Trọn bộ Bài tập Toán cơ phiên bản lớp 1 bao hàm những dạng Tân oán 1 cơ phiên bản giúp các thầy cô ra Những bài tập Toán lớp 1 cho những em học sinh ôn tập, tập luyện củng cầm cố kỹ năng và kiến thức lớp 1.

Bạn đang xem: Download bài tập toán lớp 1

Tài liệu Toán thù lớp 1

các bài tập luyện vào ngày cuối tuần lớp 1


A. Các dạng Toán thù lớp 1

Chulặng đề 1: SO SÁNH

Bài 1: Viết vết , = vào địa điểm chnóng.

1 …. 23 … 13 ... 4
3 … 35 … 25 ... 2
5 … 42 … 31 ... 5
2 … 54 … 14 ... 4
4 … 35 … 52 ... 3
3 .... 51 .... 43 .... 1

Bài 2 . Viết lốt , = vào địa điểm chnóng.

3 .... 25 ... 62 ... 0
7 .... 40 .... 18 ... 5
8 .... 88 ... 77 .... 9
0 .... 29 ... 96 .... 8
6 .... 52 .... 69 .... 5
9 .... 89 .... 97 .... 7
7 .... 1010 .... 810 ... 6

Bài 3. Điền số tương thích vào khu vực chấm.

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ..... > 4

2 … > 3


Bài 4 *. Số?

7 81 > .....
4 .....8 .....9 > .....5 > .....
8 = .......... ....

Bài 5: Viết vết , = vào khu vực chnóng.

10 ….1213 … 83 ... 16
13 … 167 … 1215 ... 2
15 … 192 … 131 ... 15
12 … 159 … 1114 ... 14
14 … 1315 … 512 ... 3
18 .... 1511 .... 43 .... 11

Bài 6. Điền số phù hợp vào chỗ chấm.

13 … > 14

trăng tròn > … > 18

18 > … > 16

15 … > 11

10 … > 17

18 ..... > 14

12 … > 13

Bài 7: >

16......18

19...........18

14 ..........17

20...............10

16..........15

20......15

13..............15

10.............6

15...............18

14..........13

11...........14

8.............10

5.............15

13................14

12...........12

12............10

9 .............12

18..........12

7................11

0 .............10


Bài 8. Số?

17 1811 > .....
14 .....18 .....19 > .....15 > .....
18 = ..........

Bài 9. , = ?

3 + 1 .... 4

4 ..... 2 + 1

1 + 3 ..... 2

4 + 1 ..... 1 + 4

6 + 0 ..... 4

1 + 2 ..... 2 + 2

1 + 2 ..... 2

5 ..... 1 + 3

6 + 2 ..... 9

Bài 10. > , =, Bài 11. > , , Bài 1. Số?

1

5

9

8

2

10

12

5

19

20

18

12

Bài 2. Viết các số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

- Theo máy từ từ bỏ bé bỏng mang đến lớn: .............................................................

- Theo thiết bị từ trường đoản cú phệ cho bé: ..............................................................


Bài 3. Xếp những số sau: 1, 5, 9, 6, 3, 8

- Theo trang bị tự từ bé đến lớn: ………………..........................

- Theo lắp thêm tự trường đoản cú Khủng mang đến bé: ………………..........................

Bài 4. Viết những số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

Theo thiết bị từ bỏ từ bé xíu mang đến lớn: .......................................................Theo thiết bị từ tự Khủng mang đến bé: ....................................................

Bài 5. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo thứ từ từ bỏ bé đến lớn: .....................................................Theo đồ vật trường đoản cú từ béo mang lại bé: ....................................................

Bài 6. Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo lắp thêm tự từ bỏ bé nhỏ mang đến lớn: ...................................................

- Theo lắp thêm trường đoản cú từ bỏ bự đến bé:......................................................

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo lắp thêm tự:

Từ nhỏ nhắn mang đến lớn: ………………………………………………………………………

Từ bự đến bé: ……………………………………………………

Chuyên ổn đề 3: Tìm số lớn nhất, nhỏ nhắn duy nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số lớn nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số phệ nhất: 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số mập nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên ổn đề 4: Các phxay tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.........

6 - 1 + 0 =........

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =........

5 - 0 + 1 =........

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = ......

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + .......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8


6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán bao gồm lời văn

Bài 1. Viết phxay tính tương thích.

Có: 6 quyển vsinh sống.

Có vớ cả: ..... quyển vở?

