Tổng hòa hợp Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán được hanvietfoundation.org xem tư vấn và đăng sở hữu, góp quý thầy cô đánh giá unique học tập cuối kì II, những em học sinh rèn luyện kỹ năng gọi, viết, ôn tập sẵn sàng đến kì thi học tập kì 2 lớp 3 đạt công dụng cao. Mời quý thầy cô với những em học sinh cùng tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn toán


Để tiện đàm phán, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy cùng tiếp thu kiến thức các môn học lớp 3, hanvietfoundation.org mời những thầy gia sư, các bậc phụ huynh cùng chúng ta học sinh truy vấn nhóm riêng biệt dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong muốn nhận thấy sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.


Tổng phù hợp Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 bao gồm đáp án:

A. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tân oán năm 20trăng tròn - 2021B. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020

A. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 20đôi mươi - 2021

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Đề 1

Phần 1:(Trắc nghiệm)

Mỗi bài tập sau đây tất cả nêu đương nhiên một câu trả lời A, B,C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

1/ Số lớn số 1 trong các số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

A. 9788

B. 9887

C. 7889

D. 7988

2/ Số tức khắc sau của số 9999:

A. 1000

B. 10000

C. 100000

D. 9998

3/ Ngày 27 mon 5 năm năm nhâm thìn là trang bị sáu thì ngày 3 mon 6 cùng năm sẽ là sản phẩm công nghệ mấy?

A. Thđọng tư

B. Thứ đọng năm

C.Thứ đọng sáu

D. Thứ bảy

4/ Một hình tròn gồm trung khu I có nửa đường kính là 6 centimet. Đường kính của hình tròn là:

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 20cm

D. 25 cm

5/ Một hình vuông vắn ABCD bao gồm chu vi là 40 centimet. Tìm cạnh hình vuông kia.

A. 20 cm

B. 15 cm

C. 144 cm

D. 10 cm

Phần II: (Tự luận)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 18229 + 35754

b) 7982 - 3083

c) 24043 x 4

d) 3575 : 5

Bài 2: Tính:

a) 99637 – 12403 x 8

b) x x 3 = 18726

Bài 3: Các chống học tập rất nhiều được gắn thêm số quạt trần giống hệt. Biết 10 phòng học tập lắp 40 dòng quạt trần trên nhà. Hỏi tất cả 32 cái quạt trần trên nhà thì gắn được mấy phòng học?


Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Bài 4: Một tnóng bìa hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 50 centimet, chiều rộng lớn 40 centimet. fan ta cắt lấy ra một hình vuông vắn gồm cạnh bởi chiều rộng tnóng bìa. Tính diện tích tnóng bìa còn lại?

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM

1. B. 9887

2. B. 10000

3. B. Thứ năm

4. B. 12 cm

5. D. 10 cm

II.TỰ LUẬN

Bài 1: Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ

a) 18229 + 35754 = 53983

c) 24043 x 4 = 96172

b) 7982 - 3083 = 4899

d ) 3575 : 5 = 715

Bài 2:

a) 99637 - 12403 x 8

= 99637 - 99224

= 413

b) x x 3 = 18726

x = 18726 : 3

x = 6242

Bài 3:

Số quạt trần trên nhà 1 chống gắn thêm là:

40 :10 = 4 (chiếc quạt)

Số chống 32 dòng quạt trần gắn là:

32 :4 = 8 (phòng)

Đáp số: 8 phòng

Bài 4:

Diện tích miếng bìa là :

50 x 40 = 2000 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn cắt ra:

40 x 40 = 1600 cm2

Diện tích tấm bìa sót lại là:

2000 - 1600 = 400 cm2

Đáp số: 400 cm2

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Đề 2


Câu 1: (1 điểm) Khoanh tròn vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

a) Số lớn số 1 bao gồm 3 chữ số là:

A. 998

B. 890

C. 999

D. 900

b) Chữ số 5 trong những 153 có mức giá trị là :

A. 50

B. 310

C. 3

D. 10

Câu 2: (1 điểm) Điền lốt > , 2

B.16cm2

C. 15cm2

D. 48cm2

Câu 4: (1 điểm) Đúng ghi Đ không nên ghi S vào:

14 x 3 : 7 = 6

175 – (30 + 20) = 120

Câu 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

30 472 + 61 806

.......................

