12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚPhường 3 + Có ĐÁP Án.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi toán 3

đề thi hsg tân oán 3 cung cấp huyện, đề thi học viên tốt toán lớp 3 cấp tỉnh cùng cấp cho thị thành trọn cỗ có hướng dẫn giải cụ thể.Tự học Online xin trình làng mang lại quý thầy cô cùng chúng ta tìm hiểu thêm Tuyển lựa chọn 112 ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚPhường. 3 + Có Đáp Án

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + Có ĐÁP ÁN


*

Tải Xuống

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


Bài 2: Tìm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nkhô hanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : Dãy số tự nhiên thường xuyên bắt đầu từ bỏ 48 mang lại 126 bao gồm từng nào số chẵn, bao nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số?


*

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Nếu quá số thứ nhất tạo thêm 3 lần vượt số thứ hai tạo thêm 2 lần thì tích bắt đầu là bao nhiêu?

Bài 6: Từ tía chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số bao gồm tía chữ số khác biệt là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một trong những có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu thân A và B là 891. Tìm nhì số đó?

Bài 7: Trong túi có ba nhiều loại bi: bi đỏ, bi rubi với bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn tổng thể bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi rubi là 3 viên cùng nhiều hơn thế bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi gồm bao nhiêu viên bi?

ĐÁPhường ÁN ĐỀ ÔN TẬP. SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: Tìm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633


(x x 5 ) + 358 = 633

(x x 5 ) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

( x : 12 ) x 7 = 28

( x : 12 ) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nkhô giòn tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với không thiếu các số hạng nlỗi sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4 : Dãy số thoải mái và tự nhiên tiếp tục ban đầu từ bỏ 48 mang đến 126 tất cả bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? Có từng nào chữ số?

Bài giải

Dãy số tự nhiên và thoải mái tiếp tục tự 48 cho 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số ban đầu là số chẵn xong là số chẵn thì con số số chẵn hơn con số số lẻ 1 số

gấp đôi số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

T ừ 48 mang đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 mang lại 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số những chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Nếu thừa số đầu tiên tăng thêm 3 lần quá số thứ nhì tăng thêm gấp đôi thì tích bắt đầu là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu thừa số đầu tiên tăng thêm 3 lần vượt số sản phẩm nhì tăng lên gấp đôi thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích new là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ tía chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một trong những bao gồm bố chữ số khác nhau là A. Từ nhị số 5, 8 ta lập được một trong những bao gồm nhị chữ số không giống nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A cùng B là 891. Tìm hai số đó?

Bài giải

Biết hiệu thân A và B là 891 Có nghĩa là số tất cả 3 chữ số đề xuất lớn hơn 891.

Từ cha chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số tất cả cha chữ số khác biệt lớn hơn 891 là: 976, 967

Từ nhị số 5, 8 ta lập được số bao gồm nhì chữ số không giống nhau là: 58 và 85

Ta gồm các trường đúng theo sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy hai số đó là: 976 cùng 85


Bài 7: Trong túi tất cả ba một số loại bi: bi đỏ, bi quà với bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn tổng số bi tiến thưởng cùng bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi tiến thưởng là 3 viên với nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi bao gồm từng nào viên bi?

Bài giải

Số bi của cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi quà và bi đỏ là 15 viên Tức là số bi xanh là 15 viên

Số bi xoàn là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: Tìm :

2752 – x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d­ 1)

: 7 = 5 (d­ 2) x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một siêu thị có 1245 dòng áo. Ngày trước tiên shop cung cấp số áo. Ngày lắp thêm nhị siêu thị chào bán số áo còn lại. Hỏi sau nhị ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây tiếng là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian tự thời gian 12 tiếng đồng hồ trưa đến hiện giờ bằng thời gian trường đoản cú bây giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm tối nay)”. Em hãy tính coi bây chừ là mấy tiếng.

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh


* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nkhô nóng tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75cùng với đầy đủ các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d­ 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 6 :Một cửa hàng gồm 1245 loại áo. Ngày thứ nhất siêu thị buôn bán số áo. Ngày lắp thêm hai cửa hàng buôn bán số áo còn sót lại. Hỏi sau nhì ngày cung cấp shop sót lại bao nhiêu dòng áo?

Bài giải

Ngày thứ nhất bán được số loại áo là:

1245 : 3 = 415 (mẫu áo)

Số áo còn lại của cửa hàng sau ngày trước tiên là:

1245 – 415 = 830 (chiếc áo)

Ngày vật dụng hai shop bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (chiếc áo)

Cơ sở sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (chiếc áo)

Đáp số: 664 chiếc áo

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy giờ đồng hồ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian tự dịp 12 giờ trưa đến bây chừ bởi thời gian từ hiện giờ mang đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính coi hiện thời là mấy tiếng.

Bài giải

Từ 12 tiếng trưa đến 12 tiếng đêm bao gồm 12 giờ

Ta gồm sơ đồ:

12 giờ trưa 12 tiếng đêm

Bây giờ

Từ 12 giờ trưa đến bây chừ sẽ qua số thời hạn là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy bây giờ là 15 tiếng (12 + 3 = 15) hay 3h chiều

Đáp số: 3 giờ chiều

đề số 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện tuyệt nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 263 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 964 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm vượt số thứ nhất, biết rằng nếu như thêm 5 đơn vị chức năng vào thừa số sản phẩm công nghệ hai thì tích bắt đầu sẽ là 860

Bài 4: Một nhóm công nhân sửa mặt đường ngày đầu sửa được 537m mặt đường. Ngày thứ hai team sửa được ít hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày trang bị cha 45m. Tính quãng đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài 5: Quý Khách Hoà tất cả 72 viên bi màu xanh lá cây và red color. Quý Khách Hoà nhận thấy số viên bi xanh thông qua số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà tất cả từng nào viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

ĐÁP. ÁN ĐỀ ÔN TẬP.. SỐ 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận lợi độc nhất vô nhị :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính quý giá biểu thức:

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm vượt số thứ nhất, biết rằng ví như thêm 5 đơn vị chức năng vào thừa số đồ vật nhị thì tích bắt đầu vẫn là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số sản phẩm công nghệ nhì thì tích tăng 5 lần thừa số trước tiên.

Xem thêm: Top 10 Đề Thi Lớp 6 Môn Toán Năm 2021, Top 100 Đề Thi Toán Lớp 6 Năm Học 2021

5 lần quá số đầu tiên là: 860 – 645 = 215 (đối chọi vị)

Thừa số thứ nhất là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: Một nhóm công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày máy nhị đội sửa được thấp hơn ngày đầu 24m cùng ít hơn ngày đồ vật ba 45m. Tính quãng con đường nhóm sửa được vào 3 ngày.

Bài giải

537

Ngày lắp thêm nhất:

Ngày thứ hai: 24m ? m

Ngày máy ba:

45m

Bài giải

Ngày đồ vật hai sửa được số m con đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày sản phẩm tía sửa được số m đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả bố ngày sửa được số m đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: quý khách hàng Hoà bao gồm 72 viên bi màu xanh và red color. quý khách hàng Hoà nhận ra số viên bi xanh bằng số viên bi đỏ. Hỏi các bạn Hoà tất cả bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu sắc xanh?