Bài 2 . Viết phxay tính phù hợp.

a) Có:12 dòng kẹo

Có tất cả: .... dòng kẹo?

b) Có: 9 bé lợn

Bán: 6 nhỏ lợn

Còn lại: ..... nhỏ lợn?

Bài 3. Viết phxay tính thích hợp.

a, Có: 6 quả cam

Cho đi: 3 trái cam

Tất cả có: .... trái cam?

Có: 10 mẫu kẹo

Đã ăn: 4 chiếc kẹo

Còn lại: ..... cái kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải bài xích toán thù theo cầm tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 dòng kẹo

Rơi mất: 8 loại kẹo

Còn lại ….. chiếc kẹo?

Bài 7.

Thùng lắp thêm nhất: 20 gói bánh

Thùng thiết bị hai: 10 gói bánh

Cả nhì thúng bao gồm tất cả ….. gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: trăng tròn viên bi

Nam sót lại …….. viên bi?

B. Tổng hợp phiếu bài xích tập lớp 1

1. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết tất cả những số:

a, Từ 1 mang đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 mang lại 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi cho 30:

…………………………………………………………………………………..


Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:

1, Số lớn số 1 trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé duy nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức thì trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tắp lự sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, quý khách Lan tất cả 2 cái cây bút chì, mẹ download thêm vào cho Lan 3 dòng cây bút chì nữa. Hỏi Lan bao gồm toàn bộ mấy dòng cây bút chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( mẫu cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( chiếc cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( chiếc cây viết chì).

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Tân oán - Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào nơi trống:

a, Số 15 có …. chục với …. đơn vị.

Số trăng tròn bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 17 có …. chục và …. đơn vị.

Số 9 gồm …. chục cùng …. đơn vị.

b, Số ….gồm một chục cùng 0 đơn vị chức năng.

Số ….gồm một chục và 8 đơn vị.

Số ….bao gồm 1 chục cùng 2 đơn vị chức năng.

Số ….có 2 chục cùng 0 đơn vị chức năng.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: Cho những số: 6, 9, 19, trăng tròn, 1 bố trí những số vẫn mang lại

a, Theo thiết bị trường đoản cú tự bé nhỏ cho lớn: …………………………………………….

b, Theo máy trường đoản cú trường đoản cú lớn mang đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một số biết rằng mang số đó cộng cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số phải kiếm tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Tân oán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

1, Một con con kê gồm mấy mẫu chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số lập tức trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ mặt gồm mấy điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam bao gồm 17 quyển vlàm việc, Nam mang lại em 2 quyển. Hỏi

Nam còn sót lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số gồm 2 chục cùng 0 đơn vị là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phxay tính ưa thích hợp:

Bài 4: Tìm một trong những biết rằng rước 17 trừ đi 2 rồi cùng thêm một thì đang ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu phù hợp để điền vào địa điểm chnóng 80 … 75 là:

A. >B. =C.

Câu 2: Kết quả của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10B. 28C. 25D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươiB. Chín khôngC. Không chínD. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn trực tiếp AB nhiều năm 7 centimet, đoạn trực tiếp CD nhiều năm 12centimet. Hỏi cả nhị đoạn thẳng nhiều năm bao nhiêu xăng - ti - mét?

Lời giải, lời giải đề 4:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

A

C

A

Bài 4:

a, 43 +6 = 49

b, 60 - đôi mươi = 40

c, 50 + 30 = 80

d, 29 - 9 = 20

Bài 5:

Cả hai đoạn trực tiếp lâu năm số xăng - ti - mét là:

7 + 12 = 19 (cm)

Đáp số: 19centimet.

5. Phiếu bài tập lớp 1 môn Tân oán - Số 5

Câu 1: 2 điểm

Nói vị trí những loài vật.


Câu 2: (2 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

45 – 12 = 14 ☐

20 + 30 = 50 ☐

34 – 22 = 11 ☐

35 + 13 = 48 ☐

Câu 3 (3 điểm): Cho các số 82, 14, 69, 0:

a) Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhắn nhất trong các số bên trên.

b) Sắp xếp các số theo máy từ bỏ tự Khủng cho bé bỏng.

Câu 4 (3 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Một đoạn dây tương đối dài 87centimet. Quý Khách Lan giảm giảm đoạn dây kia 25centimet. Hỏi đoạn dây còn lại nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

Lời giải:

Câu 1:

a) + Chú chyên ổn greed color sống phía trái chụ chyên ổn red color.

