Ngay sau khoản thời gian hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi Cao đẳng năm trước đó. Chúng tôi sẽ cập nhật đề thi với đáp án những môn kân hận B. Mời các bạn theo dõi và quan sát đề thi với lời giải dưới đây:

Đề thi - Đáp án thi Cao đẳng 2013 môn Toán:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013

MÔN THI: TOÁN; Kăn năn A, Khối A1, Kăn năn B cùng Kăn năn DThời gian làm cho bài: 180 phút (không nói thời hạn giao đề)
I. PHẦN CHUNG CHO TÂT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)Câu 1: (2,0 điểm).Cho hàm số:
*
a. Khảo gần kề sự trở thành thiên cùng vẽ thiết bị thị (C) của hàm số đã cho.b. Gọi M là vấn đề ở trong (C) bao gồm tung độ bởi 5. Tiếp đường của (C) trên M giảm các trục tọa độ Ox với Oy thứu tự tại A và B. Tính diện tích tam giác OAB.

Bạn đang xem: Dap an de thi mon toan khoi b nam 2013, đáp án đề thi toán khối b


Câu 2: (1,0 điểm).Giải phương trình:
*
Câu 3: (1,0 điểm).Giải hệ phương thơm trình:
*
Câu 4: (1,0 điểm)Tính tích phân:
*
Câu 5: (1,0 điểm).Cho lăng trụ mọi ABC.A"B"C" có Ab = a với con đường thẳng A"B" chế tác với lòng một góc bởi 60o. Call M với N thứu tự là trung điểm của những cạnh AC và B"B". Tính theo a thể tích của kân hận lăng trụ ABC.A"B"C" và độ lâu năm đoạn trực tiếp MN.Câu 6: (1,0 điểm)Tìm m để bất phương thơm trình
*
có nghiệmII. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinc chỉ được gia công một trong các hai phần (phần A hoặc phần B)A. Theo công tác chuẩnCâu 7.a (1,0 điểm).Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các mặt đường thẳng d: x + y - 3 = 0, Δ: x - y + 2 = 0 và điểm M(-1; 3). Viết pmùi hương trình đường tròn đi qua M, bao gồm chổ chính giữa ở trong d, cắt Δ trên hai điểm A và B làm thế nào để cho AB = 3√2
Câu 8.a (1,0 điểm)Trong không gian cùng với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(4; -1; 3) và mặt đường trực tiếp
*
. Tìm tọa độ điểm đối xứng của A qua d.Câu 9.a (1,0 điểm)đến số phức z thỏa mãn ĐK (3 + 2i)z + (2 - i)2 = 4 + i. Tìm phần thực cùng phần ảo của số phức
*
B. Theo chương trình Nâng caoCâu 7.b (1,0 điểm).Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang đến tam giác ABC vuông trên A(-3; 2) cùng bao gồm giữa trung tâm là G(1/3; 1/3). Đường cao kẻ trường đoản cú đỉnh A của tam giác ABC trải qua điểm P(-2; 0). Tìm tọa độ những điểm B cùng C.Câu 8.b (1,0 điểm).Trong không gian cùng với hệ tọa độ Oxyz, mang lại điểm A(-1; 3; 2) và phương diện phẳng (P): 2x - 5y + 4z - 36 = 0. Gọi I là hình chiếu vuông góc của A cùng bề mặt phẳng (P). Viết pmùi hương trình mặt cầu trung ương I với đi qua điểm A.Câu 9.b (1,0 điểm).Giải phương trình: z2 + (2 - 3i)z - 1 - 3i = 0 trên tập vừa lòng ¢ những số phức.

Đề thi - Đáp án thi Cao đẳng 2013 môn Hóa học:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013

