Dưới đây là cụ thể đề hanvietfoundation.org vào lớp 10 môn Toán thù của Tỉnh TP Lạng Sơn năm học tập 2020-2021, những em xem thêm

Đề hanvietfoundation.org vào lớp 10 năm 2020 môn Toán thù tỉnh giấc Lạng Sơn 

Câu 4 (3,5 điểm). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Trên nửa mặt đường tròn (O) đem điểm C làm sao cho CAa) Chứng minh tứ giác ACEM nội tiếp vào một đường tròn.b) Tiếp đường của nửa mặt đường tròn (O) trên C giảm đường thẳng MN trên F. Chứng minh ACEF cân nặng.c) call H là giao điểm của NB với nửa mặt đường tròn (O). Chứng minc HF là tiếp đường của nửa mặt đường tròn (0)

*

Đáp án đề hanvietfoundation.org vào lớp 10 năm 2020 môn Tân oán tỉnh giấc Lạng Sơn 

*

Theo TTHN
Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh lạng sơn

Tuyển sinh lớp 10 TP. Lạng Sơn 2021


Đáp án đề hanvietfoundation.org vào lớp 10 môn Tân oán 2021 - 2022


*
*
*
*
*
*
*
*

Tuyển sinc lớp 10 TP Lạng Sơn 2021


Đáp án đề hanvietfoundation.org vào lớp 10 môn Toán 2021 - 2022


Viết bình luận: Đáp án đề hanvietfoundation.org vào lớp 10 năm 2020 môn Toán tỉnh giấc Thành Phố Lạng Sơn


Các tin new nhất


Đang quan liêu tâm


Tin tức new nhất


Gửi bài bác tập - Có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
hanvietfoundation.org.COM


Xem thêm: Toán Nâng Cao Và Các Chuyên Đề Đại Số 8, Toán Nâng Cao & Các Chuyên Đề Đại Số 8

ĐIỂM hanvietfoundation.org
*