Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 tất cả 12 đề soát sổ hệ thống những kỹ năng đang học giành cho những em học viên tham khảo giúp các em học viên cải thiện khả năng giải Toán 1, ôn tập cùng tập luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Tuyển tập 30 đề thi học kì 1 môn toán lớp 1


Bộ đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 1:

A. Sở đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 1 năm 2019 - 2020 1. Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 - Đề 1 2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2 3. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3 4. Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 - Đề 4 5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 1 - Đề 5 B. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều: C. 31 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 Sách Mới 2.1. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều: 2.2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức cùng với cuộc sống: 2.3. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân ttránh sáng tạo: 2.4. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cùng học tập để cải cách và phát triển năng lực: 2.5. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách bởi sự bình đẳng với dân chủ vào giáo dục:

A. Sở đề thi học kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

A/ Phần trắc nghiệm khả quan (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số nhỏ xíu tuyệt nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là:

A. 1

B. 0

C. 5

D. 6

Câu 2. Số lớn số 1 trong các số: 6, 10, 7, 9 là:

A. 5

B. 8

C.7

D. 10

Câu 3. Kết trái phnghiền tính: 9 – 3 + 1 =

A. 6

B. 7

C. 8

D. 5

Câu 4. 5 + 4….. 4 + 5 Điền dấu vào khu vực chấm:

A. >

B. A. 6

B. 5

C. 8

B. Phần trường đoản cú luận (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính:

Bài 2: (1,5 điểm) Tính:

6 + 1 + 1= …

5 + 2 + 1= …

10 – 3 + 3 = …

Bài 3: (1 điểm)

Viết phnghiền tính tương thích vào ô trống:

Bài 4: (1 điểm)

Hình bên có:

- . . . . . . . . . . . . hình tam giác.

- . . . . . . . . . . . . . hình vuông

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 - Đề 1:

A. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số bé nhỏ tuyệt nhất trong số số: 3, 0, 7, 6 là 0 => Đáp án B

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là 10 => Đáp án D

Câu 3: Kết trái phép tính: 9 – 3 + 1 = 7 => Đáp án B

Câu 4: 5 + 4 = 4 + 5 => Đáp án C

Câu 5: 9 - 1 +1 = 9 là đúng => Đáp án A

Câu 6: 6 = 3 + 3 => Đáp án A

Câu 7: Số yêu cầu điền tiếp vào hàng hàng đầu, 3, 5, ... , 9. là: 7 => Đáp án C

Câu 8: Cả nhị bà bầu bao gồm : 6 + 3 = 9 bông hoa => Đáp án C

Câu 9: Còn 8 - 2 = 6 quả ckhô cứng => Đáp án B

Câu 10: Có 5 hình vuông vắn => Đáp án B

B. Phần từ luận:

Bài 1:

2 + 3 = 5

4 + 0 = 4

1 + 5 = 6

3 + 2 = 5

1 + 4 = 5

0 + 5 = 5

Bài 2:

6 + 1 + 1 = 8

5 + 2 + 1 = 8

10 – 3 + 3 = 10

Bài 3:

8 - 2 = 6

Bài 4: Có 6 hình tam giác với 2 hình vuông.

2. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 1 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) Các số: 5; 2; 8; 4; 7 xếp theo máy từ bỏ từ bé đến mập là. (0,5 điểm)

A. 2; 5; 4; 8; 7

B. 2; 4; 5; 6; 7; 8

C. 8; 7; 5; 4; 2

2) Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là: (0,5 điểm)

8 .... 6 + 2

A. >

B. năm nhị cha ........... ...........

……… ……… …… 7 6

Bài 2: Tính (2 điểm)

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 =...........

7 - 1 = ..................

10 + 0 - 4 = ...........

9 - 3 + 3 =................

Bài 4: Số? (1 điểm)...... + 2 = 2 9 - ...... = 9

Bài 5: Viết phnghiền tính thích hợp (1 điểm).

a.

b. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 - Đề 2:

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. B

2. C

3. A

4. A

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Bài 1. Đọc, viết số? (1 điểm)

năm nhì ba bảy sáu

5 2 3 7 6Bài 2: Tính (2 điểm)

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 = 8

7 - 1 = 6

10 + 0 - 4 = 6

9 - 3 + 3 = 9

Bài 4: Số? (1điểm)

0 + 2 = 2

9 - 0 = 9

Bài 5: a. Viết phnghiền tính tương thích (1 điểm).

b. Viết phxay tính phù hợp (1 điểm).

3. Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 1 - Đề 3

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: (1đ) Kết quả của phnghiền tính 10 - 3 là:

A. 10

B. 7

C. 6

Câu 2: (1đ) 9 nhỏ nhiều hơn số nào sau đây:

A. 8

B. 9

C. 10

Câu 3: (1đ) Điền số như thế nào vào nơi chnóng vào phnghiền tính để có 6 + .... = 10

A. 2

B. 4

C. 3

Câu 4: (1đ) Kết quả của phép tính 9 - 4 - 3 là:

A. 3

B. 1

C. 2

Câu 5: (1đ)

Có: 8 trái cam

Ăn: 2 quả cam

Còn lại: ...quả cam?

