Câu 1. (1.0 điểm) Khảo gần kề sự vươn lên là thiên cùng vẽ đồ vật thị của hàm số .

Bạn đang xem: Đề thi thử đại học năm 2016

Câu 2.(1.0 điểm) Tìm cực hiếm lớn số 1 với giá trị nhỏ tuyệt nhất của hàm số trên đoạn <1;e>.Câu 3. (1.0 điểm)a) Cho số phức z thỏa mãn . Tính môđun của z.b) Giải phương trình .Câu 4. (1.0 điểm) Tính tích phân Câu 5. (1.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho con đường thẳng cùng điểm A(-2;1;0). Viết phương trình khía cạnh phẳng (P) trải qua A với đựng d. Tìm tọa độ điểm M nằm trong d làm sao cho MA = √11.Câu 6. (1.0 điểm)a) Giải pmùi hương trình sin22x = sin3x + cos2x(cos2x - 1).
b) Cho n là số thoải mái và tự nhiên thỏa mãn nhu cầu . Tìm số hạng không chứa x trong knhì triển của (x ≠ 0)Câu 7. (1.0 điểm) Cho hình lăng trụ ABC.A"B"C" bao gồm lòng ABC là tam giác các cạnh a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh A" lên khía cạnh (ABC) là trung điểm của cạnh BC; góc thân ở kề bên AA" với phương diện phẳng (ABC) bằng 600. Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A"B"C" và mặc tích mặt cầu nước ngoài tiếp hình chóp A".ABC.Câu 8. (1.0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, mang lại hình vuông ABCD tất cả đỉnh A(2;2). Biết điểm M(6;3) thuộc cạnh BC và điểm N(4;6) nằm trong cạnh CD, hãy tra cứu tọa độ đỉnh C.Câu 9. (1.0 điểm) Giải hệ pmùi hương trình Câu 10. (1.0 điểm) Cho x, y, z là những số thực dương khác nhau đôi một thỏa mãn nhu cầu xy + yz = 2z2 với 2x ≤ z. Tìm quý hiếm lớn số 1 của biểu thức

ĐỀ SỐ 202 – STại GD và ĐT BÌNH DƯƠNG (ĐỀ SỐ 2)

Câu 1 (1,0 điểm) Khảo cạnh bên sự trở nên thiên với vẽ đồ gia dụng thị hàm số y = x4 - 5x2 + 4.Câu 2 (1,0 điểm) Cho hàm số có đồ vật thị là (H). tìm kiếm trên vật dụng thị (H) mọi điểm M, biết rằng tiếp đường cùng với vật thị (H) trên điểm M giảm hai tiệm cận trên A và B, IA = IB (I là giao điểm của hai tuyến phố tiệm cận).
Câu 3 (1,0 điểm)a) Cho số phức z thỏa mãn: . Hãy tra cứu phần thực, phần ảo của số phức zb) Giải phương trình: log3(x - 1) + log1/3(2x + 3) = -1.Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân .Câu 5 (1,0 điểm) Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz. Cho điểm A(1;-2;3) và mặt đường thẳng Δ gồm pmùi hương trình: . Viết phương thơm trình mặt phẳng (α) qua điểm A và vuông góc cùng với con đường thẳng Δ. Tìm tọa độ giao điểm của đường trực tiếp Δ với phương diện phẳng (α).Câu 6 (1,0 điểm)a) Giải phương thơm trình cos3x + 2sin2x - cosx = 0.b) Cho n là số nguyên ổn dương thỏa . Tìm thông số của số hạng chứa x5 vào knhì triển nhị thức (2 + x)n.Câu 7 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD bao gồm lòng ABCD là hình thang vuông trên A với B, hình chiếu vuông góc của S lên mặt đáy trùng cùng với trung điểm H của AD. SC = a√3, AB = BC = a, AD = 2a. Góc tạo ra bởi đường SC và lòng là 600. Tính thể tích kăn năn chóp S.ABCD.Câu 8 (1,0 điểm) Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy. Cho tam giác ABC tất cả diện tích S là 3/2; A(2;-3), B(3;-2). Tìm tọa độ điểm C biết C nằm trên đường trực tiếp d: 3x - y - 4 = 0.

Xem thêm: Tìm Điều Kiện Để Hàm Số Có Cực Trị Hoặc Không Có Cực Trị, Tìm Điều Kiện Để Hàm Số Có Cực Trị

Câu 9 (1,0 điểm) Giải hệ phương thơm trình: Câu 10 (1,0 điểm) Tìm m để phương trình bao gồm nhì nghiệm khác nhau.Mời chúng ta thiết lập file không thiếu thốn về ttê mê khảo!