MÔN THI: HÓA HỌC: Khối hận A, Khối BThời gian làm cho bài: 90 phút (ko kể thời hạn giao đề)Mã đề thi: 279
Cho biết nguim tử khối hận của các nguim tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; sắt = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, trường đoản cú câu 1 mang lại câu 40)Câu 1: Hòa chảy hoàn toàn đôi mươi,6 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Na2CO3 và CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được V lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng dung dịch đựng 22,8 gam các thành phần hỗn hợp muối bột. Giá trị của V làA. 4,48. B. 1,79. C. 5,60. D. 2,24.Câu 2: Hỗn hợp X tất cả nhị ancol đối chọi chức, đồng đẳng tiếp đến. Đun lạnh 16,6 gam X cùng với H2SO4 quánh ngơi nghỉ 140ºC, nhận được 13,9 gam các thành phần hỗn hợp ete (không có thành phầm hữu cơ như thế nào khác). Biết các phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Công thức của nhị ancol vào X làA. C3H5OH với C4H7OH. B. CH3OH cùng C2H5OH.C. C3H7OH với C4H9OH. D. C2H5OH và C3H7OH.Câu 3: Cho 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) có Cl2 với O2 phản bội ứng toàn vẹn với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, nhận được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm trọng lượng của Al trong Y làA. 75,68%. B. 24,32%. C. 51,35%. D. 48,65%.Câu 4: Dãy tất cả những ion thuộc mãi sau trong một hỗn hợp là: A. K+; Ba2+; Cl- với NO3-. B. Cl-; Na+; NO3- cùng Ag+C. K+; Mg2+; OH- cùng NO3-. D. Cu2+; Mg2+; H+ và OH-.Câu 5: Cho các thành phần hỗn hợp bao gồm 0,05 mol HCHO và 0,02 mol HCOOH vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau Khi các phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được m gam Ag. Giá trị của m làA. 15,12. B. 21,60. C. 25,92. D. 30,24.Câu 6: Dung dịch phenol (C6H5OH) ko bội nghịch ứng được cùng với hóa học làm sao sau đây?A. NaOH. B. NaCl. C. Br2. D. Na.Câu 7: Oxi hóa m gam ancol đối chọi chức X, thu được hỗn hợp Y có axit cacboxylic, nước với ancol dư. Chia Y làm cho hai phần bằng nhau. Phần một bội nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp KHCO3 dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Phần nhị bội phản ứng cùng với Na toàn diện, nhận được 3,36 lkhông nhiều khí H2 (đktc) và 19 gam hóa học rắn khan. Tên của X làA. metanol. B. etanol. C. propan-2-ol. D. propan-1-ol.
Câu 8: Cho m gam Al bội nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 4,48 lkhông nhiều khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trịcủa m làA. 4,05. B. 2,70. C. 8,10. D. 5,40.Câu 9: Trong bình kín có hệ thăng bằng chất hóa học sau:
*
Xét những ảnh hưởng sau cho hệ cân bằng:(a) tăng sức nóng độ; (b) thêm một lượng tương đối nước;(c) giảm áp suất thông thường của hệ; (d) sử dụng hóa học xúc tác;(e) thêm một lượng CO2.Trong hầu như ảnh hưởng tác động bên trên, các ảnh hưởng tác động làm cho cân đối vận động và di chuyển theo chiều thuận là:A. (a) với (e). B. (b), (c) với (d). C. (d) với (e). D. (a), (c) với (e).Câu 10: Hỗn thích hợp khí X bao gồm C2H6, C3H6 với C4H6. Tỉ khối hận của X đối với H2 bởi 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X vào oxi dưrồi mang lại cục bộ thành phầm cháy vào 1 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,05M. Sau Khi những làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m làA. 9,85. B. 5,91. C. 13,79. D. 7,88.Câu 11: Dung dịch làm sao dưới đây lúc phản ứng trọn vẹn với dung dịch NaOH dư, chiếm được kết tủa trắng?A. Ca(HCO3)2. B. FeCl3. C. AlCl3. D. H2SO4.Câu 12: Hỗn hợp X có Ba, Na với Al, trong số đó số mol của Al bằng 6 lần số mol của Ba. Cho m gam X vào nước dư mang đến làm phản ứng trọn vẹn, thu được một,792 lkhông nhiều khí H2 (đktc) cùng 0,54 gam hóa học rắn. Giá trị của m làA. 3,90. B. 5,27. C. 3,45. D. 3,81.Câu 13: Dãy những hóa học như thế nào dưới đây phần đa phản ứng được với Cu(OH)2 làm việc điều kiện thường?A. Etylen glicol, glixerol cùng ancol etylic. B. Glucozơ, glixerol với saccarozơ.C. Glucozơ, glixerol cùng metyl axetat. D. Glixerol, glucozơvới etyl axetat.

Xem thêm: Các Bài Tập Tìm X Lớp 6 Nâng Cao Lớp 6 (P1), Các Bài Toán Tìm X Lớp 6 Nâng Cao Có Đáp Án

Câu 14: Phát biểu nào dưới đây ko đúng?A. Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại Al được điều chếbằng phương pháp năng lượng điện phân Al2O3 nóng chảy.B. Al(OH)3 bội nghịch ứng được cùng với hỗn hợp HCl và hỗn hợp KOH.C. Klặng các loại Al chảy được trong hỗn hợp HNO3 quánh, nguội.D. Trong những phản ứng chất hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò chất khử.