A. 5

B. 6

C. 4

Câu 6: (1đ) Trong hình tiếp sau đây gồm ... hình vuông?

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: (0,5) Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo máy trường đoản cú trường đoản cú bé bỏng cho lớn:..............................................................

b. Theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ phệ mang lại bé: .............................................................Câu 8: (0,5) Điền dấu ,=

5 + 3 ... 9

4 + 6 ...6 + 2

Câu 9 : Tính

Câu 10: (1đ) Tính

5 + = 9

10 - = 2

+ 4 = 8

- 3 = 4

Câu 11: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3:

I. Trắc nghiệm khách quan: 5 điểm

Câu 1: 0,5 điểm

Đáp án B

Câu 2: 0,5 điểm

Đáp án A

Câu 3: 1 điểm

Đáp án B

Câu 4: 1 điểm

Đáp án C

Câu 5: 1 điểm

Đáp án B

Câu 6: 1 điểm

Tìm đúng được 5 hình vuông được 1 điểm. Tìm sai ko được điểm. II. Tự luận: 4 điểm

Câu 7 (0,5 điểm):

Viết đúng từng ý được 0,5 điểm. Viết không đúng thứ trường đoản cú không được điểm

a. Theo sản phẩm tự từ nhỏ xíu đến lớn: 2, 5, 8, 9

b. Theo sản phẩm trường đoản cú từ bỏ mập cho bé: 9, 8, 5, 2

Câu 8 (0,5 điểm): Điền đúng mỗi phnghiền tính được 0,25 điểm. Điền không đúng không được điểm.

5 + 3 6 + 2

Câu 9 (1 điểm): Mỗi phxay tính đúng được 0,2 điểm. Tính không nên không được điểm

Câu 10 (1 điểm): Điền đúng số vào từng phnghiền tính được 0,25 điểm. Điền không đúng ko đạt điểm.

5 + 4 = 9

10 - 8 = 2

4 + 4 = 8

7 - 3 = 4

Câu 11 (1 điểm): Viết đúng phxay tính và công dụng được 0,5 điểm. Viết không nên ko được điểm.

10 - 2 = 8

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 4

A. Phần trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng tốt nhất.

a) Số đôi mươi tất cả mấy chục, mấy 1-1 vị?

A. 1 chục và 2 đối kháng vị

B. 2 chục cùng 2 đơn vị

C. 2 chục và 0 1-1 vị

b) Số mười bảy được viết là:

A. 17

B. 71

C. 07

c) Số 14 hiểu là:

A. Một bốn

B. Mười bốn

C. Bốn một

d) 6 + 4 ………… 10 + 2 . Dấu phù hợp điền vào nơi chấm là:

A.

C. =

e) ..... + 5 – 2 = 17 . Số tương thích điền vào vị trí trống là:

A. 13

B. 14

C. 12

g) Tính: 18 – 4 – 4 = ……… Số điền vào nơi chnóng là:

A. 14

B. 12

C. 10

h) Các số 50 , 10 , 70 viết theo lắp thêm tự trường đoản cú nhỏ bé đến phệ là:

A. 10 , 50 , 70

B. 10 , 70 , 50

C. 50 , 10 , 70

i) Số tròn chục lớn nhất là số:

A. 70

B. 80

C. 90

k) Số phù hợp điền vào ô trống là:

A. 10

B. 12

C. 14

B, Phần trường đoản cú luận

1. Viết phxay tính thích hợp của bài bác tân oán sau vào ô trống:

Minh bao gồm 9 chiếc kẹo. Cúc nếm nếm thêm Minc 2 loại kẹo. Hỏi Minh có tất cả từng nào dòng kẹo?

2: Điền số với phép tính thích hợp vào ô trống:

Có: 10 quyển vở

Cho: 4 quyển vở

Còn: ........quyển vở?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 4:

A. Phần trắc nghiệm

1. a, Số đôi mươi bao gồm 2 chục, 2 đơn vị => Đáp án B

b, Số mười bảy được viết là 17 => Đáp án A

c, Số 14 hiểu là mười tứ => Đáp án B

d, 6 + 4 Đáp án A

e, 14 + 5 – 2 = 17 => Đáp án B

g, 18 – 4 – 4 = 10=> Đáp án C

h, Các số 50 , 10 , 70 viết theo máy tự tự nhỏ bé cho béo là 10 , 50 , 70 => Đáp án A

i) Số tròn chục lớn nhất là số: 90 => Đáp án C

k, Số phù hợp là 12

B, Phần Tự luận

2.

Minh tất cả tất cả số kẹo: 9 + 2 = 11 chiếc kẹo

3. 10 - 4 = 6 quyển vở.

5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 1 - Đề 5

A. Phần trắc nghiệm:

Mỗi câu sau bao gồm hai lời giải đúng hoặc sai. Nếu đúng thì ghi Đ, không nên thì ghi S vào khu vực chấm

Câu 1: Các số từ bỏ 0 mang đến 10 số như thế nào nhỏ xíu nhất?

