Công cha điểm tuyển chọn sinh vào lớp 10 tại tỉnh giấc Tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Điểm thi tuyển chọn sinc lớp 10 THPT Quảng Ngãi tiên tiến nhất 2022 được cập nhập tại TopQuangNtua.vn

*
*

Nắm được điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 tại Tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 để giúp đỡ các bạn học sinh gồm có sàng lọc tương xứng cùng với năng lực học tập nhằm chọn lựa ước vọng thi vào lớp 10 tốt nhất. Sau đấy là cụ thể điểm tuyển sinc lớp 10 năm 2021 Tỉnh Quảng Ngãi, mời chúng ta thuộc tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 quảng ngãi


Điểm chuẩn vào lớp 10 trên Quảng Ngãi năm 2021

Ngày 18/6, Ssống GD&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi đang lần lượt công bố điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào lớp 10 những trường THPT: Bình Sơn, Số 1 Đức Phổ.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Bình Sơn năm 2021

Theo kia, Trường THPT Bình Sơn tất cả điểm trúng tuyển chọn là 27.6 điểm. Số học viên trúng tuyển chọn vào trường là 458 học sinh cùng 2 học viên tuyển thẳng.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Số 1 Đức Phổ năm 2021

Điểm trúng tuyển vào Trường THPT Số 1 Đức Phổ là 24.9 điểm. Số học viên trúng tuyển vào trường là 400 học sinh.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn là 30.5 điểm.

Điểm chuẩn Trường THPT Số 2 Mộ Đức năm 2021

Trường THPT Số 2 Mộ Đức tuyển chọn 360 học sinh cùng với điểm xét tuyển chọn là tự 26.1 điểm trsinh hoạt lên.


Điểm chuẩn Trường THPT Võ Nguyên Giáp năm 2021

Trường THPT Võ Ngulặng Giáp tất cả điểm chuẩn ước muốn 1 là 25.9 điểm, ước muốn 2 là 28.5 điểm.Tổng số học sinh trúng tuyển chọn là 562 học viên, trong các số đó tất cả 2 học viên được tuyển trực tiếp.

Điểm chuẩn Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa năm 2021

Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa có điểm trúng tuyển 23.9 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 481 học sinh, trong số ấy bao gồm 2 học viên được tuyển chọn thẳng.

Điểm chuẩn Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành năm 2021

Trường trung học phổ thông Số 1 Nghĩa Hành có điểm trúng tuyển chọn 24.8 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 366 học sinh.

Điểm chuẩn Trường THPT Phạm Văn uống Đồng năm 2021

Điểm trúng tuyển vào Trường trung học phổ thông Phạm Văn uống Đồng là 22.9 điểm . Số lượng trúng tuyển là 363 học sinh, bao gồm 2 học viên được tuyển chọn trực tiếp.

Sáng ngày 22/6, Giám đốc Sngơi nghỉ Giáo dục cùng Đào sản xuất Tỉnh Quảng Ngãi phê để mắt tới điểm tuyển chọn sinc vào lớp 10 của 05 ngôi trường trung học phổ thông công lập. Đó là các trường: trung học phổ thông Trần Kỳ Phong, THPT Ba Gia, THPT Lê Trung Đình, trung học phổ thông Đường Chu Văn An và trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh giấc.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Trần Kỳ Phong năm 2021

Trường trung học phổ thông Trần Kỳ Phong tất cả điểm tuyển sinh ước muốn một là trăng tròn,5 điểm, hoài vọng 2 là 22,7 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn 457 học viên.

Điểm chuẩn Trường THPT Ba Gia năm 2021

Trường THPT Ba Gia 18,3 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn 455 học viên, trong các số đó tất cả 01 học viên tuyển thẳng.

Điểm chuẩn Trường THPT Lê Trung Đình năm 2021

Trường trung học phổ thông Lê Trung Đình tất cả điểm xét tuyển chọn ước vọng một là 23,2 điểm, hoài vọng 2 là 25,7 điểm. Số lượng trúng tuyển là 511 học viên, trong số ấy có 05 học viên tuyển trực tiếp.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Đường Chu Văn An năm 2021

Trường THPT Chu Văn An tất cả điểm xét tuyển chọn nguyện vọng một là 17,0 điểm, ước muốn 2 là 19,7 điểm. Số lượng trúng tuyển là 331 học viên.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Trường THPT Dân tộc nội trú thức giấc tất cả điểm xét tuyển là 17,5 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 140 học viên.

Chiều ngày 22/6, Tỉnh Quảng Ngãi bao gồm thêm 04 ngôi trường THPT công lập công bố điểm tuyển chọn sinch vào lớp 10, năm học 2021 -2022. Đó là những trường: trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, THPT số 2 Tư Nghĩa, trung học phổ thông Trần Quang Diệu, THPT số 2 Đức Phổ.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng năm 2021

Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng có điểm xét tuyển nguyện vọng một là 19,1 điểm, ước muốn 2 là 22,1 điểm. Số lượng trúng tuyển là 447 học viên, bao gồm 02 học sinh được tuyển trực tiếp.

