quý khách đang coi tư liệu "Tổng hợp 15 Đề thi học tập kì 1 Toán thù 9", nhằm sở hữu tư liệu nơi bắt đầu về đồ vật chúng ta cliông chồng vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: Đề thi học kỳ 1 toán 9


BAN GIÁO DỤC ĐÀO TẠOKIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016THÀNH PHỐ HÀ NỘIMÔN: TOÁNLớp: 9Thời gian làm cho bài: 1đôi mươi phút ít I – LÍ THUYẾT: (2 điểm)(1 điểm): Phát biểu tính chất của hàm số hàng đầu. Với cực hiếm như thế nào của m thì hàm số nghịch biến?(1 điểm):- Phát biểu có mang góc sinh hoạt trọng tâm mặt đường tròn. - Cho con đường tròn trọng điểm O, cung nhỏ tuổi AB gồm số đo bằng 500. Tính số đo góc ngơi nghỉ vai trung phong AOB cùng cung lớn AB.II – BÀI TOÁN: (8 ĐIỂM)Bài 1: (2 điểm): Cho biểu thức: A = Tìm tập xác định của A.Rút ít gọn cùng tính giá trị của A lúc x = Tìm cực hiếm nhỏ dại tuyệt nhất của A.Bài 2: (2 điểm): Cho hàm số y = -2x bao gồm đồ gia dụng thị (D1) và y = ax + b tất cả vật dụng thị (D2).Xác định a và b biết đồ thị (D2) là con đường trực tiếp song tuy vậy với mặt đường trực tiếp y = x – 47,6 và trải qua điểm (-2;1).Vẽ bên trên cùng hệ trục tọa độ thiết bị thị (D1) với (D2) cùng với a, b vừa kiếm được.Tìm tọa độ giao điểm của (D1) với (D2) bởi thứ thị cùng bằng phép tính.Bài 3: (4 điểm): Cho mặt đường tròn trọng điểm O, 2 lần bán kính AB. Từ A cùng B kẻ hai dây cung AC và BD song tuy nhiên cùng nhau.So sánh AC với BD.Chứng minc 3 điểm C, O, D trực tiếp sản phẩm.Điện thoại tư vấn K là trung điểm BD, chứng minh:OD.AC = DK.AB------------HẾT------------BAN GIÁO DỤC – ĐÀO TẠOĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016THÀNH PHỐ HÀ NỘIMôn: TOÁNLớp: 9Thời hạn: 1trăng tròn phút ít (ko kể vạc đề)ĐỀ ALÝ THUYẾT: (2 điểm)Chọn làm cho một trong các nhị câu sau:Câu 1: (2đ)Phát biểu định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất. Tìm tập khẳng định của hàm số: , Câu 2: (2đ)Chứng minh rằng: đường kính là dây lớn nhất của mặt đường tròn.Cho đoạn trực tiếp AB = 4centimet, trong các các mặt đường tròn đi qua 2 điểm A, B tất cả con đường tròn như thế nào 2 lần bán kính 3centimet không? Vì sao?BÀI TOÁN: (8 điểm)Bài 1: (3đ)Đơn giản các biểu thức:a)b)Bài 2: (1,5đ) Giải hệ pmùi hương trình: Bài 3: (0,5đ) Rút ít gọn gàng biểu thức: Phường = với Bài 4: (3đ)Cho nửa mặt đường tròn chổ chính giữa O 2 lần bán kính AB. Từ A, B vẽ nhị tiếp đường Ax, By với nửa con đường tròn. Từ M là điểm bên trên nửa đường tròn (O) (M không là điểm ở chính giữa cung AB) vẽ tiếp đường theo lần lượt cắt Ax, By tại điểm C, D.Chứng tỏ AC + BD = CD.Chứng minch tam giác COD vuông.Tia BM giảm Ax tại P.., tia AM cắt By trên Q. Chứng minh tía đường trực tiếp AB, CD, PQ đồng quy- H Ế T -BAN GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGMôn: TOÁNLớp: 9Thời hạn: 1trăng tròn phút (không nói phạt đề)ĐỀ: BLÝ THUYẾT: (2,25 điểm)Phát biểu định nghĩa hàm số số 1.Tìm tập xác định cùng nêu đặc điểm phát triển thành thiên của hàm số y = Chứng minch định lý: Đường kính là dây cung lớn số 1 của con đường tròn.BÀI TOÁN: (7,75 điểm)Bài 1: (1,5 đ)Giải hệ phương thơm trình Bài 2: (2 đ)Cho biểu thức Q = Hãy thu gọn biểu thức Q.Tìm x biết Q = .Bài 3: (1,75 đ)Cho con đường thẳng (D) bao gồm pmùi hương trình y = mx + m (m là tham mê