Diện tích hình chóp tất cả gồm diện tích S bao quanh và ăn mặc tích toàn phần. Bài viết tiếp sau đây đang reviews với chúng ta công thức tính diện tích S hình chóp, tính diện tích S bao phủ và ăn mặc tích toàn phần của hình chóp số đông, hình chóp tđọng giác phần đa.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh hình chóp


1. Công thức tính diện tích bao bọc hình chóp

Hình chóp đều

Sxq=p.d

Sxq là diện tích S xung quanh

p là nửa chu vi đáy

d là trung đoạn của hình chóp đều

Hình chóp tđọng giác đều

Sxq = Tổng diện tích S các phương diện mặt (Tổng diện tích của 4 tam giác)

2. Công thức tính diện tích toàn phần của hình chóp

Stp = Sxq + S đáy

3. Những bài tập về diện tích S hình chóp 

Bài 1: 

Cho hình chóp SABCD đáy là hình vuông có cạnh nhiều năm 8 cm, độ lâu năm những cạnh bên bởi 10 cm. Hãy tính diện tích bao bọc, diện tích toàn phần của hình chóp SABCD.

Giải:

Nửa chu vi của hình vuông ABCD bằng:


*

*

=> AO = BO = CO = DO =

*
cm

Diện tích bao quanh của hình chóp đều:

*

Diện tích toàn phần của hình chóp phần lớn là:

*

Bài 2: Cho hình chóp tam giác đều phải sở hữu cạnh lòng bởi a và chiều cao bằng 2a. Tính diện tích S toàn phần của hình chóp tam giác đều?

Giải:

Hình chóp tam giác phần lớn S.ABC gồm AB = AC = BC = a và SH = 2a.

Gọi M là trung điểm của BC. Vì ABC là tam giác đa số cần AM vừa là đường trung con đường, vừa là đường cao, vừa là con đường phân giác bắt buộc AM ⊥ BC với HM = 1/3AM.

Xem thêm: Trọn Bộ Giáo Án Hình Học 11 Cơ Bản ) Tiết 39: Khoảng Cách, Giáo Án Hình Học 11 (Cơ Bản ) (Học Kỳ Ii)

Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABM vuông tại M ta được:


*

*

Do đó

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông SHM vuông tại H, ta có:

*

*

Diện tích toàn phần của hình chóp tam giác phần đa SABC là:

*

*

=>

*

Các chúng ta cũng có thể tham khảo thêm về phương pháp tính thể tích khối hận chóp, chu vi hình chóp.


5 ★ 1