Điểm chuẩn Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa năm 2021

Trường trung học phổ thông số 2 Tư Nghĩa gồm điểm xét tuyển chọn ước vọng 1 là 13,0 điểm, ước muốn 2 là 15,5 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 380 học viên, có 01 học viên tuyển chọn thẳng.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Trần Quang Diệu năm 2021

Trường THPT Trần Quang Diệu có điểm xét tuyển chọn nguyện vọng 1 là đôi mươi,6 điểm, ước vọng 2 là 22,7 điểm. Số lượng trúng tuyển là 351 học sinh, tất cả 02 học viên tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường THPT Số 2 Đức Phổ năm 2021

Trường THPT số 2 Đức Phổ có điểm xét tuyển ước vọng một là 16,4 điểm, nguyện vọng 2 là 18,5 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 390 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Chulặng Lê Khiết năm 2021

Chiều ngày 15/6, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết ra mắt điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10, năm học 2021-2022.

Lớp chuyên tiếng Anh tất cả điểm trúng tuyển chọn cao nhất cùng với 37,7 điểm. Lớp không siêng gồm điểm chuẩn là 22,75 điểm.

Lớp siêng Toán tuyển chọn 70 học sinh, gồm điểm xét tuyển chọn tự 33,5 điểm trngơi nghỉ lên.

Lớp chuyên Tin tuyển 33 học sinh, trong những số ấy gồm 22 học sinh ước muốn siêng Tin gồm điểm xét tuyển chọn 26,25 điểm trnghỉ ngơi lên; tuyển chọn bổ sung 11 học sinh tất cả nguyện vọng gửi trường đoản cú chăm Toán thù sang chăm Tin cùng với điểm xét tuyển từ 29,85 điểm trnghỉ ngơi lên.

Lớp siêng Lý tuyển chọn 35 học viên tất cả điểm xét tuyển chọn từ bỏ 37,4 điểm trlàm việc lên. Chuyên Hóa tuyển chọn 35 học viên từ 36,66 điểm trnghỉ ngơi lên.

Chulặng Sinh tuyển 35 học viên gồm điểm từ 33,3 điểm trlàm việc lên.

Lớp siêng Văn 35 tuyển học viên có điểm xét tuyển chọn từ bỏ 32,25 điểm trở lên.

Lớp chuyên tiếng Anh tuyển chọn 72 học sinh, điểm xét tuyển chọn từ bỏ 37,7 điểm trsống lên.

Chuyên ổn Sử-Địa tuyển chọn 35 học sinh. Cụ thể, chuyên Sử tuyển 18 học viên, điểm xét tuyển tự 28,45 điểm trngơi nghỉ lên; siêng Địa tuyển chọn 17 học sinh gồm điểm xét tuyển từ 27,65 điểm trsinh hoạt lên.

Tổng số bao gồm học sinh được xét tuyển chọn vào các lớp siêng là 350 học viên. Lớp ko chuyên tuyển 79 học viên có điểm xét tuyển chọn trường đoản cú 22,75 điểm trngơi nghỉ lên. Tổng số gồm 429 thí sinh được tuyển chọn vào ngôi trường đạt 99,77% tiêu chuẩn được giao.

Điểm chuẩn chỉnh Trường THPT Vạn Tường năm 2021

Trường THPT Vạn Tường tất cả điểm chuẩn chỉnh ước muốn một là 15.9 điểm, ước muốn 2 là 17.9 điểm. Tổng số học viên trúng tuyển vào ngôi trường là 447 học sinh.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ đọng năm 2021

Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trđọng có điểm trúng tuyển hoài vọng 1 là 21.6 điểm, ước vọng 2 là 23.9 điểm. Tổng số trúng tuyển là 273 học sinh.

Điểm chuẩn Trường THPT Nguyễn Công Pmùi hương năm 2021

Trường THPT Nguyễn Công Phương thơm bao gồm điểm trúng tuyển ước vọng một là 16 điểm, ước muốn 2 là 18.7 điểm.

Điểm chuẩn Trường THPT Sơn Mỹ năm 2021

Trường THPT Sơn Mỹ tất cả điểm trúng tuyển hoài vọng 1 là 15.7 điểm, ước vọng 2 là 17.8 điểm.

Điểm chuẩn Trường THPT Thu Xà năm 2021

Trường THPT Thu Xà gồm điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng một là 15.3 điểm, hoài vọng 2 là 19.2 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinch năm 2021

Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinc tất cả điểm trúng tuyển hoài vọng một là 16.5 điểm, nguyện vọng 2 là 18.6 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn năm 2021

Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn gồm điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng một là 15.4 điểm, hoài vọng 2 là 17.4 điểm.

Xem thêm: Chuyên Đề Đại Số Ôn Thi Vào Lớp 10 Các Trường Chuyên Đề Toán Luyện Thi Vào 10

Hầu hết, các trường đều có số lượng học sinh trúng tuyển đạt cùng vượt tiêu chí được giao. do vậy, sinh sống Quảng Ngãi đã có 25 trường THPT công lập và Trường trung học phổ thông chăm Lê Khiết công bố điểm tuyển sinch vào lớp 10, năm học tập 2021 -2022.