Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 2 sách mới năm học tập 2021-2022 được soạn theo gần kề cùng với câu chữ chương trình trong sách giáo khoa 3 cuốn sách mới: Cánh Diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng chế góp các em ôn tập, luyện giải đề để sẵn sàng thật xuất sắc cho kì thi học kì 2 đạt hiệu quả tối đa. Mời những thầy cô download file về để thấy tương đối đầy đủ câu chữ, Giao hàng cho công tác làm việc soạn đề chất vấn cuối học tập kì 2 mang lại lớp cùng học viên của bản thân.

Bạn đang xem: I


Đề thi học kì 2 môn Toán thù 2

I. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh DiềuII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 2 sách Kết nối trí thức cùng với cuộc sốngIII. Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 2 sách Chân ttách sáng sủa tạo

I. Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 2 sách Cánh Diều

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 2 sách Cánh Diều

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (ĐỀ 6)

Môn: Toán LỚP 2

Năm học: 2021-2022

Năng lực, phđộ ẩm chất

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC2

Môn: TOÁN 2

Thời gian làm bài: 35 phút

Họ với tên: ………………………………..Lớp: .……..….

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

1. Các số 652; 562; 625; viết theo lắp thêm trường đoản cú tự bé nhỏ đến to là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625

B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652

D. 625; 562; 652

b) Chiều nhiều năm của bộ bàn khoảng tầm 15……. Tên đơn vị buộc phải điền vào khu vực chấm là:

(M2 - 0,5 điểm)

A. centimet B. km C. dm D. m

c) Số ngay tức thì trước số 342 là:( M1 - 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) Giá trị của chữ số 8 vào 287 là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 873. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 1:

a. C

b. C

c.

d. C

Câu 2:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh bốn: 404

Bốn trăm: 400


II. Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 2 sách Kết nối tri thức

Mạch loài kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số và phnghiền tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học cùng đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3. Một số nguyên tố thống kê lại với xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%

2. Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 2 sách Kết nối tri thức cùng với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học 2021 - 2022

Môn: Toán - Lớp 2

Thời gian làm cho bài: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. (M1- 1đ) (Bài 1 tr 24 Toán thù 2 – T2)

Thương của phxay phân tách bao gồm số bị phân tách bằng 40 cùng số chia bằng 5 là:

A.6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 2. (M1- 1đ) (Bài 4 tr 53 Toán thù 2 – T2)

Số liền trước của số lớn số 1 bao gồm cha chữ số là:

A. 998 B. 997 C. 999 D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ) (Bài 2 Tr 74 Toán 2- tập 2)

Quãng con đường từ công ty Mai mang đến trường dài khoảng:

A. 2km B. 2m m C. 2cm D. 2dm

Câu 4. (M1- 1đ) (Bài 1 Tr 48 Tân oán 2- tập 2)

Phxay so sánh như thế nào dưới đó là đúng?

A. 237 > 273 B. 690 = 609 C. 310

457+ 452

657+143

543 - 403

619 - 207


Câu 8. (M2- 1đ) Điền số phù hợp vào địa điểm trống? (Bài 1 Tr 76 Toán thù 2- tập 2)

1 000 m = ……km 8 m =……… dm 9 m = ……. cm 600 cm =……. m

Câu 9 .(M2- 1đ) Tại khu vực bảo tồn động vật hoang dã, sư tử con khối lượng 107 kg hổ bé khối lượng rộng sư tử nhỏ là 32 kg. Hỏi hổ nhỏ cân nặng bao nhiêu ki - lô- gam? (Bài 3 Tr 81 Toán 2- tập 2)

Câu 10. (M3- 1đ) Ghnghiền cha thẻ số tiếp sau đây được những số gồm ba chữ số nào? Em hãy lập các số kia (Bài 5 Tr 23 vsinh hoạt BT Toán thù 2- tập 2)

3 5 0

3. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 2 sách Kết nối trí thức cùng với cuộc sống

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP.. 2 CUỐI NĂM

Năm học: 2021 - 2022

Câu 1. Khoanh vào C( 1 điểm).

Câu 2. Khoanh vào A( 1 điểm).

Câu 3. (1 điểm) A

Câu 4. (1 điểm) D

Câu 5. (1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm) A

Cấu 7. Mỗi phnghiền tính đặt tính cùng tính đúng được 0,25 điểm.

Câu 8. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

Hổ nhỏ trọng lượng số ki - lô- gam là: (0,25 điểm)

107 + 32 = 139 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: 139 kilogam (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm) Mỗi số đúng được 0,25 điểm.

350, 305, 530, 503.

III. Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 2 sách Chân ttách sáng tạo

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Tân oán 2 sách Chân ttách sáng sủa tạo

Năng lực, phđộ ẩm chất

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

2. Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Trường:.........................

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài xích 40 phút)

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: a. Đáp án như thế nào dưới đó là đúng? (M1 - 0,5 điểm)

A. 17 tiếng Có nghĩa là 7 giờ chiềuB. 15 giờ Tức là 5 giờ đồng hồ chiềuC. 19h tức là 9h tốiD. trăng tròn tiếng tức là 8 tiếng tối

b. Tích của phép nhân gồm hai thừa số là 2 cùng 7 là:: (M1 - 0,5 điểm)

A. 17B. 14C. 9D. 5

c. Nếu thứ 2 tuần này là ngày 22. Thì thứ 2 tuần trước đó là ngày: (M2 - 0,5 điểm)

A. 15B. 29C. 10

D. 21

d. Số tức thì sau của số lớn số 1 có nhị chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98B. 99C. 100D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống : Số gồm 3 trăm, 7 chục viết là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307B. 370

Câu 3: Cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a. Số lớn nhất là: ...............

b. Số lớn số 1 hơn số bé xíu tuyệt nhất là: .................................................

Câu 4:


a. Trong hình mặt có: (M3 - 0,5 điểm)

....... hình tam giác

......... đoạn thẳng.


b. Mỗi đồ vật sau thuộc hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

B. Những bài tập bắt buộc

Câu 5: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

a. 67 - 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 - 192

Câu 6: Con voi cân nặng 434kilogam, nhỏ gấu khối lượng nhẹ hơn nhỏ voi 127kg. Hỏi nhỏ gấu cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam? (M2 - 1 điểm)

Câu 7:

Độ dài đường cấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

......... ×......... = .....................

Câu 8: Chọn từ: cũng có thể, chắc chắn rằng hay là không thể điền vào khu vực chấm? ( M2. 0,5đ)

a) Thẻ được chọn …… …………………tất cả số tròn chục.

b) Thẻ được chọn …… …………………có số 70.

c) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số 50.

Xem thêm: Please Wait - Các Dạng Toán Khó Lớp 5 Hay Nhất

Câu 9: Điền dấu (>, (0,5đ)

18 : 2 9 × 2

Mời các bạn tham khảo thêm những báo cáo có lợi không giống bên trên chuyên mục Học tập trực thuộc mục Tài liệu.