Bộ 60 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 dưới đây là các đề thi được tham khảo từ những ngôi trường. Những đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán này sẽ là tài liệu tìm hiểu thêm tốt dành cho thầy cô và những bậc prúc huynh tham khảo. Sở đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù này được đọc nhằm mục tiêu giúp các bé nhỏ củng cố kỉnh kỹ năng với ôn tập học kì 1 lớp 3 một biện pháp hiệu quả duy nhất.

Bạn đang xem: Đề thi toán 3 học kì 1

Bộ 60 đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán:

2. Đề chất vấn học kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 13. Đề chất vấn học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 24. Đề soát sổ học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 35. Đề chất vấn học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 46. Đề bình chọn học kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 5

1. 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3

Nóng! Tải ngay 50 đề thi Tân oán học kì 1 lớp 3 đang rất được sở hữu nhiều: Bộ 50 đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 3 Miễn phí

2. Đề kiểm soát học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 1

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay tắp lự trước của 160 là:

A. 161

B. 150

C. 159

D. 170

b) Một dòng ao hình vuông tất cả cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:

A. 24m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = .... centimet. Số thích hợp yêu cầu điền vào khu vực chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D. 9080

d) Gấp 7 lkhông nhiều lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

* Giá trị của biểu thức

2 + 8 x 5 = 50 □

32 : 4 + 4 = 12 □

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = .......8 x 7 = ........

63 : 9 =.......64 : 8 =.......

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302

660 – 251

124 x 3

845 : 7

Bài 5: Tìm X:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An vẫn đọc được

số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa mà An chưa đọc?

3. Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 2

(Thời gian 40 phút ít không kể thời hạn giao đề)

Câu 1: Viết số tương thích vào chỗ chấm (1 điểm).

63 : 7 = ......

35 : 5 = ..........

42 : 6 = ........

56 : 7 =

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 2 =

b) 630 : 7 =

Câu 3: Thực hiện nay tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ...........

b) 462 + 7 – 40 = ................

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn thế số trâu là 28 bé. Biết rằng số trâu là 7 nhỏ. Hỏi số trâu bởi 1 phần mấy số bò?

Câu 5: (2 điểm)

Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

4. Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 3

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào lời giải đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A. 100

B. 799

C. 744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C.6

D. 912

3. 7m 3 cm = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 cuốn sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn uống. Hỏi mỗi ngnạp năng lượng gồm từng nào cuốn sách, hiểu được mỗi ngnạp năng lượng có số sách nhỏng nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 con vịt, số kê nhiều hơn thế nữa số vịt 56 bé. Hỏi số vịt bởi một phần mấy số gà?

A.

B.

C.

D.

6. Một cái bìa hình chữ nhật có chiều nhiều năm 25 centimet, chiều rộng lớn 1dm. Chu vi miếng bìa chính là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm

B. 70cm

C. 7dm

D. 70 dm

II/ Phần từ luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

267 + 125 – 278

538 – 38 x 3

Bài 2. Tìm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8

X x 7 = 357

Bài 3: (2 điểm) Một siêu thị tất cả 453 kilogam gạo, sẽ cung cấp được

số gạo đó. Hỏi siêu thị còn sót lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

5. Đề chất vấn học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 4

Thời gian: 40 phút

Bài 1: (4,0 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng.

1) 856: 4 tất cả hiệu quả là:

A. 214

B. 241

C. 225

2) 64 x 5 tất cả kết quả là:

A. 203

B. 320

C. 415

3) 75+ 15 x 2 gồm tác dụng là:

A. 180

B. 187

C. 105.

4) 7 vội lên 8 lần được:

A. 64

B. 56

C. 49

5) Một hình chữ nhật tất cả chiều dài là 15 m, chiều rộng là 9 m. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 24 m

B. 48 m

C. 135 m

6) Một hình vuông có cạnh là 60centimet. Chu vi hình vuông đó là:

A. 200

B. 140

C. 240.

7) Tìm x: X : 3 = 9 Vậy X = ?

A. X = 3

B. X = 27

C. X = 18

8) Một bọn con kê gồm 14 bé, tín đồ ta nhốt mỗi lồng 4 nhỏ. Hỏi cần phải có tối thiểu bao nhiêu chiếc lồng để nhốt gà?