.......................

.......................

91 752 – 6 328

.......................

.......................

.......................

5 143 x 3

.......................

.......................

.......................

7 014 : 7

.......................

.......................

.......................

Câu 6. (1 điểm) Tìm X:

a) x x 2 = 1846

b) x : 6 = 456

Câu 7. (1 điểm) Một tnóng bìa hình chữ nhật gồm chiều rộng 7 centimet, chiều lâu năm 12 centimet. Tính diện tích miếng bìa đó?

Bài giải

....................................................................

....................................................................


....................................................................

Câu 8. (2 điểm): Có 45 kilogam đậu đựng hầu hết vào 9 túi. Hói gồm trăng tròn kilogam đậu đựng trong mấy túi nhỏng thế?

Bài giải

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1. (1 điểm)

a. Đáp án đúng: C. 999

b. Đáp án đúng: A. 50

Câu 2. (1 điểm)

62971 > 6205

10819 2

Câu 4. (1 điểm)

a. 14 x 3 : 7 = 6 (Đ)

b. 175 – (30 + 20) = 1trăng tròn (S)

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Câu 6. (1 điểm) HS thực hiên đúng mỗi câu được 0,5 điểm

a) x x 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

b) x : 6 =456

x = 456 x 6

x = 2736

Câu 7. (1 điểm)

Bài giải

Diện tích miếng bìa:

5 x 14 = 84 (cm2)

Đáp số: 84 (cm2)

Câu 8 (2 điểm)

Bài giải

Mỗi túi đựng được:

45 : 9 = 5 (kg)

Số túi đựng 20kg đậu là:

đôi mươi : 5 = 4 (túi)

Đáp số: 4 túi.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Đề 3

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng duy nhất.

Câu1: (1 điểm)

a) Số liền sau của số 32565 là:

A. 32566

B. 32575

C. 32564

D. 32 666

b) công dụng của phxay tính: 10303 x 4 là:

A. 69066

B. 45733

C. 41212

D. 5587

Câu 2. (1 điểm)

a) Số bé bỏng độc nhất trong các số 93680; 93860; 90386; 90368 là:

A. 93860

B. 93680

C. 90368

D.90386

b) Dấu béo ( > ) làm việc cặp số:

A. 8000.....7999 + 1

B. 78659.....76860

C. 9000 + 900......10000

D. 9000.....9000

Câu 3. (1 điểm)

a) Số thích hợp buộc phải điền vào khu vực chnóng nhằm 8m 6 centimet = . . . cm là :

A. 86

B. 806

C. 860

D. 8006

b) Từ 7 tiếng k m 5 phút ít mang lại 7 tiếng là :

A. 5 phút


B. 10 phút

C. 15 phút

D. 20 phút

Câu 4: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

37 - 5 × 5 = 12

13 × 3 - 2 = 13

II. PHẦN TỰ LUẬN : (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

Tính diện tích hình vuông bao gồm cạnh là 5cm

……………………………………………

……………………………………………

Câu 2: (Mức 1) Đặt tính rồi tính ( 1 điểm)

24653 + 19274

40237 – 28174

21816 x 3

27786 : 3

Câu 3: (1 điểm) Tìm x:

x : 3 = 1527

x x 2 = 1846

....................................................................

......................…………………………………

Câu 4: (1 điểm) Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều nhiều năm bằng 16cm, chiều rộng bởi /frac12 chiều lâu năm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

....................................................................

....................................................................

Câu 5: (1 điểm) Có 2432 viên thuốc chứa đông đảo trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ dung dịch kia chứa bao nhiêu viên thuốc?

………………………….……………………....

………………………….………………………

………………………….………………………

Câu 6: (1 điểm) Tổng nhị số là 73 581. Tìm số sản phẩm nhì, biết số thứ nhất là 37 552.

