Đề khảo cạnh bên chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 8, năm học 2020-2021.

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát đầu năm lớp 8 môn toán

Bài 1:(2 điểm)

Thực hiện phnghiền tính:

a)

*

b)

*

Bài 2: (2 điểm)

Chứng minc giá trị của biểu thức ko phụ thuộc vào giá chỉ trị của biến:

a)

*

b)

*

Bài 3: (1,5 điểm)

Rút gọn cùng tính giá trị tại

*

*

Bài 4: (1 điểm)

Chứng minch rằng:

*

Bài 5: (3,5 điểm)

Cho

*
cân tại
*
. trên cạnh
*
lần lược lấy
*
làm sao cho
*
.

a) Chứng minch rằng:

*
là hình thang cân.

Xem thêm: Bài Tập Hình Học 6 Chương 2 Violet, Ôn Tập Chương Ii

b) Gọi

*
lần lượt là trung điểm của
*
. Tính
*
với
*
. Biết
*
.