Top 40 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 tất cả đáp án

Với Top 40 Đề thi Tân oán lớp 4 Học kì 2 có giải đáp được tổng đúng theo chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của những ngôi trường trên toàn quốc để giúp đỡ học viên có kế hoạch ôn luyện từ kia đạt điểm trên cao trong số bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: 50 đề thi học kì 2 môn toán lớp 4 năm 2022 tải nhiều

*

Tải xuống

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát quality Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số nào bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn giải đáp đúng

A. 3 tấn 25 kg = 325 kilogam

B. 5 kmét vuông 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB bên trên bạn dạng đồ gia dụng vẽ theo tỉ lệ 1: 1 000 dài 12 cm. Độ dài thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: Trong các số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số ko phân tách hết mang đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382 chiều. 7650

Câu 5: Có 5 viên bi màu xanh lá cây với 8 viên bi red color. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh so với tổng thể viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi bao gồm độ dài con đường chéo cánh thứ nhất là 9 dm. Độ lâu năm con đường chéo lắp thêm nhì bằng độ dài mặt đường chéo cánh đầu tiên. Tính diện tích S hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dmét vuông C. 27 dmét vuông D. 54dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : Tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm vội vàng 3 lần chiều rộng lớn và hơn chiều rộng lớn 40 m.

a) Tính diện tích S thửa ruộng đó.

b) Người ta tdragon lúa trên thửa ruộng kia, cđọng 1 m2 chiếm được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của hai số là 50. Số Khủng cấp 3 lần số nhỏ bé. Tìm số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta bao gồm sơ vật dụng

*

Hiệu số phần cân nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = 20 (m)

Chiều dài thửa ruộng là:

40 + 20 = 60 (m)

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x 20 = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kilogam thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng hai số là: 50 x 2 = 100

Ta có sơ đồ:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ bé là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng Giáo dục với Đào sinh sản .....

Đề điều tra khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu hai trăm cha mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số tương thích điền vào địa điểm chấm nhằm 11dmét vuông 6cm2 = …cmét vuông là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc nắm kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. Lúc bấy giờ tuổi người mẹ vội 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của mỗi người, biết bây chừ tổng số tuổi của nhị bà mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi có đô nhiều năm con đường chéo nlắp là 18centimet. Độ nhiều năm đường chéo cánh dài bằng 5/3 độ lâu năm con đường chéo nđính.Tính diện tích S hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta gồm sơ đồ gia dụng tuổi nhỏ là:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của người mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của con là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: Con 8 tuổi; Mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Độ nhiều năm đường chéo lâu năm là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề điều tra unique Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Có 3 viên bi greed color cùng 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi greed color so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi gồm độ nhiều năm các đường chéo cánh là 60dm cùng 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 1trăng tròn dmét vuông B. 240 m2 C. 12mét vuông D. 24dm2Câu 3: Các phân số

*
được xếp theo trang bị từ từ nhỏ nhắn mang đến bự là:

*
*

Câu 4: Bản đồ gia dụng sân chuyên chở đô thị Đông Hà vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ nhiều năm 1centimet bên trên phiên bản đồ dùng này ứng cùng với độ lâu năm thiệt là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

8mét vuông 9dmét vuông = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: Giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): Có nhị rổ cam, nếu cấp dưỡng rổ đầu tiên 4 quả thì kế tiếp số cam nghỉ ngơi nhì rổ đều nhau, giả dụ thêm 24 trái cam vào rổ đầu tiên thì kế tiếp số cam ngơi nghỉ rổ trước tiên gấp 3 lần số cam sống rổ lắp thêm nhì. Hỏi ban đầu mỗi rổ tất cả từng nào trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả các số bao gồm 3 chữ số sao để cho nếu lấy mỗi số cộng với 543 thì được số bao gồm 3 chữ số kiểu như nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ trước tiên thì 2 rổ đều bằng nhau.

Suy ra rổ thứ nhị nhiều hơn thế nữa rổ trước tiên 4 trái.

Nếu thêm 24 trái vào rổ đầu tiên thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ đồ vật nhì.

Ta tất cả sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ dùng ta thấy:

Số cam nghỉ ngơi rổ đầu tiên là:

đôi mươi : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ máy hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 trái ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số có 3 chữ số như thể nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout

Vì số: 555 - 543 Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa chia hết mang lại 2, vừa phân tách không còn đến 5 tất cả tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: Trong các số 32743; 41561; 54567, 12346 số chia không còn đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật tất cả diện tích S

*
, chiều nhiều năm
*
m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: Giá trị của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A bao gồm 45 em, thời điểm cuối năm học tập được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt các loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt các loại Khá, còn sót lại là nhiều loại vừa phải. Hỏi lớp bao gồm từng nào em xếp một số loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp nhiều loại Giỏi cùng Khá là

*

Phân số chỉ số em xếp nhiều loại vừa phải là

*

Số em xếp loại vừa đủ là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng Giáo dục cùng Đào sinh sản .....

Đề điều tra khảo sát quality Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu trả lời đúng :

*

Bài 4. Cho hình bình hành có chu vi đều bằng nhau (thuộc bởi 12 cm) một hình gồm số đo một cạnh là 3 centimet, một hình bao gồm số đo một cạnh là 4 centimet. Em hãy vẽ cùng đề tên hình thoi vào một trong hai hình đó.

Bài 5. Một tnóng kính hình chữ nhật gồm chu vi là 3 m, chiều rộng lớn 3 dm. Tính diện tích S tnóng kính kia ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng đơn vị ông Hùng rộng 1500m2. Buổi sáng ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Buổi chiều ông Hùng cày tiếp và còn sót lại 1/10 diện tích S thửa ruộng. Hỏi giờ chiều ông Hùng cày được bao nhiêu m2 thửa ruộng kia ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính sẽ là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều lâu năm tấm kính đó là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng lớn tấm kính đó là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tnóng kính chính là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Trường Thpt Quang Trung Đống Đa Hà Nội, Trường Thpt Quang Trung Đống Đa

Số mét vuông buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số m2 còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng Giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra quality Giữa học tập kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành gồm độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dmét vuông B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số thích hợp nhằm điền vào vị trí chnóng của 32dmét vuông 49dmét vuông =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dmét vuông D. 3249dm2

Câu 3: Trong những phân số sau đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng chủng loại số những phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào vị trí chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: Tìm m và n sao cho

*
, m với n theo lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x với u:

*

Câu 2 (2 điểm): Không quy đồng, hãy đối chiếu nhì phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần đầu tiên bà An bán được

*
bao mặt đường. Lần thiết bị nhị bán tốt bằng
*
lần đầu tiên. Sau nhị lần bán bao mặt đường sót lại 12kg. Hỏi lúc đầu bao đường bao gồm từng nào kilogam ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):