………………………….………………………

………………………….………………………

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

I/ Phần trắc nghiệm

Câu 1:

a) A. 32566

b) C. 41212

Câu 2:

a) C. 90368

b) B. 78659 > 76860

Câu 3:

a. B. 806

b. A. 5 phút

Câu 4:

37 - 5 × 5 = 12 (Đ)

13 × 3 - 2 = 13 (S)

II/ Phần tự luận

Câu 1: Mức 1(1 điểm)

Diện tích hình vuông là

5 x 5 = 25(cm2)

Đáp số: 25cm2

Câu 2.

Đặt với tiến hành đúng mỗi phxay tính được 0,25 điểm

Câu 3:

x : 3 = 1527

x = 1527 x 3

x = 4581

x x 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

Câu 4:

Bài giải

Chiều rộng lớn hình chữ nhật ABCD là:

16 : 2 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

16 × 8 = 128 (cm2)

Đáp số: 128 cm2

Câu 5: Mức 3 (1 điểm)

Bài giải

Số viên dung dịch trong mỗi vỉ là:

24 : 4 = 6 (viên)

Số viên thuốc trong 3 vỉ là:

6 × 3 = 18 (viên)

Đáp số: 18 viên dung dịch.

Câu 6:

Bài giải:

Số sản phẩm nhì là:

73 581 – 37552 = 36 029

Đáp số: 36 029

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 4

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:

1. Trong các số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn nhất là: M1

A. 82350

B. 82305

C. 82503

D. 82530

2. Giá trị của chữ số 7 trong các 57104 là: M1

A. 70

B. 700

C. 7000

D. 70 000

3. x : 8 = 1096 (dư 7). Giá trị của x là: M3

A. 8768

B. 137

C. 144

D. 8775

4. Điền phxay tính nhân cùng chia thích hợp vào khu vực chấm: M4

24 ... 6 .... 2 = 8

A. 24 : 6 x 2 = 8

B. 24 : 6 : 2 = 8

C. 24 x 6 : 2 = 8

D. 24 x 6 x 2 = 8

5. Châu có 10 000 đồng. Châu cài đặt nhì quyển vsống, giá mỗi quyển vsống là 4500 đồng. Hỏi Châu sót lại từng nào tiền? M2

A. 5500 đồng

B. 14500 đồng


C. 1000 đồng

6. Một mảnh đất hình vuông vắn có cạnh 6centimet. Diện tích mảnh đất kia là: M2

A. 36

B. 24

C.12

II. PHẦN TỰ LUẬN:

7. Đặt tính rồi tính: M2

a/ 71584- 65739

b/ 37426 + 7958

c/ 5438 x 8

d/ 14889 : 7

8. Điền dấu >, 1998 g

b. 450 g = 500g – 50g.

Câu 9: (0,5 điểm)

Độ lâu năm cạnh hình vuông vắn ABCD lâu năm là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10: Số gạch men xếp lên từng xe cộ mua là: (0,5)

16560 : 8 = 2070(viên gạch) (0,5)

Số gạch xếp lên 3 xe pháo tải là: (0,25)

2070 x 3 = 6210(viên gạch) (0,5)

Đáp số: 6210 viên gạch ốp (0,25)

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 điểm

Câu 1: Số liền sau số 12075 là: (0,5đ)

A. 12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 đọc là: (0,5đ)

A. Mười bảy ngàn chín trăm bố tư

B. Mười bảy ngàn ba trăm chín mươi tư

C. Mười bảy nghìn chín bố tư

D. Mười bảy nghìn chín trăm ba mươi tư

Câu 3. Giá trị của biểu thức 1320 + 2112 : 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết quả của phnghiền tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Từ 6 tiếng kỉm 5 phút ít mang lại 6 giờ 5 phút ít là bao nhiêu phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

II. PHẦN TỰ LUẬN 5 điểm

Câu 7. Tìm x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. x x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

a. 10712 : 4

b. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông tất cả chu vi 2dm 4centimet. Hỏi hình vuông kia gồm diện tích bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một số biết rằng Khi cấp số đó lên 4 lần rồi bớt 7 lần thì được 12. (1 đ)

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tân oán - Đề 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 7. Tìm x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. x x 3 = 12485

x = 12486 : 3

x = 4162

Câu 8:

a. 10712 : 4 = 2678

b. 14273 x 3 = 42819

Câu 9: (2đ) Bài giải

Đổi: 2dm 4centimet = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông vắn là: (0,25 đ)

24 : 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông vắn là: (0,25đ)


6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 nhỏ thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4 : 7 = 12

x = 12 x 7 : 4

x = 21

Vậy số kia là: 21.