+ Chú chim red color nghỉ ngơi mặt yêu cầu chụ chyên ổn màu xanh lá cây.

b) + Con khỉ làm việc trên cây. Con sói ở bên dưới cây.

c) + Chú chó nghỉ ngơi bên trên tàu hỏa màu xanh da trời.

+ Chú mèo sinh sống trên tàu hỏa màu đỏ.

+ Chụ lợn ở trên tàu hỏa màu xanh nước biển cả.

d) + Gấu bông màu sắc tím sinh sống trước gấu bông màu đá quý.

Câu 2:

45 – 12 = 14

đôi mươi + 30 = 50 <Đ>

34 – 22 = 11

35 + 13 = 48 <Đ>

Câu 3:

a) Số lớn số 1 là số 82, số bé bỏng duy nhất là số 0

b) Sắp xếp: 82, 14, 69, 0

Câu 4:

Phép tính: 87 – 25 = 62

Trả lời: Đoạn dây sót lại dài 62 xăng-ti-mét.

C. các bài luyện tập từ luyện Tân oán lớp 1

Bài 1. Điền vệt >,

2 … 3 + 3

5 … 3 + 2

6 … 4 + 1

7 … 1 + 5

6 + 1 … 3 + 5

2 + 3 … 4 + 2

Bài 2. Viết những số 0, 3, 9, 6, 4:

a) Theo lắp thêm từ từ bỏ bé xíu đến lớn: .........................................................................................

b) Theo thứ từ bỏ từ bỏ lớn đến bé: ..........................................................................................

Bài 3: Điền dấu và số vào lốt …

7 … 2 = 5

8 - … = 8

3 + 5 … 9 - 1

10 – 6 + … = 6

Bài 4: Giải bài Toán

Có: 10 cây cam

Có tất cả: ... cây cam?

Câu 5: Mẹ chia kẹo đến hai đồng đội. Em được 8 cái kẹo, anh được ít hơn em 3 mẫu kẹo. Hỏi anh được mấy mẫu kẹo?

Trả lời: Anh được chị em phân chia cho….loại kẹo.

Bài 6: Tìm hai số sao cho lúc cùng lại được hiệu quả bởi 9, đem số béo trừ số bé cũng có tác dụng bởi 9.

Đáp án bài 6:

Ta có: 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Vì 9 - 0 = 9 đề nghị hai số yêu cầu tìm kiếm là 9.

..................................

Các bậc prúc huynh buộc phải đầu tư dạy con những kỹ năng học tập tân oán lớp 1. Trên trên đây là: Trọn bộ các bài luyện tập Tân oán cơ bản lớp 1 bao gồm rất đầy đủ những dạng bài toán thù lớp 1 với các phiếu ôn tập lớp 1 cho các em làm thẳng. Các chúng ta cũng có thể tham khảo tài liệu Tổng thích hợp những dạng bài bác tập tân oán lớp 1 trường đoản cú cơ bạn dạng mang đến nâng cấp gồm đáp án:

Trọn bộ những bài tập Toán cơ bạn dạng lớp 1 bao gồm các dạng trường đoản cú cơ bản đến nâng cấp góp các prúc huynh ra bài bác tập Toán lớp 1 cho nhỏ ôn tập, rèn luyện củng ráng kiến thức và kỹ năng lớp 1. Các prúc huynh tải về nhằm cùng nhỏ ôn luyện mỗi ngày nhé!

Ngoài Trọn bộ các bài tập luyện Tân oán cơ bạn dạng lớp 1 bên trên, các em học sinh hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 1 nâng cấp cùng bài tập môn Toán thù lớp 1 không thiếu khác, nhằm học xuất sắc môn Tân oán rộng với chuẩn bị cho những bài bác thi đạt kết quả cao.


Để luôn tiện đàm phán, share kinh nghiệm tay nghề về huấn luyện và đào tạo và học hành các môn học tập lớp 1, hanvietfoundation.org mời những thầy giáo viên, những bậc prúc huynh với chúng ta học sinh truy vấn đội riêng rẽ giành riêng cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 1. Rất mong mỏi nhận ra sự ủng hộ của các thầy cô cùng các bạn.

Xem thêm: Giải Toán 12 Ôn Tập Chương 1 Toán 12 Hình Học 12 Trang 26,27,28: Khối Đa Diện

Các nhóm lớp 1 này cung ứng chi tiết các Tài liệu miễn phí về bài biên soạn giáo án, các đề thi với những chế độ, quyền lợi của giáo viên. Kính mời những thầy cô tsi gia với chia sẻ miễn giá thành.