Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2. Tam giác ABC tất cả AB=6cm; AC=9cm...

Bạn đang xem: Định lí đảo và hệ quả của định lí ta-lét

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán thù 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán thù 8 Tập 2. Quan ngay cạnh hình 9.a) Trong hình đang mang lại có từng nào cặp đường trực tiếp song tuy nhiên cùng với nhau?...

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán thù 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 3 Bài 2 trang 62 SGK Tân oán 8 Tập 2. Tính độ dài x của những đoạn thẳng trong hình 12.

Xem giải mã


Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài xích 6 trang 62 SGK Toán thù 8 tập 2. Tìm những cặp con đường trực tiếp song song vào hình 13 và giải thích do sao bọn chúng song song.

Xem giải thuật


Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán thù 8 tập 2

Giải bài bác 7 trang 62 SGK Tân oán 8 tập 2. Tính các độ nhiều năm x,y vào hình 14.

Xem giải mã


Bài 8 trang 63 - Sách giáo khoa tân oán 8 tập 2

Giải bài xích 8 trang 63 SGK Toán 8 tập 2. a) Để bỏ ra đoạn trực tiếp AB thành cha đoạn bằng nhau, tín đồ ta sẽ làm nhỏng hình 15.Hãy diễn tả biện pháp làm cho bên trên cùng lý giải vày sao những đoạn AC,CD,DB bằng nhau?

Xem lời giải


Bài 9 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 63 SGK Tân oán 8 tập 2. Cho tam giác ABC với điểm D trên cạnh AB sao để cho AD= 13,5centimet, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách trường đoản cú điểm A cùng B cho cạnh AC

Xem giải mã


Bài 10 trang 63 - Sách giáo khoa toán thù 8 tập 2

Tam giác ABC gồm mặt đường cao AH. Đường thẳng d tuy vậy song cùng với BC, cắt những cạnh AB,AC và mặt đường cao AH theo sản phẩm trường đoản cú trên những điểm B", C" cùng H"(h.16)

Xem giải thuật


Bài 11 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 63 SGK Toán thù 8 tập 2. Tam giác ABC gồm BC= 15cm. Trên con đường cao AH mang các điểm I,K sao để cho AK = KI = IH. Qua I cùng K vẽ những con đường EF // BC, MN // BC(h.17)

Xem giải thuật


Bài 12 trang 64 - Sách giáo khoa tân oán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 64 SGK Tân oán 8 tập 2. cũng có thể đo dược chiều rông của một khúc sông cơ mà không nhất thiết phải sang bờ bên đó tốt không?

Xem giải mã


Bài 13 trang 64 - Sách giáo khoa toán thù 8 tập 2

Giải bài xích 13 trang 64 SGK Toán 8 tập 2. cũng có thể đo con gián tiếp độ cao của một bức tường bằng cách thức vì đơn giản dễ dàng được không?

Xem giải thuật


Bài 14 trang 64 - Sách giáo khoa tân oán 8 tập 2

Giải bài xích 14 trang 64 SGK Toán 8 tập 2. Cho bố đoạn thẳng gồm độ dài là m,n,p( thuộc đơn vị đo).

Xem thêm: Các Dạng Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số, Các Dạng Của Công Thức Phương Trình Tiếp Tuyến

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng cam kết để dìm lời giải tốt và tư liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaigiỏi.com gửi các thông tin cho bạn để nhận thấy những lời giải xuất xắc cũng giống như tài liệu miễn tổn phí.