A. 4

B. 3

C. 2

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 526 + 147

b) 627- 459

c) 419 x 2

d) 475 : 5

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 3 (1,5 điểm) Tính quý giá biểu thức:

a) 55: 5 x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) (12+ 11) x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4 (2,5 điểm): Một cửa hàng bao gồm 96 kilogam mặt đường, sẽ bán

số ki-lô gam mặt đường kia. Hỏi cửa hàng sót lại từng nào ki-lô-gam đường?

Tóm tắt

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

6. Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 5

I/ Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng (2 điểm).

1 . Kết quả của phép nhân: 117 x 8 là:

A. 936;

B. 639;

C. 963;

D. 886.

2. Kết quả của phnghiền chia: 84 : 4 là;

A. 14;

B. 21;

C. 8;

D. 12

3. Giá trị của biểu thức: 765 – 84 là:

A. 781;

B. 681;

C. 921;

D. 671.

4. Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:

A. 39;

B. 19;

C. 91;

D. 20;

II/ Tự luận:

1. Đặt tính rồi tính; (2 điểm).

486 + 303;

670 – 261;

106 x 9;

872 : 4.

2. Tìm y: (2 điểm).

72 : y = 8;

y + 158 = 261;

5 x y = 375;

y : 5 = 141.

3. (1,5 điểm).

Năm ni ông 72 tuổi, cháu 9 tuổi. Hỏi tuổi cháu bởi 1 phần mấy tuổi ông?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. (2,5 điểm).

Tổ một tdragon được 25 cây, tổ nhì trồng được cấp 3 lần tổ một. Hỏi cả nhì tổ trồng được bao nhiêu cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Còn nữa

hanvietfoundation.orggiới thiệu với bạn Sở đề thi học kì 1 lớp 3 theo TT 22 tiên tiến nhất. Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể bài viết liên quan đề thi học tập kì 1 lớp 3 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo thông bốn 22 qua chuyên mục đề thi học kì 1 của công ty chúng tôi. Những đề thi này được Tìm Đáp Án học hỏi và chọn lọc từ các ngôi trường tiểu học tập bên trên cả nước nhằm mục đích mang lại đến học sinh lớp 3 hầu như đề ôn thi học tập kì 1 quality nhất. Mời những em cùng quý phú huynh tải miễn tầm giá đề thi về và ôn luyện.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Đại Học Môn Toán 2010 Khối A Năm 2010, Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối A Năm 2010 ❤️✔️

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán bao gồm câu trả lời hệ thống các kỹ năng đang học giành riêng cho những em học sinh xem thêm góp các em học viên cải thiện tài năng giải Toán lớp 3, ôn tập cùng rèn luyện kiến thức và kỹ năng sẵn sàng mang lại đề thi cuối học kì 1 lớp 3 đạt hiệu quả cao. Mời các bạn thuộc thiết lập những đề thi Tân oán lớp 3 học kì 1 này về!

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 Hay lựa chọn lọc

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 20trăng tròn - 2021:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 20trăng tròn - 2021:

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 hanvietfoundation.orgbiên soạn:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 20đôi mươi - 2021:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 20trăng tròn - 2021:

Trong quá trình học môn Toán thù lớp 3, những em học sinh chắc hẳn đang gặp mặt đầy đủ bài xích toán khó khăn, buộc phải tìm biện pháp giải quyết. Hiểu được điều đó, hanvietfoundation.orgquyết tâm thuộc em học tập Toán thù lớp 3 tốt hơn Khi cung cấp lời Giải bài bác tập Toán lớp 3 nhằm cùng các em học tập tốt rộng. Mời những em xem thêm giải đáp giải bài bác tập Toán thù của Shop chúng tôi.

Sau đa số giờ tiếp thu kiến thức căng thẳng mệt mỏi, chắc rằng các bạn sẽ khá stress. Hiện giờ, đừng nắm ôn thừa mà lại tác động tới lòng tin cùng sức mạnh phiên bản thân. Hãy giành riêng cho mình 1 chút thời hạn để giải trí cùng đem lại lòng tin các bạn nhé. Chỉ 10 phút ít cùng với hầu như bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui sau đây của Shop chúng tôi, những bạn sẽ đạt được sự thoải mái và dễ chịu tuyệt nhất, chuẩn bị sẵn sàng đến bài học kinh nghiệm sắp tới:

Đo cường độ "vươn lên là thái" của bạn!chủng loại đồ dùng nào ngủ quên trong lòng hồn bạn?Quý Khách có nằm trong lòng các bảo vật của Doraemon?Quý Khách là Công chúa, Nàng tiên tốt Phù thủy?Nhìn hình đoán MV Kpop