số).Tìm m biết (D) đi qua điểm A(1;4) với vẽ (D) với m vừa tìm kiếm được.Chứng tỏ (D) luôn đi sang một điểm cố định và thắt chặt trong hệ tọa độ xOy.Bài 4: (2,5 đ)Cho hai tuyến phố tròn trung ương O cùng O’ tất cả nửa đường kính theo lần lượt là 2 centimet và 3 centimet, xúc tiếp ko kể trên điểm A. Tiếp con đường thông thường trong của hai tuyến phố tròn trên A giảm tiếp con đường chung xung quanh MN trên I (M thuộc (O), n ở trong (O’)).Chứng tỏ MN = 2AI.Chứng minch tam giác MIA đồng dạng với tam giác AON.Tính độ lâu năm MN.SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠOKIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016THÀNH PHỐ HÀ NỘIMÔN: TOÁNLớp 9Thời gian: 120 phút ít (Không tính thời hạn giao đề)Bài 1: (1,50 điểm)Chứng minc rằng: giả dụ A 0 ; B 0 thì Áp dụng: TínhBài 2: (2,00 điểm)Trục căn uống thức ngơi nghỉ mẫu: a) b)Thực hiện nay phxay tính: Bài 3: (1,50 điểm) Cho biểu thức: A = Rút gọn gàng biểu thức ATính cực hiếm của A khi x = -2Bài 4: (2,00 điểm) Cho hệ phương trình:với m là tđắm đuối sốGiải hệ phương thơm trình Khi m = 1Với quý hiếm làm sao của m thì hệ có nghiệm duy nhất.Bài 5: (3,00 điểm) Cho tam giá ABC vuông nghỉ ngơi A, đường cao AH. Vẽ con đường tròn (O) 2 lần bán kính BH, con đường tròn này giảm AB sinh hoạt D (khác B). Vẽ đường tròn (O’) đường kính CH, mặt đường tròn này cắt AC ở E (khác C).Hai mặt đường tròn (O) và (O’) bao gồm địa điểm ra làm sao đối với nhau? Chứng minc.Tđọng giác ADHE là hình gì? Chứng minh.Chứng minc DE là tiếp đường bình thường của hai tuyến phố tròn==== Hết ====SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKIỂM TRA HỌC KỲ ITHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGNĂM HỌC 2015-2016MÔN: TOÁN Lớp 9Thời gian: 90 phút ít (kế bên thời hạn giao đề)Câu 1: (1,00đ) Phát biểu quan niệm căn bậc 2 số học tập của một số ko âm a.Câu 2: (1,50đ) Cho các hàm số y = 2x + 3 với y = 3Vẽ thiết bị thị của hai hàm số đang cho trên cùng hệ trục tọa độ Oxy.Dựa vào trang bị thị hãy cho thấy tọa độ giao điểm giữa bọn chúng.Câu 3: (2,50đ) Cho hệ phương thơm trình (a là tham số)Giải hệ phương thơm trình khi a = 2Với quý hiếm nào của a thì hệ pmùi hương trình vô nghiệm.Có quý giá nào của a để hệ phương trình tất cả nghiệm (x = 2, y = 1) không? Giải ưa thích.Câu 4: (2,00đ)Thực hiện nay phnghiền tính, thu gọn: Giải pmùi hương trình: Câu 5: (3,00đ) Cho nửa đường tròn vai trung phong O 2 lần bán kính CD = 2R. Từ C với D kẻ tiếp đường Cx với Dy về cùng bên của nửa con đường tròn. Từ một điểm E trên nửa đường tròn (E không giống C và D) kẻ tiếp con đường máy ba cắt những tiếp đường Cx với Dy thứu tự trên A cùng B.Chứng minh: AB = AC + BDChứng minch tam giác AOB là tam giác vuông.Điện thoại tư vấn F là giao điểm của AD với BC. Chứng minh: EF.AB = AC.BDSTại GIÁO DỤC – ĐÀO TẠOKIỂM TRA HỌC KÌ I THÀNH PHỐ AN GIANGNăm học 2015-2016---- * -------- * ----MÔN: TOÁNLớp 9Thời gian: 90 phút (Không tính thời gian giao đề)Câu 1: (1,00 điểm) Thể làm sao là con đường tròn nội tiếp một tam giác? Nêu bí quyết khẳng định trọng tâm của đường tròn nội tiếp tam giác.Câu 2: (2,00 điểm) Thực hiện tại phép tính:Câu 3: (1,50 điểm) Giải hệ pmùi hương trình: Câu 4: (2,50 điểm) Cho hàm số y = kx + 3.Vẽ vật thị hàm số Khi k = -1.Với quý