Sau hai ngày bán cửa hàng còn lại 15 tạ gạo.. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo?. (1)Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm mơn Tốn lớp 6 Năm học 2020 – 2021 Bản quyền thuộc upload.123doc.net. Nghiêm cấm hình thức chép nhằm mục đích thương mại. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp – Đề số 2 Bài (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a, 14m236dm2 = ….cm2 b, 1,25 = …giờ … phút c, 357,8m2 = …dam2 d, 18 5 = …giờ… phút Bài (1 điểm): Chuyển hỗn số sau thành phân số: 4 5 1 3 1 3 ;2 ;1 ;4 ;5 7 8 10 2 Bài (2 điểm): 1, Thực phép tính: a, (28 x - 190) x 25 – 2790 : 45 b, 2459 x – x 2451 + 2, Tìm X, biết: a, (X - 1954) x = 50 b, <3 x (X + 2) : 7> x = 120 Bài (2 điểm): Một cửa hàng bán gạo ngày 1/3 số gạo, ngày thứ hai (2)Bài (3 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 320m, chiều dài chiều rộng 20m a, Tìm diện tích ruộng đó? b, Giữa mảnh đất người ta xây bồn hoa hình vng có chu vi 40m Tính diện tích phần đất cịn lại? Bài (1 điểm): Tính giá trị biểu thức: 19,8: 0,4 22,22 6,6 : 0,25 9,9 88,88: 0,5    (3)Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm mơn Tốn lớp Bài 1: a, 14m2 36dm2 = 143600cm2 b, 1,25 = 1giờ 15 phút c, 357,8m2 = 3,578dam2 d, 18 5 = 3giờ 36phút Bài 2: 4 25 5 21 10 3 43 11 3 ;2 ;1 ;4 ;5 7 7 8 8 9 9 10 10 2 2 Bài 1, a, (28 x - 190) x 25 – 2790 : 45 = (252 – 190) x 25 – 2790 : 45 = 62 x 25 – 62 = 62 x (25 – 1) = 62 x 24 = 1488 b, 2459 x – x 2451 + = x (2459 – 2451) + = x + = 64 + = 70 2, a, (X - 1954) x = 50 X – 1954 = 50 : X – 1954 = 10 X = 10 + 1954 = 1964 (4)3 x (X + 2) : = 120 : x (X + 2) : = 30 x (X + 2) = 30 x 3 x (X + 2) = 210 X + = 210 : X + = 70 X = 70 – = 68 Bài 4: Phân số số gạo ngày thứ hai bán là: 1 3 1 3 4 4(tổng số gạo) Phân số 15 tạ gạo là: 1 1 5 1 3 4 12         (tổng số gạo) Lúc đầu cửa hàng có số tạ gạo là: 5 15 : 36 12  (tạ gạo) Đáp số: 36 tạ gạo Bài 5: a, Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: 320 : = 160 (m) Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là: (160 + 20) : = 90 (m) Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (5)Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 90 x 70 = 6300 (m2) b, Độ dài cạnh bồn hoa hình vng là: 40 : = 10 (m) Diện tích bồn hoa là: 10 x 10 = 100 (m2) Diện tích phần đất cịn lại là: 6300 – 100 = 6200 (m2) Đáp số: a, 6300m2 b, 6200m2 Bài 6: 19,8 : 0,4 22,22 6,6 : 0,25 19,8 2,5 22,22 6,6 9,9 88,88: 0,5 9,9 88,88 2,2 5                     19,8 10 88,88 1,1 19,8 6 19,8 6 3 9 1,1 88,88 10 1,1 1,1 1,1 144 4                    

Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8