Bài viết sẽ share các công thức tính diện tích bao phủ diện tích S toàn phần hình nón vàthể tích hình nón, kăn năn nón, kèm ví dụ minch họa. 

Hình nón (giỏi có cách gọi khác là kân hận nón) là 1 hình học không gian 3D, tất cả đáy là một hình tròn trụ, đỉnh nhọn. cũng có thể tưởng tượng 1 hình nón được tạo thành thành Khi cù một tam giác vuông xung quanh trục một cạnh góc vuông của nó một vòng.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh khối nón

*


Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích bao quanh hình nón bằng của nửa đường kính mặt đáy nhân với mặt đường sinc cùng hằng số pi.

Sxp = π.r.l

Trong đó:

Sxp: Diện tích xung quanhπ : hằng số pi (được thiết kế tròn là 3,14)l: độ lâu năm con đường sinhr: nửa đường kính khía cạnh đáy

Tính diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần hình nón bằng tổng diện tích S bao phủ và ăn mặc tích phương diện đáy

Stp = Sxp + Sđáy

=> Stp= π.r.l + π.r2 

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phầnSxp: Diện tích xung quanhSđáy : Diện tích đáyπ : hằng số pi (được gia công tròn là 3,14)l: độ lâu năm mặt đường sinhr: bán kính khía cạnh đáy

Công thức tính thể tích kăn năn nón

Thể tích hình nón bởi 1/3 diện tích S đáy nhân với độ cao của hình nón (khoảng cách từ bỏ trọng điểm mang lại đỉnh)

*

Trong đó: 

V: thể tíchSđáy : Diện tích đáyπ : hằng số pi (được gia công tròn là 3,14)r: nửa đường kính phương diện đáyh: chiều cao hình nón (khoảng cách tự chổ chính giữa đáy tới đỉnh)

Xác định mặt đường sinch, con đường cao và bán kính đáy

Đường cao là khoảng cách từ trung khu mặt đáy cho đỉnh của hình chóp.

Đường sinc là khoảng cách từ 1 điểm ngẫu nhiên trê tuyến phố tròn đáy đến đỉnh của hình chóp.

Do hình nón được tạo nên thành Lúc con quay một tam giác vuông xung quanh trục một cạnh góc vuông của nó một vòng, yêu cầu rất có thể coi đường cao và nửa đường kính lòng là 2 cạnh góc vuông của tam giác, còn mặt đường sinh là cạnh huyền.

Do kia, lúc biết đường cao cùng bán kính đáy, ta rất có thể tính được đường sinh bởi công thức:

*

Biết nửa đường kính và đường sinch, tính đường cao theo công thức:

*

Biết con đường cao và đường sinh, tính nửa đường kính đáy theo công thức:

*

lấy một ví dụ minch họa

Tính diện tích S bao phủ, diện tích toàn phần với thể tích hình trụ bao gồm nửa đường kính đáy là 6centimet, mặt đường cao là 8centimet.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 Môn Toán Năm Học 2018, Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 6 Năm Học 2018

Đường sinh của hình nón:

*

Diện tích xung quanh:

Sxp = π.r.l = 3,14 . 6 . 10 = 188,4 (cm2)

Diện tích toàn phần:

Stp = Sxp + Slòng = Sxp + π.r2 = 188,4 +3,14 . 62 = 301,44 (cm2)

Thể tích hình nón:

*

Nhìn phổ biến, hình nón là một trong hình không thật phức hợp, vì vậy, ví như nắm rõ các phương pháp cơ phiên bản trên, bạn sẽ dễ dãi tính được diện tích S xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình nón.