Đề thi điều tra chất lượng đầu năm mới môn Toán thù lớp 6 năm 2019 - 20trăng tròn gồm lời giải cụ thể là đề thi đầu vào lớp 5 lên lớp 6 nhằm review unique nguồn vào thi tuyển chọn lựa chọn lớp 6, phía trên là tài liệu cho những em học sinh ôn tập củng cầm cố các dạng bài bác ôn tập sẵn sàng đến bài bác thi vào lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát lớp 6 môn toán


Đề khảo sát unique đầu năm môn Tân oán 6

Đề bài: Đề thi khảo sát đầu năm môn Tân oán lớp 6 Đáp án Đề kiểm tra đầu năm môn Tân oán 6

Đề bài: Đề thi điều tra khảo sát đầu năm mới môn Toán thù lớp 6

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy Khoanh vào câu trả lời đúng

Câu 1: Điền vào khu vực cha chấm số ưng ý hợp:

*

a. 1

b. 2

c. 5

d. 6

Câu 2: Một lớp 5 gồm 32 học viên. Trong đó số học sinh phụ nữ là 3/4 học sinh so đối với cả lớp. Hỏi số học sinh phái mạnh của lớp là bao nhiêu?

a. 7

b. 10

c. 24

d. 8

Câu 3: Hãy đổi đơn vị chức năng 1m2 = … mm2

a. 1000

b. 1 000 000

c. 10 000

d. 100 000

Câu 4: Trên tàu thuỷ gồm 45 nhỏ rán. Có 5 nhỏ bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng từng nào tuổi?

a. Không tính được

b. 50 tuổi

c. 9 tuổi

d. 40 tuổi

Câu 5: Tính x - 5,68 = 25,23

a. x = 30,98

b. x = 19,91

c. x = 29,91

d. x = 30,91

Câu 6: Hãy thay đổi 5,4 phút = … giây

a. 54

b. 540

c. 324

d. 304

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Một siêu thị có 7250kilogam gạo. Cơ sở vẫn bán tốt 2/5 số gạo đó. Sau này lại bán thêm 370kilogam gạo nữa. Hỏi shop sót lại từng nào tạ gạo?

Câu 2: Tìm x, biết: (3 điểm)

a) x – 72 = 39 + 25

b) 3,5 + x = 4,72 + 2,48

c) x : 2,5 = 4

d) 132 : x = 3

Câu 3 (2điểm )

Một hình chữ nhật ABCD (như hình vẽ) có chiều rộng lớn 30 centimet, chiều lâu năm bởi 4/3D rộng. Trên cạnh AB, fan ta rước điểm M. Trên cạnh CD tín đồ ta mang điểm N, cần đoạn DC bằng 1/3 NC .

Tính diện tích S hình tam giác MDoanh Nghiệp cùng MNC

Đáp án Đề chất vấn đầu năm môn Tân oán 6

I.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Lý 11 Học Kì 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Học Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 11

Trắc nghiệm (3 điểm)

1

2

3

4

5

6

B

D

B

A

D

C

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

*
số gạo của siêu thị là:

7250 x

*
= 2900(kg) (0,5 điểm)

Số gạo đang chào bán là:

2900 + 370 = 3270(kg) (0,5 điểm)

Số gạo sót lại là:

7250 - 3270 = 3980(kg) tuyệt 39,8 tạ (0,5 điểm)

Đáp số: 39,8 tạ gạo (0,5 điểm)

Câu 2 (3 điểm)

Câu a)

x – 72 = 39 + 25

x – 72 = 84

x = 84 + 72

x = 156

0,75 đ

Câu b)

3,5 + x = 4,72 + 2,48

3,5 + x = 7,2

x = 7,2 – 3,5

x = 3,7

0,75 đ

Câu c)

x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 1

0,75 đ

Câu d)

132 : x = 3

x = 132 : 3

x = 44

0,75 đ

Câu 3:

Giải

Chiều nhiều năm DC là: 30 = 40 (cm)

Ta bao gồm sơ đồ:

Tổng số phần cân nhau 3 + 1 = 4 (phần)

Chiều dài đoạn DN: 40 : 4 = 10 (cm)

Chiều daii đoạn NC: 10 x 3 = 30 (cm)

Diện tích tam giác MDN: 10 x30 : 2 = 150 (cm2)

Diện tích tam giác MNC: 30 x30 : 2 = 450 (cm2)

Đáp số: Diện tích tam giác MDN: 150 cm2

Diện tích tam giác MNC: 450 cm2

Đề thi nguồn vào lớp 5 lên lớp 6 môn Tân oán bao gồm 2 phần thi trắc nghiệm cùng thắc mắc trường đoản cú luận gồm câu trả lời cụ thể cho từng phần cho những em học viên cố được kết cấu đề thi, khối hệ thống lại toàn bộ kiến thức và kỹ năng đã học lớp 5 chuẩn bị mang lại kì thi đầu vào lớp 6 cùng chương trình học tập lớp 6.