hanvietfoundation.org giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tìm điều kiện của tham số để bất phương trình vô nghiệm / có nghiệm / nghiệm đúng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Bạn đang xem: Điều kiện để bất phương trình vô nghiệm

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Tìm điều kiện của tham số để bất phương trình vô nghiệm / có nghiệm / nghiệm đúng:Tìm điều kiện của tham số để bất phương trình vô nghiệm – có nghiệm – nghiệm đúng. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Tam thức f(x) = 3x + 2(2m – 1)x + m + 4 dương với mọi x khi tam thức f(x) có a = 3 > 0. Do đó f(x) > 0, Vì khi A’= (2m – 1)2. Câu 2: Tam thức f(x) = -2x + (m – 2)x – m + 4 không dương với mọi x khi tam thức f(x) có a = 0. Do đó f(x) 0 nên bất phương trình f(x) > 0 nghiệm đúng với mọi V khi và chỉ khi A = m + 4m Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình x + (2m – 1)x + m 0 nên f(x) > 0 nghiệm đúng với mọi x. Câu 8: Tam thức f(x) = (x + 2)x – 2(m + 1)x + 1 dương với mọi x khi tam thức f(x) có hệ số a = m + 2 > 0 nên f(x) dương với mọi x khi A’= (m + 1).Câu 9: Tam thức f(x) không dương với mọi x khi kết hợp hai trường hợp ta được m


hanvietfoundation.org
là website chia sẻ kiến thức học tập miễn phí các môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD từ lớp 1 đến lớp 12.

Các bài viết trên hanvietfoundation.org được chúng tôi sưu tầm từ mạng xã hội Facebook và Internet.

Xem thêm: Bài 8: Các Trường Hợp Đồng Dạng Của Tam Giác Vuông Violet, Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Nhất Của Tam Giác Violet

hanvietfoundation.org không chịu trách nhiệm về các nội dung có trong bài viết.