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán - Đề 6

Bài 1: Khoanh vào trước chữ đặt trước công dụng đúng: (3 điểm)

1. Số tức tốc sau của số 53789 là:

A.53788

B.53790

C.53780

D.53799

2. Kết trái của phép tính 3583 + 2706 là:

A. 5289

B. 6289

C. 6279

3. Kết quả của phnghiền tính 5068 – 2875 là:

A. 2293

B. 2392

C. 2193

4. Kết trái của phxay tính 327 x 8 là:

A. 2616

B. 2566

C. 2516

5. Kết quả của phnghiền tính 7230 : 5 là:

A.106

B. 1446

C. C. 146

6. Giá trị của biểu thức (4036 – 1768) : 2 là:

A.1434

B. 1134

C. C. 4434

Bài 2 : (1 điểm) viết tác dụng tương thích vào chỗ chấm:

1. Một hình chữ nhật có kích thước như hình bên

a. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A 68 cm

B 38 cm

C 40cm

D 70cm

b. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 68 cm2

B. 38 cm2

C. 40 cm2

D. 70 cm2

2) Viết số tương thích vào khu vực chấm: 5m 7centimet = ….....cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

21718 x 35925 + 3567
2570 : 598764 – 36427

Bài 4: Tính giá trị biểu thức: (2 điểm)

a) 321 + 4 x 7 =

b) 27572 - (232 + 340) =

Bài 5: Giải toán (2 điểm)

Một shop bao gồm 9612m vải. Đã bán tốt

*
số vải. Hỏi shop còn lại từng nào mét vải?

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021

Bài 1. Trắc nghiệm

1.B. 53790

2.B. 6289

3.C. 2193

4.A. 2616

5.B. 1446

6.B. 1134

Bài 2.

1. a) B. 38cm

b) D. 70cm2

2) 5m7cm = 507cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

Bài 4.

a) 321+ 4 x 7

= 321+ 28

= 349

b) 27572 - ( 232 + 340)

= 27572 - 572

= 27 00

Bài 5.

Số mét vải vóc siêu thị đã buôn bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải cửa hàng sót lại là:

9612 - 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Bài 5.

Số mét vải cửa hàng đã chào bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải siêu thị còn sót lại là:

9612- 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù - Đề 7

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng: 0.5 ( Mức 1)

Số tức thời sau của số 54 829 là:

A. 54 828.

B. 54 839.

C. 54 830.

D. 54 819.

Câu 2: 0,5 đ (Mức 1) Giá trị của chữ số 9 trong các 19 785 là:

A. 9 000

B. 900

C. 90

D. 9

Câu 3: 0,5 đ (Mức 1) Kết trái của phép phân tách 81 : 9 =

A. 9

B. 90

C. 19

D. 10

Câu 4: Hình mặt có .........góc vuông cùng .......góc không vuông. 0,5 đ (Mức 1)

Câu 5: Hình vuông tất cả cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:

A. 6cm2

B. 9cm

C. 9cmét vuông

D. 12cm

Câu 6: 2m 2cm = ... centimet. Số thích hợp điền vào khu vực trống là:

A. 4 cm

B. 22 cm

C. 202 cm

D. 2đôi mươi cm

Câu 7: Kết trái của phnghiền phân chia 4525 : 5 là: 1 đ (Mức 2)

A. 405

B. 95

C. 905

D. 9025

Câu 8: Lan bao gồm 5000 đồng, ai tất cả số tiền vội 3 lần số tài chánh Lan. Vậy số tiền ai có là: 1 đ ( Mức 3)

A. 8000 đồng

B. 3000 đồng

C. 15 000 đồng

D. 18 000 đồng

PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: Tính: 1 đ (Mức 1)

8 x 7 = .........

54 : 6 = .........

9 x 9 = ..........

72 : 8 = ........

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

12 459 +21 546

686 x 8

18 257 – 12 87

54781 : 6

Câu 3: Một shop buổi sáng bán tốt 1840 loại cây bút chì. Buổi chiều bán được vội 3 lần số bút chì sáng buôn bán. Hỏi cả hai buổi của mặt hàng đó bán được tất cả từng nào dòng cây viết chì? 1,5 đ (Mức 3)

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Câu 4: (0,5 điểm) ( Mức 4) Lan nghĩ ra một số trong những. Lấy số đó chia cho 6 thì được thương bằng 9 cùng số dư là số dư lớn nhất. Vậy số kia là:……………………………………………….

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM

1.C. 54 830.

2.A. 9000

3.A. 9

4. Hình bên gồm 2 góc vuông và 4 góc ko vuông.

5.C. 9cm2

6.D. 2trăng tròn cm

7.C. 905

8.C. 15 000 đồng

II.TỰ LUẬN

Câu 1:

8 x 7 = 56

9 x 9 = 81

54 : 6 = 9

72 : 8 = 9

Câu 2: Mỗi câu đặt tính đúng được 0,25đ


Câu 3:

Số bút chì buổi chiều siêu thị chào bán là :

1840 x 3 = 5520 (cái)

Số bút chì cả hai buổi cửa hàng chào bán là :

1840 + 5520 = 7360 (cái)

Đáp số: 7360 cái

Câu 4.

Vì số phân chia là 6 nên số dư lớn nhất là 5

Số Lan phải kiếm tìm là : 59

Đáp số: 59

B. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Tân oán năm 2019 - 2020

1. Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán

Em khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng( hoặc tuân theo yêu cầu)

1. (M1) (1 điểm)

a. Giá trị của biểu thức (25276 + 2915) x 3 là bao nhiêu?

A. 84573

B. 83573

C. 86573

D. 84673

b. Số 23 được viết bằng văn bản số La Mã như thế nào?

A. XIII

B. XXIII

C. XXIIV

D. IIIXX

2. (M1) (1 điểm)

a. Số ngay lập tức sau của số 52869 là số nào?

A. 52979

B. 52869

C. 52870

D. 52970

b. Số nhỏ xíu duy nhất trong các số sau là số nào?

A. 7159

B. 4768

C. 4719

D. 9401

3. (M1) (1đ)

a. Một hình vuông vắn tất cả cạnh 7centimet. Tính chu vi hình vuông đó?

A. 11cm

B. 14cm

C. 21cm

D. 28cm

b. Chu vi hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 12cm, chiều rộng lớn 3centimet là bao nhiêu?

A. 15cm

B. 30cm

C. 36cm

D. 60cm

4. (M3) (1đ) Có 36 các bạn xếp được 4 mặt hàng. Hỏi tất cả 54 chúng ta thì xếp được bao nhiêu mặt hàng nhỏng thế?

A. 6 hàng

B. 8 hàng

C. 12 hàng

D. 18 hàng

5. (M2) (1 điểm)

a. Ngày 29/4 /2018 là nhà nhật thì ngày 2 /5/ 2018 là:

A. Thđọng hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thđọng năm

b. Từ công ty em đi dịp 7 giờ kém 15phút ít, mang đến ngôi trường là 7 giờ 5 phút ít. Hỏi thời gian đi từ bỏ nhà mang đến ngôi trường hết bao nhiêu phút? (M2- 0,5 điểm)

A. 15 phút.

B. 20 phút.

C. 25 phút.

D. 30 phút

6. (M3) (1đ) Chu vi của hình vuông vắn là 28 centimet. Diện tích của hình vuông vắn đó là bao nhiêu?

A. 14

B. 32

C. 56

D. 49

7. (M2) ( 1đ) Đặt tính rồi tính:

36807 + 53069

76483 – 15456

10814 x 6

92648 : 4

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

8. (M2) ( 1 điểm) Tìm x:

a. x x 2 = 63174

b. x : 6 = 4527

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

9. ( M3) (1đ)Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15 m vải thì may được 5 bộ áo xống cùng một cỡ. Hỏi bao gồm 360m vải vóc thì may được từng nào cỗ xống áo cùng với cùng cỡ đó?

Bài giải

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

10. (M4) (1đ) Tính hiệu của số lớn nhất tất cả 5 chữ số khác nhau cùng với số chẵn nhỏ dại nhất tất cả 5 chữ số tương tự nhau? Bài giải

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

2. Ma trận Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức

1

Mức

2

Mức

3

Mức

4

Tổng

Số học :- Đọc, viết, đối chiếu, cộng, trừ (có nhớ, không nhớ) các số vào phạm vi 10000,100000.

- Nhân, phân tách các số có tư, năm chữ số đến số có một chữ số(tất cả ghi nhớ, không nhớ)

- Tính quý giá của biểu thức.

- Tìm số phân chia không biết.

- Thống kê hàng số liệu.

- Giải bài tân oán bằng nhì phép tính.

- Bài tân oán liên quan cho rút ít về đối chọi vị

Số câu

1

2

3

1

7

Số điểm

1

2

3

1

7

Đại lượng và đo đại lượng :

- Bảng đơn vị đo độ lâu năm.

- Giờ, tháng, năm

- Tiền Việt nam

- Áp dụng giải các bài bác tân oán về đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học tập :

- Trung điểm của đoạn thẳng

- Hình tròn,tâm, bán kính.

- Chu vi,diện tích hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

3

3

3

1

10

Số điểm

3

3

3

1

10

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu, câu số,

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

02

02

01

01

06

Câu số

1,2

7,8

5

10

Số điểm

01

02

02

01

07

Đại lượng và

đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

3

9

Số điểm

01

01

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

02

Câu số

4

6

Số điểm

02

02

Tổng

Số câu

03

03

03

01

10

Số điểm

10đ

%

30%

30%

30%

10%

100%


Cùng cùng với các đề thi Toán thù lớp 3, cùng với phần lớn bài bác toán nặng nề lớp 3, những em học viên cùng các bậc phụ huynh cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tư liệu giải tân oán 3 để thấy phương thức giải trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, những bậc phú huynh không nên lạm dụng quá với nhờ vào vào sách giải Tân oán nhiều, hãy để các em tự làm và từ bỏ phân tích, bài bác như thế nào cực nhọc tốt các em mong mỏi tìm kiếm bí quyết giải hay hơn thế thì hãy nhằm các em tham khảo giải mã bao gồm sẵn nhé.

Các dạng đề thi Toán thù thời điểm cuối năm hay được tổng phù hợp các kiến thức sẽ học tập vào kỳ II của lớp 3, cùng với thời hạn làm cho bài là 40 phút ít. Đề thi tất cả phần trắc nghiệm và Tự luận, giúp học viên ôn thi cũng như củng gắng năng lực làm cho Toán thù của bản thân mình. Phần trắc nghiệm hay dễ dàng và đơn giản rộng cùng với những bài bác tập cơ bạn dạng giành riêng cho toàn bộ các em. Riêng phần trường đoản cú luận, những bài bác sẽ tinh vi rộng một chút ít, yên cầu học sinh đề nghị tính toán thù cùng tứ duy xuất sắc hơn. Tất cả những bài tập Tân oán 3 nhằm mục tiêu để thực hành thực tế, thông qua đó, củng chũm lại toàn cục hầu hết câu chữ kiến thức và kỹ năng đã có học tập cùng bao gồm thêm được những kiến thức và kỹ năng bắt đầu nhằm mục tiêu hoàn thiện được kỹ năng học hành của các em một giải pháp tốt nhất có thể.

Xem thêm: Top 20 Đề Thi Lớp 8 Học Kì 1 Môn Toán Lớp 8 Hà Nội, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 8

Ngoài Tổng vừa lòng Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán thù bên trên, các em học viên rất có thể tìm hiểu thêm môn học giỏi Tiếng Việt 3 và bài bác tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ không giống, để học tập tốt môn Toán với Tiếng Việt hơn cùng chuẩn bị cho những bài thi đạt hiệu quả cao.