 trang 79 SGK Tân oán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 79 SGK Toán 8 Tập 1. Tìm x bên trên hình 40

Xem lời giải


Bài trăng tròn trang 79 sgk toán thù 8 tập 1

Giải bài bác đôi mươi trang 79 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x bên trên hình 41.

Xem giải thuật


Bài 21 trang 79 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 21 trang 79 SGK Tân oán 8 tập 1. Tính khoảng cách AB thân nhị mũi của compage authority bên trên hình 42, biết rằng C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB cùng OD = 3centimet.

Xem lời giải


Bài 22 trang 80 SGK Toán thù 8 tập 1

Giải bài xích 22 trang 80 SGK Toán thù 8 tập 1. Cho hình 43. Chứng minh rằng AI = IM.

Xem lời giải


Bài 23 trang 80 sgk tân oán 8 tập 1

Giải bài bác 23 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x trên hình 44,

Xem giải thuật


Bài 24 trang 80 sgk toán thù 8 tập 1

Giải bài xích 24 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Hai điểm A cùng B thuộc cùng một nửa phương diện phẳng gồm bờ là con đường xy. Khoảng cách trường đoản cú điểm A mang đến xy bằng 12centimet, khoảng cách từ điểm B mang lại xy bằng 20centimet.

Xem giải mã


Bài 25 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 25 trang 80 SGK Tân oán 8 tập 1. Hình thang ABCD gồm đáy AB, CD. call E, F, K theo vật dụng từ là trung điểm

Xem giải mã


Bài 26 trang 80 sgk tân oán 8 tập 1

Giải bài bác 26 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Tính x, y bên trên hình 45, trong số đó AB // CD // EF // GH

Xem giải mã


Bài 27 trang 80 sgk tân oán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Cho tđọng giác ABCD. Điện thoại tư vấn E, F, K theo thứ từ bỏ là trung điểm của AD, BC, AC,

Xem giải mã


Bài 28 trang 80 sgk tân oán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 80 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thằng EF giảm BD sinh sống I, giảm AC sống K.

Xem thêm: Giáo Án Đại Số 11 Cơ Bản 3 Cột Violet, Giáo Án Đại Số 11 Cơ Bản Violet

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 4,5 - Chương thơm 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 4,5 - Cmùi hương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 4,5 - Chương thơm 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - Bài 4,5 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 4,5 - Chương thơm 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 4,5 - Cmùi hương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - Bài 4,5 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 4, 5 - Chương thơm 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 4,5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài bác
*

Đăng cam kết để dìm lời giải tuyệt và tài liệu miễn phí

Cho phxay hanvietfoundation.org gửi những thông tin mang đến bạn nhằm cảm nhận các lời giải xuất xắc cũng tương tự tư liệu miễn phí tổn.