Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức quan trọng từ đầu năm học tới giờ, để ôn thi giữa học kì 1 hiệu quả. Nhờ đó, cũng giúp các em làm quen với các dạng bài tập, cũng như nắm được cách giải từng dạng toán.


Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2020

Đề cương ôn thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

Đề cương ôn thi chất lượng giữa kì 1 môn Toán 6Dạng 1: Thực hiện phép tínhDạng 2: Toán tìm xDạng 3: Dấu hiệu chia hếtDạng 4: Hình học tổng hợpDạng 5: Toán tổng hợpBài tập về nhà ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề cương ôn thi chất lượng giữa kì 1 môn Toán 6

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Bài 1: Thực hiện phép tính
a) 17 . 85 + 15 . 17 – 120
*

Bài 2: Thực hiện phép tínha) 2.52+ 3: 710 – 54: 33b) 189 + 73 + 211 + 127c) 375 : {32 – < 4 + (5. 32– 42)>} – 14

Dạng 2: Toán tìm x

Bài 1: Tìm x biết

Dạng 3: Dấu hiệu chia hết

Bài 1: Điền vào dấu * các chữ số thích hợp để:a) Số
*
chia hết cho 9 b) Số
*
chia hết cho cả 5 và 9Bài 2: Điền vào dấu * các chữ số thích hợp để:a) Số
*
chia hết cho 3 b) Số
*
chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9

Dạng 4: Hình học tổng hợp

Bài 1: Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.a) Viết tên hai tia đối nhau chung gốc O.b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
Bài 2: Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm Mthuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.a) Viết tên hai tia đối nhau chung gốc O.b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Dạng 5: Toán tổng hợp

Bài 1. Chứng tỏ: A = 31 + 32 + 33 + … + 360 chia hết cho 13Bài 2.a. Tính S = 4 + 7 + 10 + 13 +………………+ 2014b. Chứng minh rằng n.( n + 2013 ) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n.c. Cho M = 2 + 22+ 23 + … + 220 Chứng tỏ rằng M ⋮ 5

Bài tập về nhà ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Chia sẻ bởi: Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Toán 7 năm 2021 - 2022 Đề cương ôn tập Toán 7 giữa học kì 1 Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 8 Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2020 - 2021 6 Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 tiếng Anh 6 (Có đáp án) Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm 2020 - 2021 10 đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 môn Ngữ văn (Có đáp án)
*
Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 9 năm 2020 - 2021 2 Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 môn Địa lý (Có đáp án)
Học tập
*
Lớp 6
*
Đề thi học kì 1 Lớp 6
Đề thi giữa học kì 1 môn Khoa học tự nhiên 6 năm 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 755 Đề kiểm tra giữa kì 1 môn KHTN 6 (Có đáp án + Ma trận)


Xem thêm: Cộng Trừ Nhân Chia Số Hữu Tỉ Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân

Đề thi giữa học kì 1 môn Khoa học tự nhiên 6 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều 332 Đề kiểm tra giữa kì 1 môn KHTN 6 (Có đáp án + Ma trận)