A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: Trong vườn tất cả 45 cây ổi, số kilomet ổi thấp hơn số km mãng cầu là 18 cây. Hỏi trong vườn cửa bao gồm tất cả bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

Bạn đang xem: Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn toán lớp 2

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần từ luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

29 + 27 59 + 31 70 - 35 81 - 37

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 2: Tìm x

a. x - 28 = 44 b. 100 – x = 36

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki –lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 4: Hiệu hai số bằng 74, nếu không thay đổi số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu nhị số khi ấy bằng bao nhiêu?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 5: Tìm một trong những hiểu được đem số kia cộng cùng với 35 thì được số tất cả nhị chữ số kiểu như nhau mà tổng nhì chữ số kia bởi 18.

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

C

B

C

D

D

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1: 2 điểm (Mỗi phần đặt tính và tính đúng 0,5đ)

Câu 2: một điểm, mỗi phần đúng 0,5 điểm

a. x - 28 = 44

x = 44 + 28

x = 72

b. 100 – x = 36

x = 100 - 36

x = 64

Câu 3: 2 điểm

Bài giải

Buổi chiều bán được số kg gạo là: (0,5đ)

57 + 18 = 75(kg) (1đ)

Đáp số: 75kg (0,5đ)

Câu 4: 0,5điểm

Bài giải:

Nếu giữ nguyên số trừ, sút số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu nhị số đó giảm xuống 9 đơn vị. Vậy hiệu new là:

74 – 9 = 65

Đáp số: 65

Câu 5: 0,5 điểm

Bài giải:

Ta có: 18 = 9 + 9

Số gồm nhị chữ số kiểu như nhau nhưng mà tổng nhì chữ số đó bằng 18 là 99

Số nên tra cứu là:

99 – 35 = 64

Đáp số: 64

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tân oán tuyệt nhất

1. Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2 - Đề 1

Bài 1: Viết số tương thích vào chỗ chấm: (1 điểm)

87; 88; 89; ..........; ..........; ...........; ............; 94; 95

82; 84; 86;...........;...........;............;............; 96; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào nơi chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = .....

b. 14 – 6 = ....

c. 2 + 9 =......

d. 17 – 8 =......

Bài 4: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống: (1 điểm)

a. 8 + 9 = 16 □

b. 5 + 7 = 12 □

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: (1 điểm)

a. 8 dm + 10 dm = ........ dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Tìm x biết: x + 10 = 10

A. x = 10

B. x = 0

C. x = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. Có bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Có từng nào hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 8: (2 điểm)

a. Nhà các bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà các bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 13 bé con gà. Hỏi nhà của bạn Hà nuôi bao nhiêu nhỏ gà? (1 điểm)

b. Em hái được đôi mươi hoa lá, chị hái được rất nhiều hơn em 5 cành hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)

2. Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2 - Đề 2

Bài 1: Số ?

10, 20, 30,.......,......, 60, ......., 80,.......,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào khu vực ..... của từng phxay tính

a, 12 - 8 = 5 .......

b, 24 -6 = 18 .......

c, 17 - 8 = 9 .........

d, 36 + 24 = 50.........

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 - 25

94 - 57

53 + 19

100 - 59

Bài 4: Tìm x:

a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em tdragon được 17 cây. Tổ chúng ta trồng được 21 cây. Hỏi cả nhì tổ tdragon được từng nào cây?

b, Quyển truyện tất cả 85 trang. Tâm sẽ đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn cần đọc mấy trang nữa thì không còn quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm

17 giờ tuyệt.......giờ đồng hồ chiều 24 tiếng tuyệt ........giờ đêm

Bài 7: Xem tờ lịch tháng 5 tiếp sau đây rồi trả lời câu hỏi:

 

Thứ đọng hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ đọng năm

Thứ sáu

Thứ đọng bảy

Chủ nhật

Tháng

5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 
Ngày 19 - 5 là thiết bị ......... Trong tháng 5 tất cả.... ngày nhà nhật. Đó là hồ hết ngày ................. Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, vật dụng năm là ngày ... . Tuần sau, sản phẩm năm là ngày.... Em được nghỉ học lắp thêm bảy và công ty nhật. Vậy em đi học tất cả ....... ngày.

Bài 8: Viết phnghiền trừ bao gồm số bị trừ, số trừ cùng hiệu bằng nhau.

Bài 9: Vẽ một đường trực tiếp với đánh tên mang đến đường thẳng kia.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a/ 39 + 6 =?

A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 =?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 =?

A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

d/ 8 + 6 =?

A. 14

B. 15

C. 86

D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45

Bài 3: Tìm x: (1 điểm)

x + trăng tròn = 48 x – 22 = 49

Bài 4: Điền vết >; 13 + 29 …… 28 + 14 97 – 58 …….32 + 5

Bài 5: (1 điểm)

a/ Xem kế hoạch rồi mang lại biết:

 

 

11

Thứ hai

Thđọng ba

Thđọng tư

Thứ đọng năm

Thđọng sáu

Thứ đọng bảy

Chủ nhật

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Tháng 11 gồm …… ngày. Có …… ngày công ty nhật.

b. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

………………….. …..…………………

Bài 6. (2 điểm)

a. Anh cân nặng 47 kilogam, em nhẹ nhàng hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng từng nào ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Thùng bé nhỏ đựng được 51 lít nước, thùng béo đựng nhiều hơn thế thùng nhỏ xíu 19 llượng nước. Hỏi thùng Khủng đựng được từng nào lkhông nhiều nước?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 7: (1điểm)

Trong hình bên dưới:

a/ Có …… hình tam giác.

b/ Có …... hình tứ đọng giác.