Số nhỏ xíu tốt nhất là: 0... Số nhỏ bé duy nhất là: 10...

Câu 2: Các số trường đoản cú 0 mang đến 10 số như thế nào phệ nhất?

Số lớn số 1 là: 0... Số lớn nhất là: 10...

Câu 3:

Câu 4:

10 – 4 = 5 ...10 – 4 = 6 ...Câu 5:

5 + 3 – 3 = 8 ...5 + 3 – 3 = 5...

Câu 6: Hình vẽ mặt mấy hình vuông?

Có: 5 hình vuông vắn...

Có: 4 hình vuông vắn....

Câu 7: Hình vẽ mặt có mấy hình tam giác?

Có: 2 hình tam giác.....

Có: 3 hình tam giác....

Câu 8:

a) 7 9....

b) 10 – 1 5 .....B. Phần từ luận:

Câu 1: Tính

9 - 3 - 3 = ……

3 + 2 - 1 = ………

5 + 3 + 2 = ……

4 + 5 - 4 = ……

Câu 2: Viết phnghiền tính say đắm hợp

Có: 7 trái.

Cho: 3 trái.

Còn ...... quả?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 5:

I. Phần trắc nghiệm: (7đ)

Mỗi câu gồm hai câu trả lời đúng hoặc sai, trường hợp học viên chọn 2 lời giải đầy đủ đúng hoặc rất nhiều sai thì câu đó không có điểm.

Câu 1: (0,5đ) Các số từ bỏ 0 mang đến 10 số như thế nào nhỏ xíu nhất?

Số bé nhỏ tốt nhất là: 0 Đ

Số bé duy nhất là: 10 S

Câu 2: (0,5đ) Các số từ bỏ 0 đến 10 số nào phệ nhất?

Số lớn số 1 là: 0 S

Số lớn nhất là: 10 Đ

Câu 3:(0,5đ)

Câu 4: (0,5đ)

10 – 4 = 5 S

10 – 4 = 6 Đ

Câu 5: (1đ)

5 + 3 – 3 = 8 S

5 + 3 – 3 = 5 Đ

Câu 6: (1đ) Hình vẽ mặt mấy hình vuông?

Có: 5 hình vuông Đ

Có: 4 hình vuông vắn S

Câu 7: (1đ) Hình vẽ mặt có mấy hình tam giác?

Có: 2 hình tam giác. S

Có: 3 hình tam giác. Đ

Câu 8: (2đ) Điền chính xác mỗi ô trống được 0,5 đ (4 ô trống = 2 điểm)

a) 7 9 S

b) 10 – 1 5 Đ

II. Phần tự luận: (3đ)

Câu 1: (2đ) Tính.

- Làm đúng từng phnghiền tính được 0.5 điểm

9 - 3 - 3 = 3

3 + 2 - 1 = 4

5 + 3 + 2 = 10

4 + 5 - 4 = 5

Câu 2: (1đ) Viết phép tính thích hợp.

Các thầy cô đề nghị cho những em rèn luyện toàn bộ các dạng bài Tân oán lớp 1 để những em làm quen dần dần với bọn chúng. Bài tập Toán lớp 1 bao hàm các bài bác tập trường đoản cú luyện kèm giải mã tuyệt mang lại môn Toán lớp 1 với rất nhiều dạng bài xích khác nhau như tính, điền vết, search số lớn số 1, search số bé dại duy nhất, vẽ đoạn trực tiếp, toán đố,.... tương đối nhiều dạng bài bác tự dễ mang đến cực nhọc nhằm những em có tác dụng.

Trên phía trên Tìm Đáp Án đang giới thiệu cho tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp một năm 2019 - 20trăng tròn. Để gồm tác dụng cao hơn nữa vào học tập, hanvietfoundation.orgxin ra mắt thêm cho tới các bạn học viên tư liệu về Học vần lớp 1 cùng Giải bài tập Toán thù lớp 1 cơ mà hanvietfoundation.orgtổng đúng theo với đăng thiết lập thuộc các phân mục lớp 1 khác quan trọng đặc biệt như: Tân oán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm soát vào buổi tối cuối tuần Toán thù 1, Đề bình chọn vào ngày cuối tuần Tiếng Việt 1, bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1, Đề thi điều tra chất lượng đầu xuân năm mới lớp 1,....

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 5 Cấp Huyện, Tỉnh Thành Phố

................................................................................

B. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

C. 31 Đề thi học kì 1 lớp 1 Sách Mới

2.1. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

2.2. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Kết nối trí thức năm học 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tân oán sách Kết nối tri thức năm học 20trăng tròn - 2021 Đề số 5 Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tân oán sách Kết nối học thức năm học tập 20trăng tròn - 2021

2.3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo:

2.4. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cùng học tập để cải tiến và phát triển năng lực:

2.5. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách vì sự đồng đẳng cùng dân chủ trong giáo dục: