Bài 1 (5,0 điểm).

Bạn đang xem: Đề thi máy tính cầm tay lớp 9 cấp huyện

 Tính cực hiếm các biểu thức sau: (chỉ ghi kết quả) a. Tính giá trị của biểu thức: $ displaystyle A=frac2^98+2^97+2^96+…+2+12^32+2^31+2^30+…+2+1$ b) $ displaystyle B=frac1sqrt1+sqrt5+frac1sqrt2+sqrt6+…+frac1sqrt2012+sqrt2016+frac1sqrt2013+sqrt2017$

  a) Kết quả: A =……………………………..
  b) Kết quả: B = ………………………

Bài 2 (5,0 điểm) (chỉ ghi kết quả) a) Tìm x biết: b) Tính: (tác dụng rước 4 chữ số thập phân). $ displaystyle P=fracsin ^390^0-cot ^330^0-cos ^245^0+ ung 20^02sqrt<>7+sin 108^0cos 32^0 an 64^0$

a) Kết quả: x = …………………..….
b) Kết quả: Phường ……………..…………

Bài 3 (5,0 điểm). khi chia đa thức $ displaystyle P(x)=x^81+ax^57+bx^41+cx^19+2x+1$ mang đến (x –1) được số dư là 5 và lúc phân tách đa thức P(x) mang đến ( x – 2) được số dư là – 4 . a) Hãy tra cứu các số thực A, B biết nhiều thức $ displaystyle Q(x)=x^81+ax^57+bx^41+cx^19+Ax+B$ phân chia hết mang lại đa thức x2 – 3x + 2 b) Với cực hiếm của A cùng B vừa tìm được, hãy tính quý hiếm của nhiều thức $ displaystyle R(x)=Q(x)-P(x)+x^81+x^57-2x^41+2x^19+2x+1$ tại x = 1,032016

Sơ lược bí quyết giải: …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. …………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………
  Kết quả: A = …………..; B= ……………..  

 b)

  Kết quả: R(1,032016) »  ……………………………………………….……………….

Bài 4 (5,0 điểm). Tìm tất cả những cặp số ngulặng (x, y) thỏa mãn: 10x + y = x2 + y2 + 1

 Sơ lược phương pháp giải: …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Kết quả: (x;y) =  ………………………………………………………………….

Bài 5 (5,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, mặt đường cao AH , gồm AB= 3,5cm; AC = 4,5cm. a) Tính BC, AH, BH. b) Kẻ phân giác của góc A cắt BC tại I. Tính BI, CI

Hình vẽ và bắt tắt phương pháp giảiKết quả
Hình vẽ: a) Kết quả BC ≈ BH ≈ CH ≈ b) Kết quả BI ≈. CI ≈

Bài 6 (5điểm). Cho tam giác ABC tất cả AB = 13.2centimet, AC = $ sqrt583.0884$ , trung đường AM=10.11centimet. Tính diện tích S tam giác ABC.(Kết quả làm tròn cho 3 chữ số thập phân) Bài 7 (5,0 điểm). Cho tam giác hồ hết ABC gồm cạnh a = 1,2345m. M thuộc cạnh BC sao cho $ displaystyle AM=fracasqrt144$ . Call N và Phường. là những điểm theo thứ tự trực thuộc AC, AB. Tìm quý hiếm nhỏ tuổi tuyệt nhất của chu vi tam giác MNPhường (tác dụng rước 5 chữ số thập phân) Bài 8 (5,0 điểm). Cho dãy số a1 = 3, a2 = 4, a3 = 6,….., an+1 = an + n a) Tính : a5 , a6, a7 , a8, a9. b) Xác định số vật dụng 20162017 của hàng số trên . Bài 9 (10 điểm).

Xem thêm: Lý Thuyết: Khái Niệm Về Biểu Thức Đại Số Lớp 7 Tập 2 Trang 24

Quãng con đường AB lâu năm 10,15km, một fan đi bộ khởi đầu từ A cùng một tín đồ đi xe đạp điện khởi đầu từ B, nhị người khởi hành đồng thời và đi về phía nhau. Cùng thời đặc điểm này, 1 bạn đi xe thứ từ bỏ A mang đến B. Khi gặp mặt người đi xe đạp tự B đến, tín đồ đi xe cộ lắp thêm lập tức trở lại phía A, khi chạm chán fan đi dạo tự A, lại trở lại phía B…. Cứ đọng cụ cho tới khi cả 3 người gặp gỡ nhau. Biết vận tốc tín đồ đi dạo là 5,15km/h, vận tốc tín đồ đi xe đạp 15,16km/h, gia tốc fan đi xe pháo máy là 45,17 km/h. a) Tính quãng mặt đường fan đi xe pháo máy đi được Khi 3 bạn chạm mặt nhau (có tác dụng tròn đến mét). b) Chỗ gặp nhau của 3 người bí quyết A bao nhiêu kilômét (làm cho tròn 4 chữ số thập phân).