Bộ đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2020 - 2021 bao gồm 9 đề khảo sát điều tra quality thân học kì 1 Tân oán lớp 8. Thông qua vấn đề luyện tập cùng với đề thi này sẽ giúp đỡ những em học viên hệ thống kiến thức sẽ học tập. Trong khi những em bài viết liên quan đề thi giữa học tập kì 1 môn Ngữ vnạp năng lượng lớp 8, đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý 8. Hy vọng đề thi sẽ giúp đỡ ích cho các em vào kì thi tiếp đây. Chúc những em học tốt!


Bạn đang xem: Đề thi toán 8 giữa học kì 1

Sở đề thi giữa học kì 1 môn Tân oán lớp 8 năm 2020

Đề thi giữa học tập kì 1 Toán 8 - Đề 1Đề thi giữa học tập kì 1 Toán thù 8 - Đề 2Đề thi thân học kì 1 Toán thù 8 - Đề 3Đề thi thân học kì 1 Toán thù 8 - Đề 4Đề thi thân học kì 1 Toán 8 - Đề 5
b. (x3 + 8) : (x2– 2x + 4 ) = x + 2Câu 2: ( 1 điểm) Làm tính nhâna) x2(5x3– x – 6)b) ( x2 – 2xy + y2).(x – y)Câu 3: ( 2 điểm)Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hay như là một hiêu.a) y2 + 2y + 1b) 9x2 + y2 – 6xyc) 25a2 + 4b2 + 20abd) x2 – x +
*
Câu 4: ( 2 điểm )Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử.a) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2b) 27x3 –
*
c) 3x2– 3xy – 5x + 5yd) x2 + 7x + 12Câu 5: ( 1 điểm ) Tìm x biết :a) x(x – 2) + x – 2 = 0b) 5x(x – 3) – x + 3 = 0Câu 6: ( 3 điểm)Cho hình H1 trong số ấy ABCD là hình bình hành.


a. Chứng minh rằng AHCK là hình bình hành.b. điện thoại tư vấn O là trung điểm của HK. Chứng minc rằng ba điểm A , O , C trực tiếp hàng

Đề thi thân học kì 1 Toán 8 - Đề 2

Bài 1: (2 điểm) Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tửa. a3– a2c + a2b – abcb. (x2 + 1)2 – 4x2c. x2– 10x – 9y2 + 25d. 4x2– 36x + 56Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:a. (3x + 4)2– (3x – 1)(3x + 1) = 49b. x2– 4x + 4 = 9(x – 2)c. x2– 25 = 3x - 15d. (x – 1)3 + 3(x + 1)2 = (x2 – 2x + 4)(x + 2)Bài 3: (2 điểm) Thực hiện tại phxay chiaa. (10x3y – 5x2y2– 25x4y3) : (-5xy)b. (27x3– y3) : (3x – y)c. (15x4 + 4x3 + 11x2 + 14x – 8) : (5x2 + 3x – 2)Bài 4: (3,5 điểm) Cho vuông trên A. AH
*
BC (H ở trong BC). Điểm E đối xứng với H qua AB, điểm F đối xứng với H qua AC. AB giảm EH trên M. AC cắt HF trên N.a) Tđọng giác AMHà Nội là hình gì? Vì sao?b) C/m E đối xứng cùng với F qua Ac) Kẻ trung tuyến đường AI của . C/m AI
*
MNBài 5: (0,5 điểm) Tìm GTLN của A =
*

Đề thi giữa học kì 1 Toán thù 8 - Đề 3

Bài 1: (2.0 đ) Tính:a) 6x2(3x2– 4x + 5)b) (x- 2y)(3xy + 6y2 + x)c) (18x4y3– 24x3y4 + 12x3y3): (-6x2y3)Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a. 3x2-3xy – 5x + 5yb. x2 + 4x – 45c. 3y3 + 6xy2 + 3x2yd. x3-3x2-4x + 12e. x3 + 3x2-3x-1f. x2– 3x + xy – 3yg. x2– 2xy + y2– 4h) x2 – 2xy + y2 – z2 i) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2Bài 3: Tìm x biết:a) 5x(x – 2) + 3x – 6 = 0b) x3– 9x = 0c) 3x3- 3x = 0d) x(x–2) + x – 2 = 0e) 5x(x – 2000) – x + 2000 =0Bài 4: Chứng minc rằng biểu thức sau ko phụ thuộc vào đổi thay xB = (3x + 5)2 + (3x – 5)2 – 2(3x + 5)(3x – 5)Bài 5: Làm phxay chia(x4 -2x3 + 4x2 -8x) : (x2 + 4);Bài 6 :Cho hình bình hành ABCD gồm E,F theo sản phẩm trường đoản cú là trung điểm của AB,CD . Tứ đọng giác DEBF là hình gì ? Vì sao?

Đề thi thân học kì 1 Toán 8 - Đề 4

Bài 1 (2 điểm): Rút ít gọn và tính giá trị của các biểu thức sau:a) A = x (x + y) – y (x + y) với x = 9 cùng y = 10b) B = ( x + 2)2 + (x – 2)2– 2 (x + 2).( x – 2) với x = - 4. Bài 2 (2 điểm): Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử:a) 4x2- 4x + 1b) x3– 27c) x3– 4x2 + 3xd) 4x2- 12x + 3 Bài 3 (2 điểm): : Tìm x biếta) x2– 4x + 4 = 0b) x3– 4x2 + 3x – 12 = 0Bài 4 (1 điểm): Thực hiện tại phxay chia:(3x3 – 5x2 + 6x – 12 ): (3x + 4) Bài 5 (2.5 điểm):Cho ∆ABC tất cả các mặt đường trung tuyến đường BD và CE cắt nhau tại G. H với K theo thứ tự là trung điểm của GB, GCa) Chứng minh DEHK là hình bình hànhb) Nếu∆ABC cân trên A thì DEHK là hình gì ? Vì sao ? Bài 6(0.5 điểm): Cho biểu thức M = x2 – 4xy + 5y2 – 2y + 3Chứng minh rằng M luôn dương với tất cả quý giá x, y

Đề thi thân học tập kì 1 Tân oán 8 - Đề 5

Bài 1 : Phân tích các đa thức thành nhân tử :a) 2x2– 4x ;b) x2 – 2x – 9y2 + 1c/ 5x3y – 10x2y2 + 5xy3d/ 2x2 + 7x – 15e/ x3 – 2x2 + x – xy2


Xem thêm: Toán 12: Bài Tập Chuyên Đề Tính Diện Tích Hình Phẳng Cực Hay

f/ 4x2 + 16x + 16Bài 2 : Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào vào biến x :(x + 3)2 – (4x + 1) – x(2 + x)Bài 3: Cho tứ đọng giác ABCD. Call M, N, P.., Q thứu tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ đọng giác MNPQ là hình gì ? Vì sao ?Bài 4: a/ Rút gọn với tính quý hiếm của biểu thức A trên x = –1 cùng y =10 :A = (3x + y)2 – 3y.(2x -
*
)b/ Tính nhanh: 342 + 162 + 32.34Bài 5: Tìm x biếta/ x( x2 – 4 ) = 0b/ ( x + 2)2 – ( x – 2)(x + 2) = 0Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB =12cm; AC = 15 cm.Tính BC theo Pitago với tình mặt đường vừa đủ EF của tam giác ABC.....................Nội dung vẫn còn đấy, cài file tài liệu giúp xem đưa ra tiết