hiếm nào của k thì thiết bị thị hàm số trải qua điểm A(1;1).Với cực hiếm như thế nào của k thì mặt đường trực tiếp y = kx + 3 trải qua giao điểm của hai tuyến đường thẳng x = 1 và y = 2x + 1.Câu 5: (3,00 điểm) Cho đường tròn trung ương O, bán kính R. Từ một điểm A đi ngoài đường tròn (O) ta kẻ nhì tiếp con đường AM với AN tới mặt đường tròn đó (M, N ở trong đường tròn (O)).Chứng minc rằng AM = AN cùng AOM = AON .Từ A kẻ con đường thẳng vuông góc với AM giảm tia ON trên S, chứng tỏ SO = SA.Cho biết R = 9 centimet, AO = 15 cm. Tính độ nhiều năm tiếp con đường AM với chu vi tam giác AMN.STại GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKIỂM TRA HỌC KỲ ITHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGNĂM HỌC 2015-2016MÔN: TOÁN Lớp 9Thời gian: 1đôi mươi phút (ngoài thời hạn giao đề)-----------------------------A. Lý tmáu (1,00 điểm). Định nghĩa góc ngơi nghỉ tâm đường tròn. Vẽ hình minh họa góc sinh sống tâm đường tròn.B. Bài toán: (9,00 điểm)Bài 1: (2,00điểm) Thực hiện các phnghiền tính sau1. 2. Bài 2: (2,00 điểm)1. Giải hệ phương trình: 3 + 2. Giải hệ pmùi hương trình:Bài 3: (2,00 điểm)Vẽ đồ dùng thị hàm số: y = -3x = 2Xác định hàm số y = ã + b, biết rằng đồ vật thị của chính nó đi qua hai điểm (2;-4) cùng (-1;5).Bài 4: (3,00 điểm)Cho mặt đường tròn trọng điểm O bán kính R. xuất phát điểm từ một điểm a đi ngoài đường tròn, vẽ hai tiếp con đường Ab và AC cho tới đường tròn (B và C là những tiếp điểm). Hai mặt đường cao BD cùng CE của tam giác ABC cắt nhau tại H.trong câu này, trả sử số đo của góc . Hãy tính số đo góc Chứng minc ba điểm A, H, O thẳng mặt hàng.Chứng minc tứ giác BOCH là hình thoi.Call M là trung điểm của Ab; vẽ tiếp đường MN mang đến mặt đường tròn (O) cùng với N không giống B. Chứng minch rằng ------------------Hết------------------SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠOKIỂM TRA HỌC KÌ I THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGNăm học 2014-2015------ ** ---------- ** ----MÔN: TOÁNLớp 9Thời gian: 120 phút ít (xung quanh thời hạn giao đề)Bài 1: (1,50 điểm)Phát biểu có mang con đường tròn.Nêu ĐK để có nghĩa.Tìm quý giá của x nhằm biểu thức sau có nghĩa: Bài 2: (2,00 điểm) Thực hiện tại phxay tính:Bài 3: (2,50 điểm)Xác định hàm số y = ax + b, biết rằng đồ gia dụng thị của nó trải qua 2 điểm A(2; -4) cùng B(-1; 5).Trên hệ trục tọa độ Oxy, vẽ trang bị thị hàm số y = -2x + 1.Giải hệ pmùi hương trình: Bài 4: (1,00 điểm) Phân tích thành nhân tử: Bài 5: (3,00 điểm) Cho mặt đường tròn trọng tâm O, bán kính R. Từ một điểm A ngơi nghỉ ngoài đường tròn vẽ nhị tiếp con đường AB, AC tới đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Điện thoại tư vấn M là trung điểm của AB, tia CM giảm đường tròn trên N. Tia AN cắt con đường tròn trên D.Chứng minh: AB = AC.Chứng minh: MB2 = MC.MN.Chứng minh: AB tuy nhiên tuy nhiên với CD.SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠOKIỂM TRA HỌC KÌ I THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGNăm học 2013-2014---- ** -------- ** ----MÔN: TOÁNLớp 9Thời gian: 90 phút (Không tính thời hạn giao đề)Lý thuyết: (2 điểm)Cho trước một mặt đường tròn (O; R). Chỉ ra trung ương đối xứng và trục đối xứng của con đường tròn đó.Phát biểu nguyên tắc khai phương