... NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐNĂM HỌC 2007 - 2008MÔN: HÓA HỌC LỚP 1OThời gian: 150 phút ít (không đề cập thời gian giao đề) Câu I (4 điểm)X cùng Y là các nguim tố đội A, phần lớn chế tạo ra thích hợp ... H = - 198 kJ Co 10, 51 (mol) 7,434 (mol) 0 C 10, 3 (mol) 5,15 (mol) 10, 3 (mol) 0,21 (mol) 2,284 (mol) 10, 3 (mol)Tổng số mol hỗn hợp nghỉ ngơi cân bằng : 0,21 + 2,284 + 10, 3 + 29,736 = 42,53 ... dịch B (tiến hành sống ánh sáng phòng). a) Viết phương thơm trình hóa học xẩy ra cùng mang đến thừa nhận xét.b) Nêu hiện tượng lạ với viết pmùi hương trình hóa học xảy ra lúc đến theo thứ tự những dung dịch hỗn hợp HCl và...


Bạn đang xem: Đề thi hsg môn hóa lớp 10 năm 2020

*

*

... NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐNĂM HỌC 2006 - 2007MÔN: HÓA HỌC LỚP 11Thời gian: 150 phút (ko kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Đề này còn có nhì (2) trangCâu I (4 điểm)1. Tính ... Oxi hóa mạnh mẽ Y sản xuất thành phầm là axit o-phtalic, o-C6H4(COOH)2. (a) Xác định cấu trúc và Call tên X, Y, Z.6SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ... x5Fe2+ + MnO4- + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O x x/5Ta tất cả : mol10.037,1L.mol100,0L 0103 7,0ax31−−=×=mol10.037,1L.mol 010, 0L02074,05x31−−=××=⇒ a = 1Công thức của phèn được viết lại là...
*

*

... Đề thi môn hoá Đề thi môn hoáThời gian 1đôi mươi phútThời gian 120 phútHọ cùng thương hiệu.Họ và thương hiệu.Câu 1:Câu 1: a, Bằng trộn, Bằng phơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột ... 1: a, Bằng trộn, Bằng phơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột màu sắc đen: CuO, MnOơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột màu đen: CuO, MnO22, Ag, Ag22O, cùng O, cùng FeO.FeO.b, Có 4 lọ không...


Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ, Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ

*