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Tính nhẩm:

16 + 3 = ….. 14 – 8 = …..
15 – 6 = ….. 9 + 7 = …..

Bài 2: (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: (1 điểm)

Số?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kilogam – 13kg + 4kg =

Bài 4: (2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

................................

................................

................................

b) X – 27 = 57

................................

................................

................................

Bài 5: (1 điểm)

Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:

Có … hình tam giác.

Có … hình tứ giác.

Bài 6: (1 điểm)

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

 

+

 

=

100

 

 

-

 

=

50

Bài 7: (2 điểm)

a) Mẹ 34 tuổi, Cha rộng Mẹ 6 tuổi. Hỏi Cha từng nào tuổi?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 43 kg, khách hàng Tuấn học lớp 2 nhẹ rộng anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng từng nào kilôgam?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 5

Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:

54 + 36 27 + 63 54 - 38 88 - 49

Bài 2) (2đ) Tìm X

a) x - 36 = 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) 92 - x = 45

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3) (2đ)

Trong một ngày, cửa hàng bán được 56 kilogam mặt đường, trong số ấy buổi sáng bán được 27kilogam. Hỏi giờ chiều bán được từng nào kilogam đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước hiệu quả đúng

a/ 28 + 36 + 14=? b/ 76 - 22 - 38 = ?
A. 68 A. 26
B. 78 B. 15
C. 79 C. 16

Bài 5 (1đ) Hình bên có:

……..tam giác

……..tứ đọng giác

Bài 6 (1đ) Viết phép tính tất cả hiệu thông qua số bị trừ

6. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 2 - Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết các số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

 

Chín mươi chín

 

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 57 92 – 75 43 + 57 92 – 75

Bài 4: Tìm x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5: Một siêu thị buổi sớm bán tốt 45 kilogam con đường, buổi chiều bán tốt ít hơn buổi sớm 24 kilogam đường. Hỏi chiều tối shop kia bán tốt bao nhiêu ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: Hình vẽ bên tất cả mấy hình tam giác?

Hình vẽ trên có…………. hình tam giác.

7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 7

Bài 1: Viết số phù hợp vào ô trống

Số hạng

38

15

25

 

Số hạng

27

 

25

32

Tổng

 

60

 

82

 

Số bị trừ

11

 

64

90

Số trừ

4

34

 

 

Hiệu

 

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 =

b) 36 + 24 - 18

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Số hình tứ giác trong mẫu vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Bình trọng lượng 28 kg, An nhẹ hơn Bình 4 kilogam . Hỏi An nặng bao nhiêu ki lô gam?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 5: Điền số tương thích vào khu vực chấm

a) Một ngày tất cả ………. giờ

b) 15 giờ đồng hồ tuyệt ……….tiếng chiều

c) Từ 7 giờ phát sáng cho 10 giờ phát sáng cùng ngày là …. tiếng.

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

..............................................................................

...............................................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất:

II. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 20trăng tròn - 2021 Hay nhất:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

III. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 hanvietfoundation.orgbiên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 20trăng tròn - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 20trăng tròn - 2021 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm học tập 20đôi mươi - 2021 Đề hàng đầu Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 20trăng tròn - 2021 Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm học tập 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm học 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 20đôi mươi - 2021 Đề số 5 Sở đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm học 20đôi mươi - 2021

Ngoài 37 đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán thù bên trên. Các chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhiều đề thi giỏi và chất lượng, những dạng tân oán cải thiện giỏi và nặng nề dành cho các nhỏ bé học Tân oán lớp 2 được chắc chắn, củng cố gắng với vắt dĩ nhiên kỹ năng độc nhất vô nhị. Bên cạnh đó, những em hoàn toàn có thể tham khảo thêm tư liệu môn Tiếng Việt 2 cùng giải toán lớp 2 tuyệt Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên cùng xóm hội 2, các bài luyện tập vào buổi tối cuối tuần lớp 2,.... nhằm học tập giỏi rộng các chương trình của lớp 2.

Xem thêm: Top 9 Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Vĩnh Viễn ⋗ Trường Học, Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Vĩnh Viễn

Từ việc rèn luyện liên tiếp những Đề thi Tân oán lớp 2 học kỳ 1 này, chúng ta học sinh đang gấp rút cụ được những dạng bài thi nhưng tự đó những em tự khắc phục và hạn chế được nhược điểm, củng cầm cố kiến thức và kỹ năng, để cho tới Khi làm bài thi thiệt thì vẫn bảo vệ được tác dụng cao hơn. Chúc các em học tập tốt phần Tân oán lớp 2 kì 1.

Sau phần lớn tiếng tiếp thu kiến thức căng thẳng mệt mỏi, chắc hẳn những bạn sẽ khá căng thẳng. Lúc này, chớ nuốm ôn thừa nhưng mà tác động cho tới niềm tin với sức khỏe bản thân. Hãy giành cho mình 1 chút ít thời gian nhằm giải trí với rước lại niềm tin các bạn nhé. Chỉ 10 phút ít với các bài xích trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của Cửa Hàng chúng tôi, những các bạn sẽ giành được sự thoải mái tuyệt nhất, sẵn sàng mang đến bài học sắp đến tới:

quý khách có tiềm năng biến hóa học viên xuất sắc môn nào? chủng loại đồ vật làm sao ngủ quên trong trái tim hồn bạn? Đoán nghề nghiệp và công việc tương lai của người tiêu dùng qua số đông bức ảnh Quý khách hàng sẽ là nữ giới tương lai của người nào trong BTS Thử tài cùng với 10 câu hỏi đố vui "cực kỳ xoắn"