thơm một thương.Bài toán: (8 điểm)Bài 1: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức:A = Bài 2: (1 điểm) Cho biểu thức: A = .Trục căn uống thức làm việc mẫu của biểu thức bên trên.Tìm giá trị của x đề A 0; )Bài 2: (2,0 điểm)Cho nhì hàm số: y = 2x + 3 với y = -2x + 1.Trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ trang bị thị của nhì hàm số bên trên. Tìm tọa độ giao điểm C của hai thiết bị thị kia.Hotline A với B theo lần lượt là giao điểm của trục hoành cùng với đồ vật thị của hai hàm số cùng . Xác định tọa độ của nhị điểm A với B. Tính diện tích của tam giác ABC.Bài 3: (3,0 điểm)Cho đường tròn trung khu O, nửa đường kính R. hotline A là 1 trong những điểm ở trên đường tròn kia. Vẽ dây BC vuông góc với OA tại trung điểm M của OA.Chứng minch tứ đọng giác OCAB là hình thoi. Tính theo R diện tích của tứ giác OCAB.Kẻ tiếp đường cùng với con đường tròn (O; R) trên B, tiếp đường này giảm đường trực tiếp OA trên E. Chứng minch rằng EC là tiếp đường của đường tròn (O; R).Call G là giữa trung tâm của tam giác OBE. Tính theo R độ lâu năm đoạn thẳng OG.----------HẾT----------SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠOKIỂM TRA HỌC KÌ I THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGNĂM HỌC 2008 - 2009MÔN: TOÁNLỚPhường. 9Thời gian: 90 phút ít (Không tính thời hạn giao đề)Bài 1 (2,0 điểm)Rút ít gọn những biểu thức sau:A = .B = cùng với và .Bài 2 (2,0 điểm)Giải phương trình: .Với đều quý giá làm sao của m thì trang bị thị những hàm số cùng giảm nhau trên một điểm trên trục tung?Bài 3 (2,5 điểm)Vẽ trên và một phương diện phẳng tọa độ Oxy đồ dùng thị của những hàm số sau:y = 2x;(1).(2)Qua điểm P(-3; 0) vẽ mặt đường thẳng (d) song tuy nhiên cùng với trục Oy. Đường trực tiếp (d) giảm những đường thẳng (1) cùng (2) theo lần lượt tại A và B. Tìm tọa độ các điểm A cùng B.Bài 4 (3,5 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A, biết BC = 5a và AB = 2AC.Tình tgABC với tính theo a độ dài các cạnh AC, AB của tam giác ABC.Vẽ đường tròn trung khu B bán kính BA cùng đường tròn trọng điểm C nửa đường kính CA. Điện thoại tư vấn E là giao điểm (khác A) của hai đường tròn (B; BA) với (C; CA). Chứng minh rằng BE là tiếp tuyến của con đường tròn (C; CA).Gọi F là giao điểm của nhị tia AC với BE.

Xem thêm: Cách Tính Số Phức Mũ Cao - Bài Tập Số Phức Đầy Đủ Các Dạng

Chứng minch rằng FA = 2FE.----- HẾT -----STại GIÁO DỤC – ĐÀO TẠOKIỂM TRA HỌC KÌ I THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGNĂM HỌC 2009 - 2010MÔN: TOÁNLớp 9Thời gian: 90 phút ít (Không tính thời gian giao đề)Bài 1 (2,0 điểm)Rút gọn gàng biểu thức A = .Giải phương thơm trình.Bài 2 (2,0 điểm)Giải hệ phương thơm trình .Cho hàm số bậc nhất . Hàm số trên đồng vươn lên là tốt nghịch biến đổi trên R? Tại sao? Tìm quý hiếm của hàm số Khi .Bài 3 (2,5 điểm) Cho hàm số có đồ dùng thị (d1) và hàm sốgồm thứ thị (d2).Với quý giá như thế nào của m hai đường trực tiếp kia tuy nhiên tuy vậy.Xác định tọa độ giao điểm A của (d1) cùng với trục tung (với m vừa tìm kiếm được ngơi nghỉ trên); tọa độ giao điểm B của (d2) với trục hoành.Xác định tung độ điểm C vị trí (d2) có hoành độ bằng 2.Bài 4 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân nặng tại A cùng A 0)0,50đ0,25đ0,25đ